Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Цивільно-правовий статус фізичної особи - підприємця


Особливе місце в числі прав, включених у зміст правоздатності громадянина, займає право на здійснення підприємницької діяльності без утворення юридичної особи. Громадянин може займатися підприємницькою діяльністю лише після державної реєстрації як індивідуального підприємця у встановленому законом порядку. При цьому така реєстрація не дає сама по собі права громадянину займатися будь-яким видом підприємницької діяльності.
Відносно окремих видів підприємницької діяльності в силу їх особливої значущості для цивільного обороту і істотного впливу на законні інтереси інших суб'єктів цивільного права законодавець встановлює певні рамки, які або виключають можливість здійснення такої діяльності громадянином - індивідуальним підприємцем (банківська діяльність (1), страхова діяльність (2), діяльність, пов'язана з обігом наркотичних і психотропних речовин (3), діяльність у сфері використання атомної енергії (4) та ін.), або передбачає необхідність отримання дозволу (ліцензії) відповідних державних органів (видають ліцензії) на ті види діяльності, які перераховані у Федеральному законі від 8 серпня 2001 р. N 128-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" (5).
---
(1) Див: Федеральний закон від 2 грудня 1990 р. N 395-1 "Про банки і банківську діяльність" / / Відомості Верховної. 1996. N 6. Ст. 492; 1998. N 31. Ст. 3829; 1999. N 28. Ст. 3469; 2001. N 26. Ст. 2586; N 33. Ст. 3424; 2002. N 12. Ст. 1093.
(2) Див: Закон РФ від 27 листопада 1992 р. "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" / / ВВС РФ. 1993. N 2. Ст. 56; СЗ РФ. 1998. N 1. Ст. 4.
(3) Див: Федеральний закон від 8 січня 1998 р. N 3-ФЗ "Про наркотичні засоби і психотропні речовини" / / СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 219.
(4) Див: Федеральний закон від 21 листопада 1995 р. N 170-ФЗ "Про використання атомної енергії" / / Відомості Верховної. 1995. N 48. Ст. 4552; 2001. N 29. Ст. 2949; 2002. N 1 (частина I). Ст. 2; N 13. Ст. 1180.
(5) СЗ РФ. 2001. N 33 (частина I). Ст. 3430; 2002. N 11. Ст. 1020; N 12. Ст. 1093.
Закон прямо не встановлює вік, починаючи з якого громадяни можуть займатися індивідуальною підприємницькою діяльністю. Однак у зв'язку з тим, що індивідуальна підприємницька діяльність зазвичай здійснюється особисто, для заняття нею громадянин повинен володіти повною цивільною дієздатністю, за винятком випадків, коли закон допускає здійснення підприємницької діяльності до досягнення 18 років (наприклад, за згодою батьків, починаючи з 16 років, відповідно до ст. 27 ЦК).
Відповідно до ст. 23 ГК до підприємницької діяльності громадян, здійснюваної без утворення юридичної особи, відповідно застосовуються правила ЦК, які регулюють діяльність юридичних осіб - комерційних організацій, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів чи істоти правовідносин.
З метою спонукання громадян до дотримання встановлених законом правил здійснення індивідуальної підприємницької діяльності (а саме державної реєстрації), а також з метою захисту контрагентів таких громадян по операціях ця ж стаття Цивільного кодексу закріплює, що громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи з порушенням вимоги закону про державну реєстрацію як індивідуального підприємця, не вправі посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що він не є підприємцем. Суд може застосувати до таких оборудок правила ДК про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Серйозним побудником до виконання вимог закону про реєстрацію як індивідуального підприємця і отриманні ліцензії на зазначені законом види підприємницької діяльності служить і передбачена ст. 171 КК відповідальність за незаконне підприємництво, до якого віднесено здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації та без ліцензування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Цивільно-правовий статус фізичної особи - підприємця "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2] «Цивільне законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх
 2. § 1. Поняття і види підприємців
  цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці у відповідних організаційно-правових формах: індивідуальні підприємці,
 3. § 2. Створення комерційних організацій
  цивільні права і нести обов'язки. Комерційні організації, за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств (абз. 2 п. 1 ст. 113 ЦК) та інших видів організацій, передбачених законом (наприклад, підприємств з іноземними інвестиціями - абз. 4 п. 1 ст. 2 ЦК), можуть мати цивільні права і нести цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів
 4. § 2. Повні і командитні товариства
  цивільним законодавством повне товариство є юридичною особою. Раніше законодавець не наділяв повні товариства цією якістю. Повне товариство має ряд специфічних особливостей, головними з яких є наступні. По-перше, будь-який з учасників повного товариства діє від імені товариства в цілому, тобто підприємницька діяльність учасників товариства
 5. § 4. Акціонерні товариства
  цивільні права і несуть обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральними законами Виняток становлять тільки ті види діяльності, для заняття якими необхідно отримання спеціальної ліцензії (банки, страхові компанії тощо п.). Якщо умовами надання такої ліцензії передбачена вимога про заняття суспільством певної
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  правових форм: громадська організація; громадський рух; громадський фонд; громадська установа, орган громадської самодіяльності. Особливістю всіх Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 135 громадських організацій є те, що, по-перше, це об'єднання громадян, участь юридичних осіб у них
 7. § 2. Правовий режим речей
  цивільного обороту і його правовий режим підпорядковується правилам загальногромадянського законодавства про речові права. Однак, якщо той же суб'єкт - некомерційна організація відповідно до своєї спеціальноюправоздатність включається в комерційну діяльність, відповідне майно вже є об'єктом речових прав підприємця. Так, наприклад, отримавши будівлю у власність, така
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
  цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, за відомих обставин, виступати в
 9. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  цивільних правовідносин і брати участь у опосредуемом нормами комерційного права обороті лише після їх юридичного виникнення (житлові будинки, квартири), позначення стає товарним знаком - об'єктом виключного права підприємця тільки після його державної реєстрації. Документом, що засвідчує виняткові права підприємця на використання товарного знаку і
 10. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого
© 2014-2022  yport.inf.ua