Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Нецільове витрачання бюджетних коштів (ст. 2851 КК)


Додатковим об'єктом аналізованого злочину є відносини, що виникають у процесі здійснення видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи. Предмет злочину - кошти бюджету відповідного рівня.
Об'єктивна сторона розглядуваного злочину перед-ставлена дією - витрачанням бюджетних коштів на цілі, що не відповідають умовам їх отримання. За змістом ст. 219 та п. 1 ст. 227 Бюджетного кодексу РФ витрачання бюджетних коштів - це процедура фінансування, здійснювана пу-тем списання грошових коштів з рахунку бюджету в розмірі
1 Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР
і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1999. С. 310.

Підтвердженого бюджетного зобов'язання на користь фізичних і юридичних осіб. Необхідною умовою списання бюджет-них грошових коштів з рахунку є підтвердження денеж-ного зобов'язання і санкціонування його оплати. Таке санк-ціонірованіе здійснюється органом, організуючим исполне-ня бюджету (Федеральне казначейство та фінансові органи суб'єктів РФ і органу місцевого самоврядування) після перевірки відповідності складених платіжних та інших документів твердженню кошторисами бюджетних установ і доведеним ли-мітам бюджетних зобов'язань. Санкціонування має форму дозвільної написи (акцепту). Тому витрачання бюджетних коштів являє собою процес, що складається з трьох етапів: 1) прийняття одержувачем бюджетних коштів грошового зобов'язання шляхом складання платіжного документа, необ-дімого для вчинення витрат і платежів; 2) підтвердження і санкціонування грошового зобов'язання; 3) списання де- ніжних коштів з рахунку. Вказана обставина грає ре-шує роль при визначенні моменту початку і закінчення аналізованого злочину.
Нецільовим згідно диспозиції ст. 2851 КК є расхо-
дование бюджетних коштів, яке не відповідає умовам їх отримання, визначеним у таких документах: а) утвер-ганізацій бюджету відповідного рівня; б) бюджетна рос-пись; в) повідомлення про бюджетних ассігнованіях1; г) кошторис до-
ходів і витрат (бюджетна кошторис); д) інший документ, являю-
щійся підставою для отримання бюджетних коштів, наприклад сповіщення про ліміти бюджетних зобов'язань. Зазначені документи, за винятком бюджету, складаються у процесі виконання бюджетів (гл. 24 Бюджетного кодексу).
У загальному вигляді форми витрат бюджетів, тобто цілі, на фінансування яких можуть спрямовуватися бюджетні асигнування, визначені у ст. 69 Бюджетного кодексу РФ, наприклад асигнування на надання державних послуг. Бюджет соот-відповідне рівня (відповідно до ст. 10 Бюджетного
1 Чинне законодавство (ч. 5 ст. 217 та ч. 2 ст. 2191 Бюджетного кодексу РФ) не передбачає таку форму доведення показників бюджетної розпису до підвідомчих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів як повідомлення про бюджетні асигнування.

кодексу РФ - федеральний, регіональний та місцевий) приймається-
ється в порядку, встановленому Бюджетним кодексом РФ.
Виконання бюджетів здійснюється на основі бюджет-ної розпису - документа який складається та ведеться глав-ним розпорядником бюджетних коштів з метою виконання бюджету за видатками 1. У бюджетного розпису встановлено рас-пределеніе бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів.
Відомості про цілі та обсягах витрачання бюджетних коштів безпосередньо кожною установою, государствен-ним органом, органом місцевого самоврядування містяться в бюджетній кошторисі (ст. 161 і 221 Бюджетного кодексу РФ), кото-раю складається, затверджується і ведеться в порядку, визначено-ном відповідним головним розпорядником бюджетних коштів на основі загальних вимог, передбачених наказом Міністерства фінансів РФ від 20 листопада 2007 р. № 112н «Про об-щих вимогах до порядку складання, затвердження і ведення бюджетних кошторисів бюджетних установ» 2 .
Прикладом нецільового витрачання бюджетних коштів яв-ляется фінансування витрат, не включених до кошторису расхо-дов і доходів; фінансування витрат в обсязі, більшому за-планованого, за рахунок недофінансування інших витрат.
Склад розглядуваного злочину - формальний; воно закінчено в момент списання бюджетних коштів з рахунку. Уго-ловная відповідальність настає лише за нецільове витратою-ня бюджетних коштів у великому розмірі, в іншому випадку вчинене утворює адміністративне правопорушення. Круп-ним розміром визнається сума бюджетних коштів, переви-шує 1,5 млн руб.
З суб'єктивної сторони розглядається злочин з-
вершается з прямим умислом.
Суб'єкт злочину - спеціальний: посадова особа одержувача бюджетних коштів. Одержувачем є бюджетне
1 Див: Порядок складання та ведення зведеної бюджетного розпису фе-дерального бюджету і бюджетних розписів головних розпорядників коштів федерального бюджету, затв. наказом Міністерства фінансів РФ
№ 114н від 22 листопада 2007 р. / / БНА. 2008. № 2.
2 РГ. 22 грудня 2007 № 288.

