Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

1.3. Функції соціального управління: поняття і види

Опції соціального управління - обумовлені соціальним призначенням, найбільш типові, однорідні, стабільні напрямки управлінського впливу, що відповідають його цільовим призначенням і завданням.
Ознаки функцій соціального управління:
- обумовлені соціальним призначенням управління;
- характеризуються певною спрямованістю і стабільністю;
- являють собою зовнішній прояв властивостей системи управління;
- являють собою напрямок його активної дії;
- зумовлюються поставленими цілями і завданнями.
Залежно від змісту і характеру впливу можна виділити наступні функції управління: загальні (притаманні всім системам управління); спеціальні (притаманні окремим системам управління, наприклад федеральна служба безпеки: контррозвідувальна діяльність, боротьба із злочинністю, розвідувальна діяльність); забезпечити (створюють умови для реалізації загальних і спеціальних функцій, наприклад матеріально-технічного забезпечення; кадрова; фінансово-планова та ін.)
Залежно від напрямку впливу виділяють внутрішні і зовнішні функції.
Залежно від часу дії існують функції постійні і тимчасові.
Загальні функції управління:
- інформаційне забезпечення - збір, отримання, обробка, аналіз і зберігання інформації, необхідної для здійснення управлінської діяльності;
- прогнозування - передбачення перспектив розвитку подій чи процесів у майбутньому;
- моделювання - створення зразка (моделі) певних управлінських відносин для передбачення вирішення управлінських завдань у майбутньому;
- планування - визначення напрямів, темпів, кількісних і якісних показників розвитку процесів у системі управління;
- організація - формування системи управління, встановлення її принципів, суб'єктного складу, приведення в стан готовності;
- координація - узгодження спільної діяльності різних суб'єктів управлінських відносин для досягнення поставлених цілей і завдань управління;
- распорядительство - оперативне регулювання управлінських відносин, дача вказівки виконавцям;
- регулювання - встановлення загальнообов'язкових вимог та процедур для об'єктів управління;
- контроль - встановлення відповідності або відхилення фактичного стану системи управління від заданих параметрів;
- облік-фіксація інформації, вираженої в кількісних показниках, про результати стану системи управління.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Функції соціального управління: поняття і види "
 1. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  функції відповідно до розподілу обов'язків, встановлених регламентом міської Ради. Голова підзвітний міській Раді і може бути звільнений з посади шляхом голосування на засіданні міської Ради, якщо проголосувало більшість від встановленого складу міської Ради. Заступник голови міської Ради депутатів обирається з числа депутатів таємним
 2. § 1. Правова природа муніципальної служби
  функціональних) і територіальних підрозділів (органів) місцевого самоврядування, заміщуються на певний термін повноважень або без обмежень терміну повноважень. З урахуванням вищевикладеного видається доречним розглядати цю категорію більш широко, включаючи в неї виборних посадових осіб, в тому числі голів муніципальних утворень, депутатів, які працюють на професійній постійній основі.
 3. § 1. Поняття комерційного права
  функцією політичної влади в економічній сфері суспільства і належить до сфери надбудови. У цьому сенсі правильніше говорити не про господарському управлінні, а про державне управління (регулювання) господарством (економікою) як специфічної частини єдиного управління. Зрозуміло, не можна заперечувати, що управління притаманне і власне виробництва (підприємницької діяльності), але тут
 4. § 2. Джерела комерційного права
  функція договору фактично не розглядалася, оскільки вона достатньою мірою і не виявлялася, була перекреслені адміністративним диктатом. У нових умовах роль локального, і зокрема договірного регулювання комерційних відносин, по суті стала однією з провідних [5]. Це пояснюється тим, що в області підприємництва, по-перше, відбулася відмова від адміністративного регулювання,
 5. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  функції власника по відношенню до дочірнього підприємства. Оскільки передача унітарним підприємством частини свого майна (серед якого може бути і нерухоме майно) Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 130 дочірньому підприємству є актом розпорядження майном, унітарне підприємство має отримати
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  функцій некомерційного характеру. Установи повністю або частково фінансуються їх власниками. Однією з головних відмінних особливостей правового становища установ є характер прав цих організацій на майно. Установи не є власниками закріпленого за ними засновниками майна, а володіють ним на праві оперативного управління. Обсяг таких прав та їх обмеження
 7. § 2. Правовий режим речей
  функції поєднуються. Відмінною особливістю будь-якого речового права, об'єктом якого виступає земельна ділянка, є цільовий характер використання цієї землі, причому цей характер повинен бути, згідно вимог земельного законодавства, зафіксований в правовстановлюючих документах на дану ділянку. Зміна цільового Щ призначення земельних ділянок можливе лише за згодою того
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  функції, які виконуються розрахунковими рахунками підприємців у комерційних банках. На них відображаються фінансові ресурси банку, включаючи залишки на рахунках його клієнтів; тільки кошти обов'язкових фінансових резервів комерційних банків зберігаються на спеціальних резервних рахунках в Банку Росії. Через кореспондентські рахунки проводяться всі види розрахунків і платежів: операції як самого
 9. § 4. Страхування
  функціонування страхової організації - наявність значних власних коштів, які забезпечують фінансову стійкість страхових операцій. При цьому законодавець найчастіше вказує розмір і (або) спосіб обчислення мінімальних власних коштів, необхідних для проведення страхування. Оскільки здійснення страхової діяльності вимагає наявності спеціальних знань, то держава
 10. § 1. Загальні положення
  функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге, за допомогою заборон, приписів і санкцій встановити в державних і суспільних інтересах межі дозволеної підприємницької діяльності, тобто виконати деструктивне або обмежувальне регулювання, по-третє,
© 2014-2022  yport.inf.ua