Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

Моральна шкода, завдана споживачеві


Душевні і фізичні страждання, заподіяні споживачам несправедливими діями виконавців, продавців, виготовлювачів, іноді завдають великої шкоди його здоров'ю і матеріальним станом, а також позначаються на житті людей, що живуть поруч з постраждалим.
Поняття "моральної шкоди" для законодавства України відносно нове.
Воно використовується законодавством більшості демократичних країн з розвиненою економікою.
Розмір відшкодування моральної шкоди оцінює потерпілий. Остаточно встановлює його тільки суд.
Потерпілий при обгрунтуванні та визначенні розміру відшкодування моральної шкоди може виходити з наступного:
- тривалість дії фактора, що заподіює страждання (час, протягом якого наносився моральну шкоду);
- скільки осіб постраждало від моральної шкоди; * скільки часу (робочого, особистого) витрачено на збір документів, написання скарг, заяв, звернень до службових осіб, юристам, до суду;
- виникнення захворювань; погіршення здоров'я (загострення старої хвороби), зафіксоване в медичних довідках, лікарняних листах, виписках з медичних карток; пенсійний вік, інвалідність.
Моральна шкода - втрати немайнового характеру, які споживач поніс внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, що настали через незаконні винних дій продавця, виробника, виконавця або через їх бездіяльності у тих випадках , коли вони зобов'язані були певним чином діяти.
Розмір відшкодування моральної шкоди встановлюється судом; і його визначення не ставиться в залежність від наявності матеріальної шкоди, вартості товару (робіт, послуг), суми неустойки, а грунтується на характері й обсязі моральних і фізичних страждань, завданих споживачеві в кожному конкретному випадку.
Вимоги про відшкодування моральної шкоди можуть бути пред'явлені споживачем окремо від інших його вимог про застосування необхідних заходів захисту його порушених споживчих прав.
Потрібно доводити,
що ці страждання є наслідок протизаконних дій відповідача.
Термін давності пред'явлення претензій і строк позовної давності
Заява - письмове прохання про що-небудь Претензія - вимога про відшкодування збитків, сплату штрафу, усунення недоліків поставленої продукції, проданої речі або виконаної роботи.
Позовна заява - звернення до суду за захистом свого порушеного, оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.
Бувають випадки, коли з об'єктивних чи суб'єктивних причин споживач може тільки через певний відрізок часу (іноді досить тривалий) пред'явити претензію до господарюючого суб'єкта або подати на нього позовну заяву до суду для захисту своїх прав.
В одному випадку його претензія або позовну заяву приймається, а в іншому - не приймається тому, що минуло вже багато часу.
Термін, протягом якого господарюючий суб'єкт не має права відмовити споживачу в прийнятті претензії, називається терміном давності пред'явлення претензії.
Звичайний термін позовної давності - 3 роки. Скорочені строки позовної давності:
1 рік - для позовів про приховані недоліки в роботі, виконаній за договором підряду (крім будинків і споруд).
6 місяців - для позовів:
- про стягнення неустойки (штрафу, пені);
- про недоліки проданих речей;
- про поставку продукції неналежної якості;
- про явні недоліки в роботі, виконаній за договором підряду;
- про недоліки в роботі , виконаної за договором побутового замовлення.
2 місяці - для позовів, що стосуються перевезення вантажів, пасажирів і багажу (з дня отримання відповіді на претензію або закінчення терміну, встановленого для відповіді).
Термін, протягом якого суд не має права відмовити в прийнятті позовної заяви, називається терміном позовної давності.
У Цивільному Кодексі України для різних ситуацій встановлено різні строки позовної давності.
Потрібно мати на увазі, що за певних об'єктивних причинах ці терміни можуть бути збільшені на час дії цих об'єктивних причин.
Покупець має право заявити продавцеві претензію з приводу незастережених продавцем недоліків проданої йому речі, якщо недоліки були виявлені:
- протягом б місяців з дня покупки або протягом гарантійного терміну ,
- щодо нерухомого майна - не пізніше 3 років з дня передачі або з дня укладення договору купівлі-продажу.
Позов до суду з приводу недоліків проданої речі може бути пред'явлений не пізніше 6 місяців з дня закінчення строку, встановленого для заявлення продавцю претензії, або б місяців з дня відхилення претензії.
До пред'явлення позову до суду з приводу перевезення обов'язково попереднє пред'явлення перевізникові претензії. Претензії цього роду можуть пред'являтися протягом 6 місяців, а претензії про сплату штрафів і премій - протягом 45 днів.
Перевізник зобов'язаний розглянути заявлену претензію з приводу перевезення і сповістити заявника про задоволення чи відхилення її протягом 3 місяців (щодо претензії з перевезення, здійснюваної перевізниками різних видів транспорту по одному документу - протягом 6 місяців), а претензію про сплату штрафу або премії - протягом 45 днів.
