Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Елементи договору банківського рахунку

. Сторонами договору банківського рахунку є банк і власник рахунку.
Згідно п. 4 ст. 845 ГК укладати договір банківського рахунку можуть не тільки банки, а й інші кредитні організації відповідно до виданим дозволом. Але чинним законодавством не передбачена видача ліцензії на ведення розрахункових і поточних рахунків небанківським кредитним організаціям.
На боці власника рахунку можуть виступати юридичні особи та фізичні особи відповідно до загальних положень цивільного права. При цьому не цілком коректним видається термін "власник рахунку", використовуваний законодавцем, оскільки клієнт, якому відкривається рахунок, не є його власником. Рахунок відкривається та ведеться банком, а у клієнта ніякого правомочності володіння на нього не виникає.
Як правило, окремим категоріям осіб відкриваються різні види рахунків. Наприклад, розрахунковий рахунок призначений для суб'єктів підприємницької діяльності, а поточний - для осіб, які не займаються нею.
Особам, які не мають статусу юридичної особи, рахунки не відкриваються. Для відокремлених підрозділів, що стоять на окремому балансі, за клопотанням організації можуть відкриватися субрахунки для зарахування виручки та виробництва розрахунків за місцем знаходження. При цьому суб'єктом договору банківського рахунку є не філія чи представництво, а саме юридична особа.
Єдиним істотним умовою договору банківського рахунку є його предмет. Предметом виступає грошова сума на рахунку, що змінюється відповідно до розпоряджень клієнта. Як і за договором банківського вкладу, клієнт передає у власність банку грошову суму, яка обліковується на рахунку. Рахунок встановлює обсяг прав вимог клієнта до банку на безготівкові гроші. Але цим сутність договору банківського рахунку не вичерпується. Головне, що складає зміст договору, на відміну від договору банківського вкладу, - це виробництво розрахунків з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку. Дана мета досягається виконанням банком розпоряджень клієнта про зміну обсягу безготівкових грошей на рахунку. Банк за дорученням клієнта направляє його грошові кошти третім особам і приймає від них кошти. Зміна безготівкових коштів на рахунку відбувається завдяки здійсненню банком операцій за рахунком. Відповідно до ст. 848 ГК, коло і умови таких операцій не є істотною умовою, хоча і можуть визначатися в договорі. За загальним правилом вони встановлюються законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту.
Форма договору банківського рахунку гол. 45 ЦК не передбачена, отже, відповідно до загальних положень про форму, є простій письмовій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Елементи договору банківського рахунку "
 1. Глава XVI. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
  Глава XVI. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО
 2. § 6. Договір банківського рахунку
  договору банківського рахунку. Відповідно до ст. 845 ЦК за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Які з цього договору відносини пов'язані з існуванням безготівкових
 3. 2. Система договорів при розрахунках з використанням банківських карт
  елементи договору банківського рахунку та кредитного договору, або договору про здійснення розрахунків по операціях, здійснених з використанням карти. Такий підхід видається обгрунтованим лише в тому випадку, коли розглянутий договір включає в себе умови, що виходять за рамки предмета договору банківського рахунку. Наприклад, відповідно до п. 2.8 Положення N 266-П кредитні організації при
 4. 3. Форма кредитного договору
  елементом договору банківського рахунку, в силу чого зазначений договір повинен розглядатися як змішаного договору; один з основних принципів регулювання останнього полягає саме в тому, що до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не випливає з угоди сторін або
 5. 4. Правова природа договору банківського рахунку
  елементом договору банківського рахунку, - пише вона, - є зобов'язання банку здійснювати розрахункові операції. Зазначений елемент визначає юридичну мета договору банківського рахунку - здійснення безготівкових розрахунків. Другий і третій елементи договору банківського рахунку обслуговують основний: залишок на рахунку служить грошовим покриттям розрахункових операцій, безперервне здійснення яких
 6. Обов'язки сторін при кредитуванні рахунки
  елементи кредитного договору. Як відомо, до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не випливає з угоди сторін або суті змішаного договору (п. 3 ст. 421 ЦК). Зазначена правова кваліфікація відносин сторін за договором банківського рахунку, який передбачає
 7. § 1. Поняття комерційного права
  елемент правоздатності приватної особи, забезпечуваною обов'язком всякого і кожного, в тому числі держави. По-друге, підприємницька діяльність - це діяльність, здійснювана особою на свій ризик. Дійсно, свобода діяльності передбачає і несення ризику наслідків відповідних дій (бездіяльності). Якщо діяльність здійснюється не на свій ризик, то вона не відноситься до
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  елементи договору позики, доручення і комісії »[5]. Ця точка зору не враховувала головне - специфіку взаємовідносин банку і клієнта і тому була неспроможною, а нині закріплена легально в частині другій ДК система окремих видів зобов'язань взагалі не дає жодних підстав для заперечення самостійності договору банківського рахунку. Згідно п. 3 ст. 421 ГК до відносин сторін
 9. § 1. Загальні положення
  елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге, за допомогою заборон, приписів і санкцій встановити в державних і суспільних інтересах межі дозволеної підприємницької діяльності, т. е . виконати деструктивне або обмежувальне регулювання, по-третє, надати підприємцям легальні заходи
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  елемент рішення арбітражного суду з економічного спору. Разом з тим вимога про визнання права може бути предметом самостійних видів позовів - позовів про визнання прав - наприклад, права власності або інших речових прав. Наслідки порушення прав та інтересів можуть бути різними. Залежно від цього відбувається або відновлення становища, яке існувало до порушення права, або
© 2014-2022  yport.inf.ua