Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне , міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

6. Забезпечення виконання зобов'язань забудовника

Виконання зобов'язань забудовника з будівництва багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості та передачі учасникам пайового будівництва відповідних об'єктів пайового будівництва, а також виконання ним інших обов'язків (щодо повернення грошових коштів, внесених учасниками пайового будівництва, сплаті відсотків за користування чужими грошовими коштами та неустойки, а також з відшкодування завданих збитків) забезпечено заставним правом учасників пайового будівництва щодо земельної ділянки (права її оренди), а також будується на цій земельній ділянці багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості з моменту державної реєстрації договору участі в пайовому будівництві (ч. 1 ст. 13 Закону про участь у пайовому будівництві). Відповідно до ч. 9 ст. 13 Закону на ці заставні відносини також поширюється дія загальних правил ДК про заставу та норм Закону про іпотеку.
Якщо забудовник в силу неможливості завершення будівельних робіт вживає заходів до державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, з моменту його державної реєстрації зазначений об'єкт незавершеного будівництва також вважається які у заставі у учасників пайового будівництва. При виникненні підстав для звернення стягнення на предмет застави державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва стає для забудовника обов'язкової . При його ухиленні від вчинення дій, необхідних для державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, його державна реєстрація здійснюється на підставі рішення суду про звернення стягнення на предмет застави, прийнятого за позовом учасника пайового будівництва (ч. ч. 2 і 5 ст. 13 Закону про участь у пайовому будівництві).
При державної реєстрації права власності забудовника на житлові чи нежитлові приміщення, що входять до складу багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості, будівництво якого здійснювалося із залученням грошових коштів учасників пайового будівництва , з моменту такої реєстрації відповідні житлові та нежитлові приміщення також вважаються які у заставі у учасників пайового будівництва (ч. 3 ст. 13 Закону).
Щоб уникнути конкуренції заставних прав, що належать учасникам пайового будівництва, і заставних прав інших кредиторів забудовника по інших зобов'язаннях, виконання яких також забезпечено заставою земельної ділянки, об'єкта незавершеного будівництва або житлових (нежитлових) приміщень, Закон про участь у пайовому будівництві в ч. ч. 6 і 7 ст. 13 і в ч. ч. 2 і 3 ст. 15 передбачає певні обмеження прав заставодержателів, які не є учасниками пайового будівництва.
В якості такого заставодержателя може виступати тільки банк, що надав забудовнику цільовий кредит на будівництво відповідного багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості. Якщо договір застави укладений між банком і забудовником до оформлення договірних відносин з першим учасником пайового будівництва, при зверненні стягнення на предмет застави, коли вирученої суми недостатньо для погашення всіх забезпечених заставою вимог, відповідні грошові кошти розподіляються між банком-заставодержателем та учасниками пайового будівництва пропорційно розміру їх вимог до забудовника.
Після того як забудовником укладено перший договір з учасником пайового будівництва, земельну ділянку (право його оренди), а також споруджуваний багатоквартирний будинок або інший об'єкт нерухомості можуть передаватися забудовником в заставу банку в метою забезпечення повернення цільового кредиту, наданого для будівництва багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості, в порядку наступного застави. У цьому разі вимоги банку-заставодержателя при зверненні стягнення на предмет застави підлягають задоволенню лише після погашення вимог усіх учасників пайового будівництва, включаючи і тих, які , не заявили свої вимоги забудовнику до дати проведення публічних торгів, на яких було реалізовано заставлене майно. Вимоги таких учасників пайового будівництва погашаються шляхом зарахування належних їм коштів у депозит нотаріуса.
Більше того, відповідно до ч . 3 ст. 14 та ч. 4 ст. 15 Закону про участь у пайовому будівництві банки-залогодержатели несуть солідарну з забудовником відповідальність за тими вимогами учасників пайового будівництва, які не були задоволені за рахунок грошових коштів, виручених від реалізації заставленого майна. Йдеться про ті випадки, коли вимоги банків-заставодержателів були задоволені шляхом звернення стягнення на предмет застави до того моменту, коли в учасників пайового будівництва з'явилося аналогічне право вимагати звернення стягнення на заставлене майно.
