Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Договір безоплатного користування (позички)


Договір безоплатного користування (договір позики) - це угода, в силу якого одна сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування другій стороні (ссудополучателя).
Договір позики є:
може бути консенсусним (і в цьому випадку - двостороннім);
може бути реальним (і в цьому випадку - одностороннім);
безоплатним.
Суб'єкти. Позичкодавцем може бути власник переданої у позичку речі або особа, уповноважена власником. Комерційна організація не має права передавати майно у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органів управління або контролю.
Особливостей за формою договору законом не встановлено.
Умови.
1) Предметом договору є індивідуально-визначені неспоживна речі.
2) Строк договору повинен бути узгоджений сторонами. Якщо умова про термін в договорі не визначено, договір вважається укладеним на невизначений строк. Договір вважається поновленим на невизначений термін, якщо після закінчення строку ссудополучатель продовжує користуватися річчю за відсутності заперечень з боку ссудодателя.
Права та обов'язки сторін.
1) Спеціальні (виключають застосування загальних) наслідки невиконання обов'язків ссудодателя можуть бути представлені в наступному вигляді:
--- --- T --- ---
| Обов'язки ссудодателя: | При невиконанні обов'язків ссудополучатель |
| | вправі |
+ --- + --- --- +
| Передати річ | Вимагати: 1) розірвання договору або 2) |
| | відшкодування реального (і тільки такого) шкоди |
+ --- --- + --- --- +
| Надати приналежності | Вимагати: 1) надання приладдя і |
| речі і відносяться до неї | документів або 2) розірвання договору та |
| документи | відшкодування реального (і тільки такого) шкоди |
+ - --- + --- --- +
| Надати річ без | Вимагати: 1) безоплатного усунення |
| недоліків | недоліків або 2) відшкодування своїх витрат |
| | на усунення недоліків або 3) дострокового |
| | розірвання договору та відшкодування реального (і |
| | тільки такого) шкоди |
+ --- --- + --- --- +
| Попередити ссудополучателя про | Вимагати: 1) розірвання договору або 2) |
| права третіх осіб на річ | відшкодування реального (і тільки такого) шкоди |
L --- --- + --- -
Підстави відповідальності ссудодателя: відповідає тільки за ті недоліки переданої в позику речі, які він навмисно або з грубої необережності не застеріг при укладанні договору.
Обмеження відповідальності ссудодателя: не відповідає за недоліки речі, які 1) були ним обумовлені при укладенні договору або 2) були заздалегідь відомі ссудополучателю або 3) повинні були бути виявлені ссудополучателем при укладенні договору або приймання майна.
2) Особливі наслідки невиконання обов'язків ссудополучателя можуть бути представлені в наступному вигляді:
--- --- T --- ---
| Обов'язки ссудополучателя: | При невиконанні обов'язків |
| | ссудодатель вправі: |
+ --- + --- +
| Користуватися річчю відповідно до | Вимагати розірвання договору |
| умов договору або призначення майна | |
+ --- --- + --- --- +
| Підтримувати майно в справному | Вимагати розірвання договору |
| стані, нести витрати на утримання | |
| майна | |
+ --- --- + --- - +
| Виробляти поточний і капітальний ремонт | Вимагати розірвання договору |
| майна | |
+ --- --- + --- --- +
| Не передавати річ третій особі без | Вимагати розірвання договору |
| згоди ссудодателя | |
+ --- --- + --- +
| Своєчасно повернути річ | Вимагати повернення речі |
L --- --- + --- ---
Припинення. Особливі випадки припинення договору:
1) Сторони вправі відмовитися від договору, укладеного на невизначений строк, попередивши іншу сторону про це за один місяць. У договорі, укладеному з зазначенням терміну, таким правом користується тільки ссудополучатель.
2) У разі смерті громадянина-ссудополучателя або ліквідації юридичної особи-ссудополучателя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Договір безоплатного користування (позички) "
 1. § 8. Договір безоплатного користування (позички)
  § 8. Договір безоплатного користування
 2. 1. Поняття договору безоплатного користування (позички)
  Договір позики (commodatum) відомий з часів римського права. Даний договір був регламентований дореволюційним цивільним законодавством. У ДК РРФСР 1922 р. норми про договір позики були відсутні, однак договори з надання майна в безоплатне користування широко використовувалися у побуті. У ДК РРФСР 1964 р. договором безоплатного користування були присвячені ст. ст. 342 - 349.
 3. 2. Форми договірної відповідальності
  Щодо форм (заходів) цивільно - правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 5. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 6. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  Поняття обмежених речових прав. Поряд з найбільш широким за обсягом речовим правом - правом власності в законодавстві виділяється категорія речових прав осіб, які не є власниками (ст. 216 ЦК) * (1000). Легального визначення поняття обмежених речових прав у законодавстві не міститься. Доктринальне поняття речового права запропоновано в гол. 19 цього підручника. Стосовно до
 7. § 4. Позов про визнання права власності
  Поняття позову про визнання права власності. Крім віндикаційного та негаторного позовів право власності може захищатися за допомогою ще одного речове-правового засобу - позову про визнання права власності. Слід відзначити, що позови під таким найменуванням дуже часті в судово-арбітражній практиці, але більшість з них носить зобов'язально-правовий характер, бо випливає з
 8. § 5. Зміна і розірвання договору
  Поняття зміни та розірвання договору. Одним з найважливіших почав, що лежать в основі регулювання динаміки договірних зобов'язань, є принцип незмінності договору - pacta sunt servanda. Це означає, що укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, та не повинні змінюватися. Разом з тим можливі ситуації, коли послідовне
 9. § 2. Елементи договору оренди
  Сторони договору оренди. Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар. Стаття 608 ЦК присвячена однієї із сторін договору оренди - орендодавцю. У ній зазначено, що право здачі майна в оренду належить його власнику. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Отже, за загальним правилом орендодавцем може бути
 10. § 1. Загальна характеристика договору позики
  Поняття договору позики. За договором безоплатного користування майном (договору позички) одна сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування іншій стороні (ссудополучателя), а остання зобов'язується повернути ту ж річ у тому стані, в якому вона її отримала, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором (ст. 689 ЦК).
© 2014-2022  yport.inf.ua