Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ненадання допомоги хворому (ст. 124 КК).

Об'єктивна сторона злочину характеризується діянням у формі бьоздей-ствія1 (ненадання допомоги хворому) 2, особливої обстановкою з-вершенія злочину (відсутністю поважних причин, не-надання допомоги), наслідком (заподіянням середньої тяжкості шкоди здоров'ю хворого) і причинного зв'язком між гро-венно небезпечним діянням і наслідком .
Склад злочину - матеріальний: злочин при-знається закінченим з моменту заподіяння середньої тяжкості вре-так здоров'ю хворого.
Під поважними причинами, що перешкоджають наданню допомоги хворому, прийнято розуміти непереборну силу (об-вали, повені, епідемії та інші стихійні лиха), крайню необхідність, хвороба самого лікаря, фізичний або психічний примус. Поважність причини встанов-ється в кожному конкретному випадку.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується неос-торожности формою провини стосовно до шкоди середньої тяжкості, заподіяному здоров'ю потерпілого. Причому необережна форма вини у вигляді недбалості зустрічається вкрай рідко, по-скільки медичні працівники, як правило, передбачають, до яких наслідків може привести ненадання допомоги хворому.
Суб'єкт спеціальний - особа, яка досягла віку 16 років, зобов'язане надати допомогу відповідно до закону, договором або спеціальним правилом, і має можливість це зробити.
У статті 39 Основ законодавства Російської Федерації про ох-
рані здоров'я громадян від 22 липня 1993 р. № 5487-13 передбачено,
1 В.П. Новосьолов вважає, що ненадання допомоги хворому може со-
вершающий не тільки шляхом бездіяльності, а й змішаного бездіяльності.
«... найбільш часті інші види так званого« неповного »надання медичної допомоги, а саме : недостатня, несвоєчасна і неправильне медична допомога, яка нерідко розглядається як НЕОКЕМ-зание її »(Новосьолов В.П. Відповідальність працівників охорони здоров'я за професійні правопорушення. Новосибірськ, 1998. С. 55).
2 У науці кримінального права висловлено думку, що мова йде про привчає-ної медичної допомоги (див., наприклад: Павлова Н.В. Ненадання допомоги хворому: історія та сучасність / / Історія розвитку кримінального права та її значення для сучасності. М. , 2006. С. 423-427).
3 СПС КонсультантПлюс.

що швидка медична допомога надається громадянам при со-стояння, вимагають термінового медичного втручання (при нещасних випадках, травмах, отруєннях та інших перебуваючи-ниях і захворюваннях), здійснюється невідкладно лікувально-про-профілактичних закладів незалежно від територіальної, відомчої підпорядкованості та форми власності, міді-цінських працівниками, а також особами, зобов'язаними її оказ-вать у вигляді першої допомоги за законом або за спеціальним пра-вилу. При загрозі життю громадянина медичні працівники мають право використовувати безкоштовно будь-який наявний вид транспорту для перевезення громадянина в найближчий лікувально-про-профілактичних закладів. У разі відмови посадової особи або власника транспортного засобу виконати законну тре-бованіе медичного працівника про надання транспорту для перевезення постраждалого вони несуть відповідальність, встановленого законодавством РФ.
До суб'єктів злочину крім лікарів можна віднести ру-
рівників туристичних груп, доглядальниць, людей, спеціально виділених для надання медичної допомоги під час Турпен-їздець, зимівель, і т.д.
У частині 2 ст. 124 КК передбачена відповідальність за со-вершеніе того ж діяння, але що спричинило з необережності смерть потерпілого або тяжка шкода його здоров'ю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ненадання допомоги хворому (ст. 124 КК)."
