Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А . В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

Момент укладання договору (ст.433 ЦК)


Договір визнається укладеним у момент отримання особою, яка направила оферту, її акцепту. Якщо відповідно до закону для укладення договору необхідна також передача майна (реальні договори), то такий договір вважається укладеним з моменту передачі відповідного майна. Передачею визнається вручення речі набувачеві, а так само здача перевізникові для відправлення набувачу або здача в організацію зв'язку для пересилання набувачеві речей, відчужених без зобов'язання доставки.
Порядок передачі речі визначений ст.224 ГК: річ визнається врученою набувача з моменту її фактичного надходження у володіння набувача або вказаної ним особи. Якщо ж до моменту укладення договору про відчуження речі вона вже знаходиться у володінні набувача, річ визнається переданої йому з цього моменту. Законом до передачі речі прирівнюється передача коносамента або іншого товаророзпорядчого документа на цю річ.
Якщо договір, підлягає державній реєстрації, то він укладений з моменту його реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Термін укладення договору
Терміни укладання договору залежать від того, чи був вказаний строк для акцепту в договорі чи ні (ст.440-442 ЦК).
Якщо в оферті зазначено термін для акцепту, то договір вважається укладеним, якщо акцепт отриманий особою, яка направила оферту, у межах зазначеного в ній терміну.
У тому випадку, коли в письмовій оферті не визначений термін для акцепту, договір вважається укладеним, якщо акцепт отриманий особою, яка направила оферту, до закінчення терміну, встановленого законом або іншими правовими актами, а якщо такий строк не встановлений, - протягом нормально необхідного для цього часу.
При укладенні договору в усній формі, якщо оферта зроблена усно без зазначення строку для відповіді, договір вважається укладеним, якщо інша сторона негайно заявила про її акцепт.
Особливості отримання акцепту також впливають на укладення договору і на термін його ув'язнення.
У випадках, коли своєчасно спрямоване повідомлення про акцепт отримано із запізненням, акцепт не рахується опоздавшим, якщо оферент, негайно не повідомить іншу сторону про отримання акцепту із запізненням - тобто договір вважається укладеним, якщо не послідувало повідомлення про запізнення акцепту. Т.ч. якщо акцепг запізнився, це не означає, що договір спочатку
вважається неукладеним, він буде визнаний неукладеним тільки, якщо оферент не повідомить іншу сторону про запізнення акцепту.
У тому випадку, якщо сторона, що направила оферту, негайно повідомить іншій стороні про прийняття її акцепту, отриманого із запізненням, договір також вважається укладеним.
Важливо також, що якщо сторона, яка одержала оферту, відповість згодою на укладення договору на інших умовах, ніж запропоновано в оферті (акцепт на інших умовах), то така згода не є акцептом. Така відповідь визнається відмовою від акцепту і в той же час нової офертою (ст.443 ЦК).
Спеціальні терміни законом встановлені у разі обов'язкового укладання договору.
У випадках, коли відповідно до закону або добровільно прийнятим на себе зобов'язанням (п.1 ст.421 ЦК) для сторони, якої спрямована оферта (проект договору), укладення договору обов'язково, ця сторона повинна направити іншій стороні повідомлення про акцепт, або про відмову від акцепту, або про акцепт оферти на інших умовах (протокол розбіжностей до проекту договору) протягом 30 днів з дня отримання оферти.
Сторона, що направила оферту і отримала від сторони, для якої укладення договору обов'язково, повідомлення про її акцепт на інших умовах (протокол розбіжностей до проекту договору), вправі передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду протягом 30 днів з дня отримання такого сповіщення або закінчення строку для акцепту (якщо жодної відповіді не отримано).
Коли оферта (проект договору) направляється стороною, для якої укладення договору є обов'язковим (відповідно до закону або прийнятим на себе зобов'язанням (п.2 ст.445 ЦК)) і їй протягом 30 днів адресат направляє протокол розбіжностей до проекту договору, сторона, яка одержала протокол розбіжностей і для якої укладення договору обов'язково, зобов'язана протягом 30 днів з дня отримання протоколу розбіжностей сповістити іншу сторону про прийняття договору в її редакції або про відхилення протоколу розбіжностей.
При відхиленні протоколу розбіжностей або неотримання повідомлення про результати його розгляду в зазначений термін сторона, спрямувала протокол розбіжностей, вправі передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду.
Правила про 30-ти денний термін для акцепту (відмови від акцепту, акцепту на інших умовах), або пред'явлення позову, застосовуються, якщо інші строки не встановлені законом, іншими правовими актами або угодою сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Момент укладання договору (ст.433 ЦК) "
 1. 3. Наслідки зміни і розірвання договору
  моменту його розірвання (зміни); - по-третє, вирішується питання про відповідальність сторони, яка допустила істотне порушення договору, яке послужило підставою його розірвання або зміни. У разі розірвання договору зобов'язання, з нього виникли, припиняються, якщо ж мова йде про зміну договору, то зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді (п. п. 1 і 2 ст. 453
 2. 6. Припинення кредитного договору
  момент на їх розсуд без будь-яких обмежень. З цього приводу М.І. Брагінський пише: "Наділення сторін настільки широкою можливістю визначати долю договору складає одне з прямих виразів договірної свободи: ті, хто володіє правом з власної волі укладати договір, повинні бути в принципі так само вільні у питаннях про його розірвання або зміну окремих договірних умов ".
 3. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту і зв'язку.
  моменту оповіщення жителів муніципального освіти про час і місце їх проведення до дня опублікування висновку про результати публічних слухань; порядок організації та проведення публічних слухань з питання про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва; порядок підготовки документації по
 4. § 3. Освіта, перетворення і скасування муніципальних утворень.
  момент правонаступництва, застосовуються загальні положення цивільного законодавства. В відношенні інших договорів муніципальне утворення-правонаступник укладає з контрагентом угоду про їх припинення або про заміну сторони в договорі. У разі перетворення муніципальних утворень у формі об'єднання та приєднання майно переходить муніципальному освіті-правонаступнику відповідно
 5. § 2 . Принципи і гарантії виборчого права
  момент голосування, в момент остаточного вирішального вибору. Таємне голосування для виборця є його право, але не обов'язок. Тобто виборець має право проголосувати і відкрито, наприклад, не заходячи в кабіну (приміщення) для таємного голосування. Головне, щоб такий спосіб голосування не містив ознак передвиборної агітації. Якщо виборець хоче скористатися таємним голосуванням, то
 6. § 2. Створення комерційних організацій
  моменту подачі засновниками необхідних для цього документів Здійснюючи державну реєстрацію комерційних організацій, органи реєстрації контролюють дотримання встановлених законом умов створення комерційних організацій. При позитивному вирішенні питання основні дані про комерційну організацію, в тому числі про її фірмовому найменуванні, включаються до єдиного державного реєстру
 7. § 1. Індивідуальні підприємці
  моменту вступу в шлюб, з чого можна зробити висновок про те, що з цього ж моменту громадянин набуває одночасно і право на заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю, оскільки єдиною умовою для заняття останньої якраз і є володіння цивільною дієздатністю в повному обсязі. У цьому випадку юридичним фактом, який відкриває для громадянина можливість
 8. § 2. Повні і командитні товариства
  моменту їх вступу в члени товариства. Досить суворі заходи відповідальності в повному товаристві поширюються і на вибулих його Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С. - Петербурзький університет, 1997. С. 91 учасників, які продовжують нести відповідальність по всіх боргах товариства, що виникли до моменту їх вибуття, протягом двох років
 9. § 4. Акціонерні товариства
  моменту пропозиції акцій на продаж. Організація статутного капіталу за допомогою акцій в першу чергу необхідна для концентрації великої капіталу, розпорошеного серед безлічі дрібних вкладників. Це особливо важливо Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 103 при реалізації великих інвестиційних проектів, які,
 10. § 2. Правовий режим речей
  момент виникнення відповідних прав і обов'язків, наприклад, на зазначену в самому договорі дату або на день складання останнього балансу, на день державної реєстрації договору і т. д. Однак, якщо укладається договір оренди підприємства, тобто угода, за якою воно буде використовуватися підприємцем для підприємницької діяльності, то предметом договору може стати
© 2014-2022  yport.inf.ua