Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

Місце укладення договору


Місце укладення договору має досить велике значення, зокрема при укладенні міжнародних договорів, оскільки в залеж-

мость від місця укладання договору може ставитися право країни, що підлягає застосування до таких договорів. І хоча російське право (ст. 1211 ЦК) прямо не ставить в залежність від місця укладання договору право, що застосовується до відносин, що випливають із договору (якщо тільки сторони самі відповідно до ст. 1210 ЦК не досягли угоди про такий порядок визначення права), проте, вимоги до форми договору визначаються правом країни, в якій він укладений (ст1209 ЦК). Крім усього, за загальним правилом, у більшості країн, позов пред'являється за місцем знаходження відповідача, і суд при виборі застосовного права буде керуватися правилами, чинними в країні суду.
Місцем укладення договору у відповідність зі ст.444 ГК визнається місце, вказане в договорі, а якщо в договорі не зазначено місце його укладення, договір визнається укладеної місці проживання громадянина чи місці перебування юридичної особи, який направив оферту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Місце укладення договору "
 1. 6. Порядок укладення та форма договору простого товариства
  місцезнаходженням юридичної особи, від яких виходила оферта. На договір простого товариства поширюється передбачена п. 2 ст. 434 ГК можливість укладення письмового договору шляхом складання одного документа, який підписаний сторонами, або шляхом обміну документами, який здійснюється з використанням поштового, телеграфного, телефонного, телетайпного, електронного чи іншого
 2. § 5. Види колізійних норм
  місце його постійного проживання або переважного проживання, місце установи та місцезнаходження юридичної особи, місце укладення договору, вчинення дії (акта), місце знаходження речі (внесення її до реєстру), місце заподіяння шкоди , місце розгляду спору та ін, що іменується формулами прикріплення або колізійними принципами. Наприклад: «Відносини, що випливають з трудового
 3. § 2. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  місце купівлі-продажу, що носить БЕЗОПЛАТНО характер, відбудеться вчинення жавного акта, позбавленого яких би то не було елементів цінну. Підставою і визнається така причина, в якій втілюється юридична мета договору, що надає йому певні типові властивості і робить його таким, який він є, а не договором-якого іншого типу. Зрозуміло, що кожен окремо договір
 4. 3. Критерії (теорії) визначення особистого закону та національності юридичної особи
  місцем їх установи "розуміється таке (місце), в якому виконуються умови, за формою і по суті необхідні для створення згаданих осіб» [33]. Критерій місця установи юридичної особи використовується в країнах, що належать до англосаксонської системи права (в США, Великобританії та більшості держав, що входять у Британську Співдружність націй, тобто
 5. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  місце і повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, в тому числі вищої посадової особи суб'єкта Федерації у сфері забезпечення координації діяльності та організації взаємодії органів влади суб'єктів Федерації з органами місцевого самоврядування. Тому взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської
 6. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
  місце недопущення, обмеження, усунення конкуренції і обмеження інтересів господарюючих суб'єктів, в тому числі угоди або погоджені дії, які призводять або можуть призвести до: підвищення, зниження або підтримання цін (тарифів), за винятком випадків, якщо укладання таких угод допускається федеральними законами або нормативними правовими актами Президента Російської
 7. § 3. Окремі джерела муніципального права
  місце займають статути муніципальних утворень. Статут являє собою комплексний кодифікаційний акт. Органи місцевого самоврядування в рамках власних правотворчих повноважень приймають і інші нормативні правові акти. Детальніше про муніципальних правових актах буде розказано в гол. 13 цього підручника. Договірні джерела. Певне місце в системі джерел муніципального
 8. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  місце, де громадянин постійно або переважно проживає в якості власника, за договором найму (піднайму), договором оренди або на інших законних підставах. Місцем проживання можуть виступати житлові будинки, квартири, службові житлові приміщення, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі, притулки, будинки маневреного фонду , будинки для самотніх і літніх, будинки-інтернати), інші житлові
 9. § 2. Місцева адміністрація
  місце проживання, припинення російського громадянства, громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору РФ, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування. Повноваження місцевої адміністрації. Розглянемо повноваження місцевої адміністрації на прикладі адміністрації муніципального освіти "місто Пушкін". Місцева
 10. § 1. Правова природа муніципальної служби
  місце. Проте термін "посаду" має і фінансове значення - це бюджетні витрати. Штати службовців враховуються у бюджеті муніципального освіти. Класифікація муніципальних посад встановлюється нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до реєстру муніципальних посад муніципальної служби, затверджується законом суб'єкта РФ. Закон від 8 січня 1998
© 2014-2022  yport.inf.ua