Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

41.1. Організаційно-правові засади управління обороною

Україна, проголосивши 24 серпня 1991 свою незалежність, прагне жити в мирі та дружбі з усіма державами світу. Однак зараз не виключена можливість виникнення воєнних конфліктів, що загрожуватимуть її суверенітету та територіальної цілісності. Виходячи з цього, одним з перших законів прийнятих Верховною Радою України був Закон України «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 року.
День прийняття цих законів - 6 грудня 1991 р. Верховна Рада постановила вважати святом - Днем Збройних сил України.
Конституція України в ч.1 (ст. 17) встановила, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу і покладається на Збройні сили Україна, на всі державні органи, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, посадові особи, на всіх громадян України та їх об'єднання.
Згідно з Конституцією (ст. 107) для координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони створено спеціальний орган - Рада національної безпеки і оборони України.
Закон України «Про оборону України» 1 формулює поняття оборони України як систему політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисті та його захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Цей Закон уточнює, що обороноздатність держави - це здатність держави до захисту у разі збройної агресії або
1 Офіційний вісник України. - 2000. - № 49. - Ст. 420.

Збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних елементів і є сукупністю військового, економічного, соціального, морально-політичного потенціалу у сфері оборони, а також належних умов для його реалізації.
Оборона України організується і функціонує на основі Воєнної доктрини України, яка затверджена Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року.
Військова доктрина України - це сукупність поглядів на сутність, цілі і характер можливої майбутньої війни, на підготовку до неї Збройних сил держави і на способи її ведення.
Військова доктрина України має оборонний, миролюбний, а не агресивний характер. Стратегічним завданням України в галузі оборони є захист її державного суверенітету і політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Військова доктрина співвіднесена з економічною та зовнішньополітичною доктринами України і скоординована з воєнними доктринами сусідніх держав.
Основними напрямами реалізації Воєнної доктрини України є:
- прагнення вирішувати усі міжнародні проблеми невійськовими засобами;
- забезпечення оборони держави військовими засобами ;
- будівництво боєздатних Збройних сил;
- створення матеріальної основи якісно нових військ.
Військова доктрина виходить з того, що державний кордон України із суміжними державами є остаточно з'ясованим, а сама Україна не має територіальних претензій до жодної держави. Використання Збройних сил можливе у разі збройної агресії, посягань на територіальну цілісність України, а також при виконанні Україною своїх міжнародних обов'язків.
Військова доктрина стверджує, що Україна ніколи першою не розпочне бойових дій проти іншої держави, якщо сама не стане об'єктом його агресії. Відмова від використання першою своїх Збройних сил зовсім не означає, що Україна повинна завжди дотримуватися пасивної стратегічної оборони. В умовах війни можуть бути активно і широко використані всі форми сучасного воєнного мистецтва: стратегічний розворот, відображення повітряно-космічного удару, стратегічна наступальна, оборонна операція та ін Військова доктрина України передбачає участь у забезпеченні оборони разом із Збройними силами України також Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, військ Цивільної оборони України, інших військових

формувань, утворених відповідно до законів України, а також відповідні правоохоронні органи.
Однак основою оборони є Збройні сили України, що забезпечують захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності від збройної агресії.
Організація і управління підготовкою оборони держави в мирний час включає:
- прогнозування та оцінку воєнної небезпеки і воєнної загрози;
- здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, спрямованих на запобігання збройного конфлікту і відсіч збройної агресії;
- формування та реалізацію військової, воєнно-економічній, військово-технічній та військово-промислової політики держави;
- удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних сил України та інших військових формувань, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а також їх розвиток, підготовка та підтримка на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави, планування їх застосування ;
розвиток військово-промислового комплексу, створення сприятливих умов для мобілізаційного розгортання сфер національної економіки з метою виробництва в необхідних обсягах озброєння, військової техніки та майна;
- забезпечення Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
- розвиток військово-технічного співпраці з іншими державами з метою забезпечення Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів озброєнням, військовою технікою і майном, які не виробляються в Україні;
- підготовку національної економіки, території, органів державної влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період;
- створення державного матеріального резерву та резервних фондів грошових коштів;
- забезпечення охорони державного кордону України;
- військово-патріотичне виховання громадян України, підготовку молоді до служби в Збройних силах України, забезпечення престижу військової служби;
- забезпечення розвитку військової науки для створення високоефективних засобів збройної боротьби;
- захист інформаційного простору України та її входження у світовий інформаційний простір, створення розвинутої інфраструктури в інформаційній сфері;
- забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41.1. Організаційно-правові засади управління обороною "
 1. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  Термін "органи місцевого самоврядування" відноситься до числа конституційних. Він використовується в ст. ст. 3, 12, 15, 24, 32, 40, 46, 97, 130, 131, 132 Конституції РФ. Відповідно до ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р. органи місцевого самоврядування - обираються безпосередньо населенням і (або) утворені представницьким органом муніципального освіти органи, наділені власними
 2. § 1. Глава муніципального освіти
  Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти зі свого складу. У разі обрання на муніципальних виборах він або входить до складу представницького органу місцевого самоврядування з правом вирішального голосу і є його головою, або очолює місцеву
 3. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 5. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  Порядок приватизації. Закон про приватизацію 1997 чітко прописав порядок приватизації. Ініціатива у проведенні приватизації може виходити від уряду РФ, Мингосимущества РФ, інших федеральних органів (наприклад, міністерств), органів державної влади суб'єктів РФ, фізичних і юридичних осіб. Заявка на приватизацію подається відповідно до Мінгосімущество РФ, територіальні органи
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 7. § 3. Активні операції комерційних банків
  Поняття і пруденційного регулювання активних операцій ком-мерческих банків. Залучені кошти інших осіб, а також власні капітали комерційних банків залучаються ними в товарно-грошовий оборот. Ця сторона діяльності комерційних банків має не менше макроекономічне значення, ніж їх діяльність по залученню грошових ресурсів: гроші, зібрані і залучені в оборот
 8. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 9. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що
 10. § 1. Поняття захисту цивільних прав
  Охорона і захист цивільних прав. Нормальний цивільний оборот передбачає не тільки визнання за суб'єктами певних цивільних прав, а й забезпечення їх надійної правової охорони. У відповідності зі сформованою в науці традицією поняттям "охорона цивільних прав" охоплюється вся сукупність заходів, що забезпечують нормальний хід реалізації прав. У нього включаються заходи не тільки правового, але
© 2014-2022  yport.inf.ua