Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке , сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів . Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Неустойка.

Стаття 330 ЦК встановлює, що неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання. Дана стаття поміщена в гол. 23 "Забезпечення виконання зобов'язань", і тому неустойка розглядається насамперед як спосіб забезпечення виконання зобов'язань, який носить акцесорних характер по відношенню до основного зобов'язання.
Крім цього, неустойка за своєю юридичною природою одночасно є і формою цивільно-правової відповідальності, оскільки:
по-перше, стягується тільки в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання , тобто при наявності правопорушення;
по-друге, суть неустойки полягає в обов'язку боржника, який порушив зобов'язання, нести додаткові майнові втрати;
по-третє, так само, як і збитки, підлягає застосуванню тільки за наявності умов, необхідних для настання цивільно-правової відповідальності;
по-четверте, обов'язок боржника, який порушив зобов'язання, сплатити неустойку забезпечується державним примусом, про що свідчить включення стягнення неустойки в число способів судового захисту цивільних прав (ст. 12 ГК) * (1340);
по-п'яте, як і будь-яка форма цивільно-правової відповідальності, носить "компенсаційно-каральний характер, тобто спрямована на покарання правопорушника (боржника) і компенсацію втрат постраждалої сторони (кредитора) "* (1341).
Стягнення неустойки, на відміну від відшкодування збитків, не вимагає від потерпілої сторони доказування настання несприятливих наслідків, причинного зв'язку між настали збитками і протиправною поведінкою боржника; досить одного лише факту порушення зобов'язання. Тому стягнення неустойки для кредитора носить полегшений характер і робить її найбільш поширеною формою цивільно-правової відповідальності в договірних відносинах.
Основні положення про неустойку викладені у § 2 гл. 29 цього підручника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " неустойка. "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  неустойка; мається можливість оголошення підприємця неспроможним (банкрутом) і т. п. Нарешті, принцип судового захисту порушених приватних прав. Цей принцип знайшов пряме закріплення в ст. 46 Конституції РФ, відповідно до якої "кожному гарантується судовий захист його прав і свобод», і в ст. 11 ГК. Захист порушених або оспорюваних приватних прав здійснюється відповідно до
 2. § 3. Виконання зобов'язань
  неустойку і відшкодував збитки, не звільняється від виконання в натурі, якщо інше не передбачено законом або договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф.
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  неустойка, заставу, застосовуються лише у випадках, спеціально обумовлених законом або договором. Заходи, що мають спеціальний, додатковий характер, стимулюючі боржника до належного виконання зобов'язання і (або) гарантують права кредитора на випадок невиконання боржником зобов'язання, вживані тільки у випадках, коли це прямо передбачено законом або договором, прийнято іменувати
 4. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  неустойки, встановленої законом або договором. Відповідно до ст. 330 ГК неустойкою визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або належного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання. Таким чином, підставою для стягнення неустойки визнається порушення боржником своїх
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  неустойки, передбаченої Законом про захист прав споживачів, прийнятими відповідно до нього правовими актами або договором, не звільняє продавця від виконання зобов'язання в натурі. У виняток із загального правила (п. 2 ст. 396 ЦК) при невиконанні продавцем своїх обов'язків він, відшкодувавши збитки, також не звільняється від виконання зобов'язання в натурі. [1] Відомості РФ. 1993 №
 6. § 1. Перевезення
  неустойку, що обчислюється у відсотковому відношенні до провізної плати в залежності від тривалості допущеної перевізником прострочення доставки вантажу. Претензії і позови з перевезень вантажів. Під зміна загального правила, що передбачає при виникненні спору між суб'єктами цивільного права безпосереднє звернення з позовом до судових органів, ст. 797 ЦК встановлює обов'язкову досудову
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  неустойка за порушення клієнтом своїх інформаційних обов'язків перед банком. Порушення банком умов договору банківського рахунку зводяться в основному до неналежного здійсненню операцій за рахунком: невчасного зарахування на рахунок надійшли клієнтові грошових коштів або їх необгрунтованого списання банком з рахунка, невиконанню вказівок клієнта про перерахування грошових коштів з рахунка
 8. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  неустойки є в той же час формами майнової цивільно-правової відповідальності, а неустойка, крім того, виконує функції одного із способів забезпечення зобов'язань, тому їх застосування можливе при порушенні зобов'язань за участю підприємців, але з урахуванням як загальних, так і спеціальних правил, встановлених для Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 9. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  неустойки (штрафу, пені); при присудженні майна в натурі арбітражний суд вказує найменування що підлягає передачі майна, його вартість і місце знаходження; - рішення арбітражного суду набирає законної сили після закінчення місячного терміну після його прийняття, а у разі подання апеляційної скарги - з моменту винесення постанови апеляційної інстанції, якщо рішення не скасовано.
 10. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  неустойка, заставу тощо) в цьому випадку навряд чи будуть ефективними. Тому ч. 2 п.6 ст. 21 Закону встановлює, що всі інвестиційні та соціальні умови комерційного конкурсу реалізуються за рахунок коштів, внесених переможцем конкурсу на безоплатній та безповоротній основі відповідно до укладеного ним з відповідним продавцем майна договором про порядок виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua