Головна
ГоловнаМитне , податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С.Г . Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

7.2.10. Податкові консультанти


У деяких країнах правовими нормами регулюється діяльність податкових консультантів. Це має на меті гарантувати платникам податків якість послуг, пов'язаних з оподаткуванням, а також захистити права та інтереси самих консультантів.
Передбачається, що професійні послуги в області оподаткування (консультування, підготовка декларацій, представництво, експертиза тощо) можуть надавати тільки атестовані особи, які отримали спеціальний сертифікат, ліцензію і т.п.
Важливо відзначити, що атестація і ліцензування податкових консультантів не повинні перетворюватися на форму державного контролю з метою не допустити до консультування небажаних осіб. Тому виконання відповідних функцій покладається на громадські професійні об'єднання самих податкових консультантів-союзи, палати і т.д.
Найважливіший принцип роботи податкових консультантів - незалежність не означає відсутності стандартів їх діяльності. Консультанти зобов'язані дотримуватися етичних та професійні норми, наприклад, бути об'єктивними, чесними у стосунках з клієнтом, не сприяти порушень податкового законодавства.
Контролюють дотримання цих вимог професійні об'єднання консультантів. Вони можуть накласти на винного різні стягнення, аж до відкликання ліцензії, що означає заборону займатися податковим консультуванням.
Податковий консультант за неналежне виконання своїх обов'язків несе цивільно-правову відповідальність перед клієнтом. Законодавство може накладати на консультанта зобов'язання застрахувати ризик цивільної відповідальності.
Закон повинен встановлювати гарантії незалежності податкових консультантів. Найважливіша з них - право на збереження конфіденційності відомостей і документів, отриманих в ході професійної діяльності. Тому податкові консультанти не можуть бути допитані в якості свідків у справах своїх клієнтів, у них не можуть бути вилучені документи.
Податкові консультанти та їх професійні об'єднання ведуть і супутню діяльність: організовують підготовку податкових консультантів, видають навчальні та методичні посібники, проводять просвітницькі заходи тощо
У Російській Федерації питання про необхідність прийняття законодавства про незалежні податкових консультантів тільки обговорюється. Виробляються принципи, організаційні та інші норми, які передбачається покласти в основу різних законопроектів з даного питання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2.10. Податкові консультанти "
 1. 26.3. Етапи податкового планування
  Процес податкового планування можна розділити на кілька тісно пов'язаних етапів, які, однак, не слід розглядати як чітку і незмінну послідовність дій, що дозволяють добитися мінімізації податкових зобов'язань платника. Окремі питання на будь-якому етапі можуть вирішуватися одночасно з розглядом інших проблем оподаткування (схема Х-3).
 2. § 1. Механізм держави: поняття, основні риси, структура
  Держава реально діє, проявляє себе лише як система, як упорядкована сукупність спеціальних органів, колективів людей, які здійснюють управління справами суспільства від його імені і в межах наданих повноважень. Такі колективи діють постійно і, як правило, на професійній основі, що виділяє їх із суспільства і ставить над суспільством. Громадяни можуть приймати те чи
 3. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  Типовий контракт франчайзингу (публікація МТП N 557) є останнім з типових контрактів, спрямованих на просування товарів, і містить однакові правила, рекомендовані МТП учасникам даних правовідносин. При складанні типового контракту укладачі прагнули сконцентрувати в ньому основні права та обов'язки сторін і уникнути застосування національного права будь-якої країни.
 4. 38.2. Система і повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в галузі фізкультури, спорту і туризму
  Центральним органом виконавчої влади в галузі фізкультури, спорту і туризму донедавна був Дер-жавного комітет молодіжної політики , спорту і туризму України (Держкоммолодьспорттуризму України) 1. З метою підвищення ефективності реалізації державної політики стосовно сім'ї, молоді, спорту та туризму 22 листопада 2001 Президент України видав Указ «Про
 5. Коментар до статті 28.3
  1. Про кореляції процесуального законодавства при розгляді справ про адміністративні правопорушення див. п. 1 коментаря до ст. 29.1. Вичерпний перелік органів адміністративної юрисдикції, посадові особи яких уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ч. 1 коментованої статті, визначено ст. 23.2 - 23.63 КоАП. Крім зазначених
 6. § 1. Поняття і види страхування. Джерела правового регулювання
  1. Економічною передумовою появи і розвитку страхування з'явилася потреба учасників цивільного і торгового обороту в оперативному відшкодування шкоди, який міг бути заподіяна їх майну або особистості в результаті різних шкідливих факторів як природного, так і соціально-економічного характеру. Страхування тісно пов'язане з цивільно-правовою відповідальністю. Воно виникло
 7. Стаття 13. Права поліції
  Коментар до статті 13 січня. Коментована стаття передбачає права поліції. У пояснювальній записці до проекту коментованого Закону зазначалося, що права поліції максимально конкретизовані; виключені деякі норми, що не мають чіткого юридичного змісту і дозволяють довільно (без необхідних підстав, належної процедури і дотримання певних термінів) обмежувати права
 8. Список нормативно-правових актів
  Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.; Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основних свобод (ETS N 5), укладена 4 листопада 1950 в м. Римі; Віденська конвенція про дипломатичні зносини, укладена 18 квітня 1961 у м. Відні; Віденська конвенція про консульські зносини, укладена 24 квітня 1963 у м. Відні; Конвенція проти катувань
 9. 4. Відповідальність за конкретні види злочинів проти державної влади та інтересів державної служби та служби в органах самоврядування
  Відмова в наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації (ст. 287 КК). Розглядається злочин не має аналогів в законодавстві, що діяв до прийняття Кримінального кодексу 1996 Включення до Кодексу статті про відповідальність за отримання Федеральними Зборами * (172) або Рахунковою палатою * (173) неправдивої інформації або неотримання
 10. 5. Посадові злочини з кримінального права США, Франції і ФРН
  До державним посадовим особам у США ставляться будь-які посадові особи або державні службовці, які працюють в одній з трьох гілок влади на рівні федеральному або штату. У виконавчої гілки влади - це президент, віце-президент, губернатори штатів, мери міст і співробітники, що працюють на них або в будь-якому державному закладі; в законодавчій гілці влади - члени Конгресу або
© 2014-2022  yport.inf.ua