Установа чи інша організація, що мають право на отримання бюджетних коштів відповідно до бюджетного розпису на відповідний рік.
У частині 2 ст. 2851 КК передбачено два кваліфікуючих ознаки - вчинення злочину групою осіб за поперед-тельному змовою і в особливо великому розмірі.
Нецільове витрачання бюджетних коштів вважається вдосконалення-шенним групою осіб за попередньою змовою, якщо в його со-вершении брали участь два або більше посадових особи одержувачів ля бюджетних коштів, маючи попередню домовленість (наприклад, директор і головний бухгалтер державного устано-ждения). Незважаючи на те, що закон розглядає групове неце-ліве витрачання бюджетних коштів кваліфікуючою, а не конструктивною ознакою складу злочину, слід при-знати, що можливості одноосібного його вчинення вкрай обмежених. По-перше, витрачання бюджетних коштів, будучи операцією за рахунком, не може бути скоєно керівником одержувачі бюджетних коштів без участі бухгалтера. По-друге, процедура отримання дозвільної написи робить едіноліч-ве вчинення розглядуваного злочину мислимим лише в разі помилки або недбалості, допущених при санкціонує-вання (акцепт) грошового зобов'язання посадовими особами органу, що організує виконання бюджету. У тих же випадках, коли посадові особи виконуючого бюджет органу навмисне-но, за відсутності підстав для витрачання бюджетних коштів, здійснюють дозвільну напис, вони повинні не-сти відповідальність за пособництво у вчиненні розглядає-ваемого злочину.
Особливо великим розміром є сума бюджетних коштів,
перевищує 7,5 млн руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Нецільове витрачання бюджетних коштів (ст. 2851 КК) "
 1. § 1. Загальна характеристика злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  нецільове витрачання бюджетних коштів (ст. 2851 КК), неце-ліве витрачання коштів державних позабюджетних фондів (ст. 2852 КК) , перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК), привласнення повноважень посадової особи (ст. 288 КК), незаконне участь у підприємницькій діяльності 1 Питання про безпосередній об'єкті посадових злочинів ви-викликають в теорії
 2. § 4 . Нецільове витрачання коштів державних позабюджетних фондів (ст. 2852 КК)
  нецільового витрачання коштів дер-жавних позабюджетних фондів обумовлено специфікою порушеного винним нормативного припису. Наприклад, нецільовим витрачанням коштів Пенсійного фонду буде розміщення тимчасово вільних коштів резерву у цінні буму-ги російських емітентів, не забезпечує державною гарантією; спрямування додатково надійшли до бюджету Фонду
 3. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
  Нецільове витрачання субвенцій з федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Російської Федерації. Дані факти також мають бути встановлені відповідним судом. При цьому відповідальність перед державою настає тільки у випадку, якщо це посадова особа не прийняло в межах своїх повноважень заходів щодо виконання рішення суду. В обох із зазначених випадків глава виконавчої влади
 4. § 3. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед державою
  нецільове витрачання субвенцій з федерального бюджету, бюджету суб'єкта РФ, якщо це встановлено відповідним судом, а посадова особа не прийняло в межах своїх повноважень заходів щодо виконання рішення суду. Термін, протягом якого вища посадова особа (керівник вищого виконавчого органу державної влади) суб'єкта РФ видає правовий акт про відмову від посади глави
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  нецільове витрачання коштів федерального чи регіонального бюджету тощо Прийняття муніципального правового акта, що суперечить Конституції Російської Федерації та чинному законодавству, може призвести до розпуску представницького органу місцевого самоврядування (ця норма вже повною мірою була реалізована у Федеральному законі 1995 р.). На термін до одного року глава муніципального
 6. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  нецільове витрачання бюджетних коштів або порушення Конституції Російської Федерації, федерального закону, інших нормативних правових актів, то окремі повноваження органів місцевого самоврядування можуть тимчасово виконуватися органами державної влади. Більш того, органами державної влади в будь-якому муніципальній освіті може бути створена так звана тимчасова фінансова
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  нецільове використання, пряме розкрадання грошових коштів і прискорені процеси руйнування. Як результат, житловий фонд в Росії, незважаючи на спекулятивні ціни на нерухомість у найбільших містах, особливо в Москві, за світовими стандартами є одним з найбільш не пристосованих серед розвинених країн і не забезпечує прийнятної якості життя. З початку 90-х річна плата за комунальні
 8. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  нецільового використання субвенцій, виділених на виконання делегованих державних повноважень, або у разі встановленого судом факту порушення законодавства Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, по суті, позбавляються своїх бюджетних прав. Ці права переходять до тимчасової фінансової адміністрації (її статус був розглянутий у § 2 гл. IV цієї роботи), яка має право
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  нецільове використання федеральних коштів, порушення правил використання закріпленої нерухомості, відсутність прибутку за підсумками останніх двох років діяльності. У постанові Уряду РФ, яким затвердили Порядок планування та фінансування діяльності казенних заводів (казенних фабрик, казенних господарств), навпаки, перемогла думка промислових відомств, тому казенні підприємства,
 10. 3. Окремі різновиди кредитного договору
  витрачання кредитних коштів дає кредитору право на односторонню відмову від подальшого виконання договору, зокрема на відмову від подальшого кредитування (п. 3 ст. 821 ЦК) і на дострокове стягнення отриманого кредиту з належними кредитору відсотками (п. 2 ст. 814 ЦК). Центральний банк РФ надає комерційним банкам короткострокові кредити під заставу державних цінних паперів
© 2014-2022  yport.inf.ua