Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

Акцепт (напрямок акцепту)


Акцептом, визнається відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття (ст.438 ЦК). До акцепту не пред'являється стількох умов, як до оферти. Єдина вимога - акцепт повинен бути повним і беззастережним.
Акцепт, як і оферта, може бути зроблений усно і письмово. Оскільки волевиявлення може бути зроблений не тільки усно або письмово, то виникає питання про те, чи може бути зроблений акцепт мовчанням або дією.
За загальним правилом, мовчання не є акцептом, якщо інше не випливає із закону, звичаю ділового обороту або з раніше сформованих ділових відносин сторін. А ось вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору, таких як відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт, сплата відповідної суми тощо вважається акцептом, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не зазначено в оферті. Такі дії, спрямовані на виконання зазначених в оферті умов, називаються конклюдентні, тобто погоджувальними.
Як і оферта, акцепт є безвідкличним, т.к. відкликати акцепт

не можна, а якщо повідомлення про відкликання акцепту надійшло особі, яка подала оферту, раніше акцепту або одночасно з ним, то акцепт також вважається не отриманим (ст.439 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Акцепт (напрямок акцепту) "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  акцепт; отримання акцепту стороною, яка направила оферту. Разом з тим на кожному із зазначених етапів укладення договору у сфері підприємництва має свої особливості. У підприємницькій діяльності пропозицією укласти договір (оферти) часто передують реклама й інші пропозиції, адресовані, на відміну від оферти, не одному або декільком конкретним особам, а невизначеному колу
 2. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  акцептному списання грошей з банківських рахунків зобов'язаних осіб-платників, є індивідуальними виконавчо-розпорядчими актами застосування права. Державний контроль за розрахунками. Стан розрахункових відносин відбиває загальний стан економіки. У свою чергу розрахунки надають вплив на економічний розвиток. Перебої, перекоси в розрахунках тягнуть за собою негативні
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  акцепт. Вимоги, що пред'являються до оферти, викладені у ст. 14 Конвенції, яка говорить: «1) Пропозиція про укладення договору, адресована одній або кільком конкретним особам, є офертою, якщо вона досить виразно і висловлює намір оферанта вважати себе зв'язаним у разі акцепту. Пропозиція є достатньо виразною, Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф.
 4. § 5. Умовні угоди
  акцептантом тягне припинення існувало до платежу вексельного зобов'язання між трасантом і власником тратти). Від умови права звичайно залежить виникнення загального зобов'язального відносини (зобов'язального відносини в цілому) * (561). Так, з мають зворотну силу схваленням піклувальником укладеного підопічним договору купівлі-продажу виникає загальне зобов'язальне відношення,
 5. § 4. Укладення договору
  акцептанту) і прийняття цієї пропозиції (акцепту) акцептантом (п. 2 ст. 432 ЦК). Отже, найважливішими поняттями договірного права є оферта і акцепт. Під офертою розуміється адресована одній або кільком конкретним особам пропозиція, яке досить виразно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе що уклали договір з адресатом, яким буде прийнято
 6. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  акцепту (див. абз. 1 п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 433 ЦК). Згідно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК істотними умовами даного договору є: a) його предмет і кількість (див. п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465 ЦК); б) умови, названі в якості істотних або необхідних для договорів купівлі-продажу певного виду (див. п. 1 ст. 489, ст. 555, п. 1 ст. 558 ЦК та ін.), в) умови, що стали істотними за
 7. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  акцепт (див. ст. 438 ЦК). Публічна оферта має місце навіть незалежно від вказівки істотних умов при всякій демонстрації і товару в місці його продажу (виставлення на прилавках, у вітринах і т.п., показ зразків, надання відомостей про що продаються товари за допомогою їх описів, каталогів, фотознімків і т . п.). Це означає, що зацікавлена в покупці товару особа може вимагати його
 8. § 3. Договори поставки та контрактації
  акцепт на інших умовах), повинна протягом 30 днів з дня одержання пропозиції (або в інший термін, встановлений законом або узгоджений сторонами): a) вжити заходів за погодженням нових умов або б) письмово відмовитися від укладення договору, в іншому випадку - в) відшкодувати іншій стороні збитки, викликані ухилянням від узгодження умов договору (за провину при переговорах - culpa in
 9. § 6. Договір оренди транспортного засобу
  акцепту, надасть транспортний засіб - здійснить акцепт шляхом конклюдентних дій. При цьому оферта повинна бути здійснена в письмовій формі і містити всі істотні умови договору * (255). Статті 633, 643 ЦК не містять вказівки на таке наслідок недотримання письмової форми, як визнання його недійсним. Таким чином, недотримання письмової форми тягне наслідки,
 10. § 1. Загальні положення про підряд
  акцепту (див. абз. 1 п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 433 ЦК). Згідно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК істотними для даного договору є умови: a) про його предмет, початковому і кінцевому термінах виконання роботи, а також термін і порядок огляду і приймання результату (див. ст. 703, п. 1 ст. 708, п. 1 ст. 720 ЦК) * (404), б) названі в якості істотних або необхідних для договорів підряду певного
© 2014-2022  yport.inf.ua