Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

15.4.1. Види міжнародних податкових угод


Загальні принципи оподаткування встановлені в даний час в таких актах, як Європейська Соціальна Хартія (1961 р.), Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (1975 р.), договори про створення Європейського Союзу, Генеральна угода з торгівлі послугами (1994р.) та ін
Крім того, в даний час в світі укладено більше 400 міжнародних податкових угод.
Всі існуючі міжнародні угоди, що регулюють питання оподаткування, можна розділити на дві групи:
- власне податкові угоди;
- міжнародні договори , в яких поряд з іншими вирішуються податкові питання.
У першу групу входять наступні види угод. Обмежені податкові угоди. Основним критерієм для віднесення податкових угод до обмеженим є поширення їх на конкретний вид податку, конкретний вид платника і т.п.
До них належать, зокрема, угоди про усунення подвійного оподаткування в галузі перевезень (наприклад. Угода між Урядом СРСР та Австрійським Федеральним Урядом про повітряне сполучення, 1968 р., Угода між Урядом Союзу РСР і Урядом Грецької Республіки про звільнення від подвійного оподаткування на доходи від морських і повітряних перевезень, 1976 р.), про усунення подвійного оподаткування платежів з авторських прав (Багатостороння Конвенція про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди, 1979 р.) та ін
Загальні податкові угоди. До них відносяться, перш за все, міжнародні договори рекомендаційного характеру, зокрема, Типова конвенція Організації економічного співробітництва та розвитку про оподаткування доходів і капіталу 1977 року в редакції 1992 року. У цій Конвенції дана модель міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування. Вона є основою більшості діючих податкових угод.
В даний час відзначається тенденція витіснення обмежених податкових угод загальними угодами, які охоплюють зазвичай всі питання, що відносяться до взаємодії договірних держав у сфері оподаткування; часто такі угоди доповнюються окремими угодами про адміністративну взаємодопомогу з податкових питань. Але ці питання можуть бути включені і в тексти загальних податкових угод.
Основну частину загальних податкових угод складають двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна. У Російській Федерації в даний час є більше 50 чинних двосторонніх податкових угод.
Угоди про надання адміністративної допомоги з податкових питань. Приклад - Угода між Урядом Російської Федерації та Урядом Королівства Швеція про взаємну допомогу в галузі боротьби з порушеннями податкового законодавства (1997р.). Ці угоди регулюють питання взаємодії компетентних органів договірних держав (з боку Російської Федерації - Федеральна служба податкової поліції) з надання взаємної допомоги у боротьбі з податковими порушеннями шляхом передачі інформації, надання документів, проведення розслідувань та обміну досвідом. Виняток становлять випадки, коли запитувана допомога може зашкодити суверенітету, громадському порядку, безпеці чи іншим суттєвим інтересам держави, а також спричинити порушення законодавства запитуваної держави.
До групи міжнародних договорів, в яких податкові питання «представлені» поряд з іншими, відносяться наступні.
Угоди про основи взаємовідносин між двома державами. У таких угодах зазвичай присутній Положення про податкову недискримінації, тобто про надання фізичним та юридичним особам іншого боку такого ж податкового режиму, як і громадянам та юридичним особам своєї держави. При цьому кожна сторона зберігає за собою право надання своїм громадянам і компаніям податкових пільг без обов'язкового їх поширення на громадян і компанії інших країн.
Договори про дипломатичні і консульські зносини між державами. У таких договорах встановлюється звільнення дипломатичних і консульських працівників, а також самих представництв держав від усіх податків, зборів і мит приймаючої сторони (податковий імунітет). До таких договорів в першу чергу відносяться Віденська Конвенція про дипломатичні зносини (1961 р.) і Віденська Конвенція про консульські зносини (1963 р.), а також численні двосторонні угоди.
Торгівельні договори. Передбачають застосування режиму найбільшого сприяння щодо товарів і послуг, що ввозяться з країни-партнера (наприклад. Угода між Урядом Російської Федерації та Урядом Ісламської Республіки Пакистан про торговельно-економічне співробітництво (1999 р.).
