Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Виконання зобов'язання

. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено.
Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв ділового обороту і іншим звичайно ставляться * (1373). Неналежне виконання не тільки не припиняє обов'язки відповідної особи, а й породжує додаткові охоронні зобов'язання - з відшкодування збитків, сплату неустойки. Лише після того як сторони здійснять всі витікаючі з зобов'язання дії, настає момент, коли воно визнається припиненою.
Приймаючи виконання, кредитор зобов'язаний повернути борговий документ боржникові або на вимогу останнього видати йому відповідну розписку. Відмова кредитора від перерахованих вище дій розглядається як прострочення кредитора з усіма витікаючими звідси наслідками (абз. 3 п. 2 ст. 408, пп. 2, 3 ст. 406 ЦК).
Чи не є належним виконанням, але в силу прямої вказівки п. 2 ст. 327 ГК прирівняне до нього депонування (депозиция), тобто внесення боржником боргу в депозит нотаріуса, а у встановлених законом випадках - у депозит суду.
Використання подібного "сурогату" виконання допустимо у випадках, коли з причин, не пов'язаних з боржником, виконання ним зобов'язання особисто кредитору стає неможливим. Так, п. 1 ст. 327 ЦК надає боржникові право скористатися механізмом депозиции у випадках: відсутності кредитора або особи, уповноваженої ним прийняти виконання, в місці, де зобов'язання має бути виконане; недієздатності кредитора і відсутності у нього представника; очевидної відсутності визначеності з приводу того, хто є кредитором за зобов'язанням ; ухилення кредитора від прийняття виконання або іншого прострочення з його боку. Зазначений коло обставин є вичерпним.
Закон обмежує застосування депонування тільки зобов'язаннями, предметом яких є гроші (грошові кошти) або документарні цінні папери * (1374).
Оскільки внесення боргу в депозит нотаріуса (суду) прирівнюється до належного виконання, воно припиняє зобов'язання боржника * (1375). Однак подібні наслідки настають лише за умови, що вчинені боржником дії відповідають вимогам, що пред'являються до належного виконання зобов'язання.
Зокрема, відповідно до ст. 87 Основ законодавства РФ про нотаріат від 11 лютого 1993 р. (з наступними зм. Та доп.) * (1376) прийняття у депозит грошових сум і цінних паперів має здійснюватися нотаріусом за місцем виконання зобов'язання.
Про надходження грошових сум або цінних паперів нотаріус (суд) повідомляє кредитора і на його вимогу видає належні грошові суми та цінні папери.
Повернення грошових сум або цінних паперів особі, яка внесла їх у депозит, допускається лише за письмовою згодою особи, на користь якої був зроблений внесок, або за рішенням суду * (1377) (ст. 88 Основ законодавства про нотаріат).
У випадку, коли підставою депонування з'явилася прострочення кредитора, таке депонування не виключає право боржника вимагати відшкодування завданих простроченням збитків (ст. 406 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виконання зобов'язання "
 1. § 6. Муніципальні запозичення
  виконання зобов'язань муніципальних утворень; процедура емісії муніципальних цінних паперів та особливості їх обігу; порядок розкриття інформації емітентами зазначених цінних паперів в частині, що не регламентованої законодавством Російської Федерації. Відповідно до цього Федеральним законом муніципальними цінними паперами визнаються цінні папери, випущені від імені муніципального
 2. § 1. Поняття комерційного права
  виконанням або неналежним виконанням зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. У цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не
 3. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  виконанні зобов'язання, боржником за яким є реорганізованих комерційна організація. При цьому кредитори вправі також вимагати відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням зобов'язання. Як і будь-яке право, право кредитора на дострокове припинення або виконання боржником зобов'язання може бути їм не реалізовано. У такому випадку місце реорганізованої комерційної
 4. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  виконання зобов'язання сплатити гроші. Абсолютна неплатоспроможність має місце тоді, коли особа при звичайному веденні справ не може погасити всі свої зобов'язання, термін платежу за якими вже настав, наприклад, при незадовільній структурі балансу. Абсолютна неплатоспроможність боржника, засвідчена арбітражним судом або оголошена ним самим, називається неспроможністю. В
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
  виконання зобов'язання з такої облігації. Безпосереднім же предметом виконання виступатиме сума грошових коштів, звертається з урахуванням наданих знижок і пільг у рахунок одержуваного власником облігації житла. У разі, якщо документ буде засвідчувати право його власника на позачергове або першочергове одержання житла, то при зверненні до органів розподілу житлової площі
 6. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  виконанні або неналежному виконанні зобов'язань, є економічними спорами, які вирішуються арбітражним судом у відповідності з Арбітражним процесуальним кодексом РФ. Зазначені ознаки договору у сфері підприємництва: особливий суб'єктний склад, розрахунок на прибуток при здійсненні підприємницької діяльності, возмездность - повинні розглядатися в цілісності і у
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  виконанню торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в посиленні захисту інтересів учасників торгової угоди і в пред'явленні до змісту самої
 8. § 3. Виконання зобов'язань
  виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що зобов'язання повинні
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  виконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 221 зважаючи на його неплатоспроможності. Для того, щоб зробити положення кредитора більш стійким, йому надається можливість різними способами захищати
 10. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  виконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Відповідно до п. 2 ст. 15 ГК під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби
© 2014-2022  yport.inf.ua