 1. Стаття 125. Залишення в небезпеці Коментар до статті 125
  ненадання допомоги хворому (ст. 124 КК РФ). Якщо залишення в небезпеці хворого особою, зобов'язаним надавати медичну допомогу, призвело до настання наслідків у вигляді середньої тяжкості, тяжкого шкоди здоров'ю або смерті, відповідальність настає за ст. 124 КК РФ; якщо в аналогічній ситуації зазначені наслідки не настали - за ст. 125 КК РФ. Інтенсивність впливу факторів небезпеки
 2. 1. Види обставин, що виключають злочинність діяння
  ненадання допомоги хворому (ст. 124 КК РФ); незаконне приміщення в психіатричний стаціонар (ст. 128 КК РФ); незаконне звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 300 КК РФ); примус до дачі показань (ст. 302 КК РФ) і багато інших. Менш небезпечні випадки заподіяння шкоди при здійсненні професійних функцій для кримінального права байдужі, так як регулюються нормами інших
 3. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  ненадання допомоги хворому - ст. 124; незаконного приміщення в психіатричний стаціонар - ч. 2 ст. 125; в гол. 19 Кримінального кодексу в порушенні рівності прав і свобод людини - ч. 2 ст. 136; порушенні недоторканності приватного життя - ч. 2 ст. 137; порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень - ч. 2 ст. 138; порушення недоторканності житла -
 4. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти здоров'я
  ненадання допомоги хворому (ст. 124 КК); залишення в небезпеці (ст. 125 КК). В юридичній літературі стало традицією розглядати дану групу злочинів за межами злочинів проти здоров'я, часом не даючи цьому якого обгрунтування, залишаючи без аналізу і згадки об'єкт злочинів * (147), а якщо і називаючи, то лише як право на здоров'я людини * (148). З такою позицією навряд
 5. 6. Інші злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я людини
  ненаданні допомоги хворому без поважних причин особою, зобов'язаним її надавати за законом або за спеціальними правилами. винний не вчиняє необхідних у сформованій обстановці дій, спрямованих на порятунок життя людини, на полегшення його страждань або на його лікування (наприклад, суб'єкт відмовляється застосувати штучне дихання, провести масаж серця, дати потрібні ліки, провести
 6. § 1. Поняття та юридичне значення об'єкта злочину
  ненадання допомоги хворому (ст. 124 КК) є невиконання обов'язку здійснений-ня певних дій учасником громадського ставлення-ня, існуючого з приводу забезпечення здоров'я больного1. Нормальне функціонування суспільних відносин може бути порушене як «ззовні», так і «зсередини». У першому слу-чаї шкода заподіюється особою, яка не є суб'єктом нару-Шаєм
 7. § 1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я
  ненадання допомоги хворому (ст. 124); п) залишення в небезпеці (ст.
 8. § 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
  ненадання йому допомоги; несплата податку; неявка в суд і т.д. Словом, особа зобов'язана була за законом що -то зробити, але не зробило цього. Протиправне поведінка протистоїть правомірному. За своєю спрямованістю та змістом ці поняття виступають як антиподи, характеризуються полярністю, непримиренністю - одне виключає інше. Правопорушення є зло, з яким в будь-якому демократичному
 9. Стаття 14. Поняття злочину Коментар до статті 14
  ненадання лікарем допомоги хворому через неможливість вчасно прибути до нього в результаті повені, не утворює злочинної бездіяльності, оскільки невиконання лікарського обов'язку було в цій ситуації обумовлено не волею суб'єкта, а непереборною силою. Злочинна бездіяльність може бути виражене в одноразовому невиконанні обов'язкових і об'єктивно необхідних дій, а може складатися і в
 10. Стаття 124. Ненадання допомоги хворому Коментар до статті 124
  ненадання допомоги виступають суспільні відносини, що забезпечують безпеку здоров'я. Закон прямо вказує на потерпілого від злочину - хворий. За змістом закону хворим у даному випадку слід визнавати будь-яку особу, яке об'єктивно потребувало медичної допомоги та а) спеціально звернулося за її наданням; б) проходило планове обстеження; в) якому медична допомога надавалася
© 2014-2022  yport.inf.ua