Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Доведення до самогубства (ст. 110 КК).

Об'єктивна сто-рона злочину характеризується доведенням іншої особи до самогубства (або замаху на самогубство) шляхом погроз, жорстокого поводження або систематичного приниження людського ського гідності потерпілого. Закон не розкриває утримуючи-ня загрози, не обмежує його якими рамками. Тому характер загрози може бути самим різним: застосуванням фізичного насильства, обмеженням або позбавленням волі, чи-ням засобів до існування і т.д.
Жорстоке поводження з потерпілим виражається в нанесенні йому побоїв, катуванні, заподіянні тілесних ушкоджень, чи-шении його їжі, тепла, житла, обмеження волі тощо
Систематичне приниження людської гідності має ме-сто, коли винний цинічно звертається з потерпілим, принижує його, зло насміхається над його недоліками, знущається над ним, поширюються ганебні його відома і т.д. Причому ці факти поса-ни бути не одиничними, а систематичними, тобто більше двох разів.
1 БВС РРФСР. 1990. № 9. С. 11, 12.

Зазначені вище дії можуть бути вчинені шляхом як дії, так і бездіяльності.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього Престо-ння є самогубство потерпілого чи замах на самогубство. Між поведінкою винного і зазначеним по-наслідком повинна бути встановлено причинний зв'язок.
Якщо при цьому вчинені інші злочини (наклеп, при-чинение шкоди здоров'ю, примушування до вчинення дій сексуального характеру тощо), кваліфікація проводиться за сукупністю.
Суб'єктивна сторона злочину може бути виражена у формі навмисної чи необережною провини, хоча в літературі висловлені й інші мненія1. Твердження про те, що при прямому умислі щодо наслідки скоєне треба квалифициро-вать як вбивство, на наш погляд, є спірним. Тут немає навмисного заподіяння смерті іншій людині. Зазнавши-ший сам позбавляє себе життя. Як правильно зауважує А.І. Рарог,
«тут відсутня об'єктивна сторона вбивства» 2.
Суб'єктом злочину є осудна фізична чи-
цо, яка досягла віку 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Доведення до самогубства (ст. 110 КК). "
 1. 3. Неодноразовість злочинів
  доведення до самогубства (ст. 110 КК) поряд з іншими діями передбачає і систематичне приниження людської гідності потерпілого. Залучення неповнолітнього у вчинення антигромадських дій (ст. 151 КК) може виразитися в залученні зазначеної особи в "систематичне вживання спиртних напоїв, одурманюючих речовин ..." та ін.) Таким чином, систематичність у
 2. 2. Поняття і загальна характеристика злочинів проти життя
  доведення до самогубства (ст. 110). Ці склади злочинів поміщені на перше місце виходячи з того, що в них йдеться про захист найважливішого природного права людини. Стаття 20 Конституції РФ проголошує: "Кожен має право на життя". Охорона життя людини як найціннішого блага набуває першочергового значення в сучасному суспільстві. Істотну роль при цьому відіграють норми
 3. 3. Злочини проти життя в історії російського кримінального законодавства
  доведення до самогубства. Перелік обтяжуючих обставин у ст. 142 КК 1922 р. включав як об'єктивні, так і суб'єктивні ознаки. До об'єктивних ставилися обставини, що характеризують спосіб злочину: вбивство способом, небезпечним для життя багатьох людей або особливо болісним для вбитого (п. "в"); з використанням безпорадного стану вбитого (п. "е"). До суб'єктивних ознаками
 4. 8. Інші злочини проти життя
  доведення до самогубства, містить ряд новел порівняно з ст. 107 КК 1960 р. Перш за все, в ст. 110 КК відсутня вказівка на матеріальну чи іншу залежність потерпілого від особи, винної у доведенні до самогубства. Це означає істотне розширення кола можливих суб'єктів даного злочину. Розширено також об'єктивна сторона злочину, яка полягає у вчиненні
 5. Загальна характеристика покарань, що складаються в позбавленні або обмеженні свободи
  доведення до самогубства (ст. 110 КК). Особи, засуджені до обмеження волі, як правило, відбувають наказ-ие в колоніях-поселеннях у межах РФ, краю, області тощо за місцем постійного проживання або осуду. Особи, які відбувають даний вид наказ-ия, зобов'язані: 1) виконувати вимоги внутрішнього розпорядку колонії-поселення; 2) працювати там, куди вони направляються адміністрацією колонії; 3)
 6. § 1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я
  доведення до самогубства (ст. 110). До зазіханням на здоров'я КК відносить: а) умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111), б) умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю (ст. 112); в) заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту (ст. 113); г) заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при перевищенні меж необхідної
 7. Стаття 105. Вбивство Коментар до статті 105
  доведення до самогубства - ст. 110) або здоров'я людини (спричинення різного шкоди здоров'ю людини - ст. Ст. 111 - 125). 4. Оцінюючи злочини проти життя і здоров'я, слід мати на увазі, що в КК РФ передбачено ряд і інших злочинів, що посягають на життя і здоров'я людини. Однак ці злочини поміщені в інших розділах, так як життя і здоров'я є там додатковими
 8. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  доведення до самогубства потерпілого спільними діями кількох винних шляхом погроз, жорстокого поводження або приниження людської гідності потерпілого; вчинення розпусних дій декількома винними одночасно; завідомо неправдиве повідомлення про одне й те ж акті тероризму кількома особами за домовленістю між собою і т.д.). Законодавцем як обтяжливої
 9. Стаття 110. Доведення до самогубства Коментар до статті 110
  доведення до самогубства виражається діянням у формі дії або бездіяльності, наслідків у вигляді самогубства або замаху на самогубство потерпілого і причинного зв'язку між ними. Самогубство або замах на самогубство - альтернативні наслідки злочину, передбаченого ст. 110 КК РФ. Вид наслідки на кваліфікацію не впливає, але може бути врахований при призначенні кримінального
 10. Стаття 129. Наклеп Коментар до статті 129
  доведення особи до самогубства, воно не вимагає самостійної кваліфікації та охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 110 КК РФ. Наклеп, передбачену ст. 129 КК РФ, слід відмежовувати від злочину, передбаченого ст. 298 КК РФ "Наклеп щодо судді, присяжного засідателя, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, судового пристава, судового
© 2014-2022  yport.inf.ua