Специфічні міжнародні угоди. Визначають принципи взаємовідносин міжнародних організацій з країнами місцезнаходження цих організацій (наприклад, Угода між Урядом Російської Федерації та Міжнародним валютним фондом про постійне представництво МВФ в Російській Федерації (1997 р.). У подібні угоди поряд з правилами розміщення та функціонування організацій на території приймаючої країни включаються і питання про податкові пільги для цих організацій та їх співробітників, а також представництв держав при цих організаціях.
Найбільший науковий і практичний інтерес у галузі співвідношення національного податкового законодавства та міжнародних угод з податкових питань представляють три аспекти:
- порядок інкорпорації міжнародних податкових угод в національну правову систему;
- співвідношення за юридичною силою національного податкового законодавства і міжнародних податкових угод;
- співвідношення національного податкового законодавства і міжнародних податкових угод з податкового тягаря (схема VI-4).
Схема VI-4« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 15.4.1. Види міжнародних податкових угод "
 1. § 2. Джерела комерційного права
  види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі своїм
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  види операцій, що і по розрахунковому рахунку, включаючи податкові платежі та обов'язкові платежі до державних позабюджетних фінансові фонди. На прохання клієнтів банки відкривають їм, крім розрахункового рахунку, допоміжні банківські рахунки, які призначені для проведення операцій з яких-небудь певних видів діяльності , наприклад, спеціальний рахунок фінансування капітальних вкладень,
 3. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  види пасивних операцій комерційних банків. Конкуренція з інвестиційними фірмами , іншими структурами, що залучають грошові кошти, типу недержавних пенсійних фондів, змушує комерційні банки шукати все нові шляхи залучення вільних грошей. Досить сказати, що перші загальні фонди банківського управління, зареєстровані Банком Росії, з'явилися лише в кінці 1997 р. Банки
 4. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  види майна, які мають значення засобів і предметів виробництва, але також житловий будинок, господарські будівлі, тобто майно споживчого характеру . У зв'язку з встановленням спеціального правового режиму для спільного майна членів господарства слід підкреслити, що якщо у складі господарства є подружжя, то щодо майна господарства вони будуть учасниками права спільної часткової
 5. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  види цінних паперів, передбачені ст. 142 [11] і 143 ГК РФ [12]. Закон від 9 жовтня 1992 р. не містить будь-яких застережень в тому сенсі, що йдеться про іноземні цінні папери або що мається на увазі придбання цінних паперів у відносинах між резидентами і нерезидентами. Тому під дію даної норми підпадають і випадки придбання російських цінних паперів одним резидентом у іншого за
 6. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  види муніципального майна і робить спробу детального визначення переліків муніципального майна. Проте здійснення правового регулювання у зазначеній формі означає, що держава на даний момент не ставить перед собою завдання повного поглинання місцевого самоврядування, повного його підпорядкування державним потребам. Як було показано вище, у органів місцевого самоврядування
 7. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  види власних доходів бюджетів муніципальних утворень. Частина 1 ст. 55 відносить до них: 1) кошти самооподаткування громадян; 2) доходи від місцевих податків і зборів; 3) доходи від регіональних податків і зборів; 4) доходи від федеральних податків і зборів; 5) безоплатні перерахування з бюджетів інших рівнів, включаючи дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  види некомерційних організацій, наприклад некомерційні партнерства, є універсальними, оскільки мають ознаки як тієї, так і іншої групи . * (312) Ця форма передбачена Федеральним законом від 17 червня 1996 р. "Про національно-культурної автономії" (з послід. Змін. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 25. * (313) Див: Іванова І.Ю., Ліборакіна М.І., Толмасова А.К. Оподаткування російських
 9. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  види лізингу. Однак в основній масі їх виділення не має правового значення (недарма в 2002 р. з ст. 7 Закону про лізинг було виключено більшість норм про види лізингу), тому в цьому параграфі, якщо і буде йти мова про види лізингу, то лише про тих , які названі в законодавстві. Аналіз інших видів лізингу - завдання економічної науки, а не юриспруденції. Правове регулювання
 10. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  види підлягає оподаткуванню майна: 1) житлові приміщення, дачі, гаражі та інші будівлі, приміщення та споруди; 2) земельні ділянки; 3) транспортні засоби. Уповноважений орган, в який сім'я або самотньо проживає громадянин звертається із заявою про прийняття на облік в якості нужденних у житлових приміщеннях, визначає вартість майна, що перебуває у власності членів сім'ї
© 2014-2022  yport.inf.ua