Термін давності пред'явлення претензій
Дії споживача у разі порушення його прав
Споживач, у разі порушення його прав, може наступне:
* Звернутися усно до продавцю (виробнику, виконавцю), мотивуючи свої претензії.
* Звернутися усно або письмово до керівництва організації, що продала (або що виготовила) товар, що зробила послугу (виконати роботу), або у відповідну вищестоящу організацію, мотивуючи свої претензії.
* Звернутися письмово в державні органи, що здійснюють захист прав споживачів.
* Звернутися в громадську організацію (об'єднання) споживачів за допомогою або роз'ясненням.
* Підготувати та зібрати необхідні документи (копії заяв, претензій, актів, довідок, чеків тощо) та подати позовну заяву до суду.
Якщо на якому-небудь етапі вимоги споживача задовольняються, то відпадає необхідність подальших звернень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Моральна шкода, завдана споживачеві "
 1. 2. Спеціальні умови відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
  моральної шкоди. При цьому моральна шкода, завдана споживачеві внаслідок порушення виробником (виконавцем, продавцем, уповноваженою організацією або уповноваженим індивідуальним підприємцем, а також імпортером) його прав, передбачених законодавством про захист прав споживачів, відшкодовується заподіювача шкоди тільки за наявності вини. --- Див:
 2. 4. Відповідальність за договором перевезення пасажира
  моральної шкоди, заподіяної йому внаслідок невиконання або неналежного виконання договору перевезення пасажира. У юридичній літературі висловлювалися положення про безумовне право пасажира в разі порушення перевізником договору перевезення вимагати відшкодування моральної шкоди. Так, наприклад, О.Н. Садиков вказує, що "пасажир, потерпілий в результаті затримки відправлення і прибуття
 3. Стаття 2. Законодавство Російської Федерації про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
  моральної шкоди застосував норми Закону про захист прав споживачів (рішення Жовтневого районного суду Єкатеринбурга від 17 грудня 2003 р.). (Витяг) Розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Селянина Володимира Ростиславовича до ТОВ "Страхова компанія" Уралрос "про захист прав споживача, суд встановив: Селянин просить: 1. Визнати дії ТОВ "СК" Уралрос ",
 4. Стаття 9. Базові ставки і коефіцієнти страхових тарифів
  моральна шкода підлягає відшкодуванню за правилами законодавства про захист прав споживачів. Заочне рішення мирового судді судової ділянки N 1 Кіровського району м. Єкатеринбурга від 27 квітня 2004 р. по справі N 2-38/2004. (Витяг) Ряшко Б.Л. звернувся до суду з позовом до ЗАТ "МРСС" про стягнення невикористаної частини страхової премії в сумі 437,89 руб., відсотків за користування чужими
 5. 8.1. Досудовий порядок врегулювання спорів між споживачем і продавцем (виробником, виконавцем). Порядок пред'явлення претензії і задоволення претензійних вимог
  моральної шкоди. Стаття 15 Закону про захист прав споживачів передбачає, що розмір відшкодування моральної шкоди визначається судом. З цього випливає, що вимога про відшкодування моральної шкоди, заподіяної споживачеві внаслідок порушення його прав продавцем (виробником, виконавцем), може бути задоволено тільки в судовому порядку. За змістом Закону про захист прав споживачів
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  моральної шкоди. М., 1996. С . 57-59. [11] За твердженням глави російського Уряду В.С. Черномирдіна «... від 20 до 50 відсотків економіки країни контролюється тіньовими структурами». Див: 50 на 50. На чию користь? / / Російська газета. 1996. 3 грудня. [12] Див більш докладно: Шаваєв А.Г. Кримінологічна безпека недержавних об'єктів економіки. М., 1995. [13] Закон РФ «Про
 7. § 1. Поняття цивільно -правової відповідальності
  моральних, правових та інших "* (1316). Аналогічне розуміння юридичної відповідальності має місце і в цивілістичній літературі. Наприклад, В.А. Тархов визначав юридичну відповідальність "як регульовану правом обов'язок дати відповідь про свої дії" * (1317). При такому широкому розумінні юридичної відповідальності втрачається її специфіка, оскільки обов'язок віддавати звіт про свої
 8. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  моральний і майновий. Майнова шкода - негативні наслідки, що виразилися у зменшенні майна потерпілого в результаті порушення належного йому права або блага. За чинним законодавством майнову шкоду підлягає відшкодуванню в натуральній або грошовій формах (відшкодування збитків). Поняття моральної шкоди міститься в постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 20
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  моральної шкоди, розмір якої в кожному конкретному випадку визначається судом з урахуванням індивідуальних особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам
 10. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  моральної шкоди, також повторюють правила ст. 151, 1099, 1101 ЦК, а їх присутність в Законі - зайвий раз підкреслює можливість і необхідність компенсації моральної шкоди у споживчій сфері. 6. Оригінальні правила ст. 16 і 17 Закону про захист прав споживачів. Так, ст. 16 Закону: закріплює примат норм права, присвячених правам споживачів, обмежуючи принцип свободи договору (див.