Справа в тому, що на вимогу учасника пайового будівництва стягнення на предмет застави може бути звернено не раніше ніж через 6 місяців після настання передбаченого договором участі в пайовому будівництві терміну передачі забудовником об'єкта пайового будівництва або припинення (призупинення) будівництва багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що в передбачений договором строк об'єкт пайового будівництва не буде переданий забудовником контрагенту за договором (ч. 1 ст. 14 Закону про участь у пайовому будівництві).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 6. Забезпечення виконання зобов'язань забудовника "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  забезпечення особистої недоторканності, охорону таємниці особистого життя. Особливості здійснення та захисту особистих немайнових прав у цивільному праві. Тема 28. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав Поняття і зміст права на захист честі, гідності та ділової репутації громадян та юридичних осіб. Честь, гідність і ділова репутація як об'єкти цивільно-правової
 2. Д
  забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором участі в Д. с. XI, 48, § 5 (6) - с. 729 - 732 - відповідальність за договором участі в Д. с. XI, 48, § 5 (7) - с. 732 - 734 - поняття договорів участі в Д. с. XI, 48, § 5 (1 - 2) - с. 716 - 719 - зміст і виконання договору участі в Д. с. XI, 48, § 5 (5) - с. 726 - 729 - сторони договору участі в Д. с. XI, 48, § 5 (3) -
 3. О
  виконання зобов'язань - О. і. о. забудовника за договором участі в пайовому будівництві XI, 48, § 5 (6) - с. 729 - 732 - поняття О. і. о. VIII, 37, § 1 (1) - с. 66 - 68 - система способів О. і. о. VIII, 37, § 1 (1 - 3) - с. 66 - 73, см. банківська гарантія, Завдаток , Застава, Неустойка, Порука, Утримувати Обмін - О. житловими приміщеннями X, 46, § 3 (8) - с. 573 - 578; X, 46, § 5 (2)
 4. § 2 . Правові форми участі в будівельній діяльності
  забезпеченню добудови не завершених будівництвом об'єктів », яким затверджено Положення про порядок передачі для завершення будівництва та продажу не завершених будівництвом житлових будинків і в постанові Ради Міністрів РФ від 3 лютого 1992 р. № 59 (в ред. 21 березня 1994) «Про заходи щодо продажу не завершених будівництвом об'єктів». У відповідності з цими документами об'єкти
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  забезпечені. Як видається, це найважливіша умова співіснування державної влади та місцевого самоврядування, і якщо його скасувати, місцеве самоврядування може виявитися "задавленим" соціальними зобов'язаннями, які будуть на нього перекладені федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації. Тому вищевказаний принцип не
 6. § 3. Управління багатоквартирними будинками
  забезпечення експлуатації цього майна. В останнє десятиліття влади докладають чималих зусиль до впровадження цієї форми управління багатоквартирними будинками в життя. У 1996 р. був прийнятий спеціальний Федеральний закон "Про товариства власників житла", що замінив собою Тимчасове положення про кондомініумі, затв. Указом Президента РФ від 23 грудня 1993 р. N 2275. В 90-і рр.. ТСЖ нерідко насаджувалися
 7. 2. Юридичні факти - дії
  забезпечення найбільш повної охорони найважливіших майнових та особистих прав, благ і свобод суб'єктів через юридичні механізми забезпечення державної гарантії достовірності відомостей про існування чи відсутність юридичних фактів і прав, опосередковуючи цей оборот. Особливим видом юридичних актів є судові рішення, що встановлюють цивільні права та обов'язки. Як приклад
 8. 3. Забезпечення будівництва та здійснення будівельних робіт
  забезпечення здійснення підрядником будівельних робіт. Зокрема, на замовника можуть бути покладені обов'язки з передачі підряднику у користування необхідних для здійснення робіт будівель та споруд, забезпечення транспортування вантажів на адресу підрядника, тимчасової підводці мереж енергопостачання, водо-і паропроводу до земельної ділянки, на якому проводяться будівельні роботи,
 9. 3. Зміст і виконання договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  забезпечення). Завдання на виконання проектних робіт може бути за дорученням замовника підготовлено підрядником. У цьому випадку зазначене завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником (п. 1 ст. 759 ЦК). З моменту отримання завдання замовника або затвердження замовником завдання, підготовленого підрядником, останній повинен приступити до виконання зобов'язання,
 10. 1. Юридична природа договорів про участь у будівництві
  забезпечення будівництва матеріалами і устаткуванням, надання підряднику необхідних послуг і т.п. Коло його обов'язків, як правило, зводиться до сплати забудовнику певної грошової суми в рахунок обіцяних житлових або нежитлових приміщень. Дана обставина зближує договір про участь у будівництві з договором купівлі-продажу, особливо з такою його різновидом, як купівля-продаж
© 2014-2022  yport.inf.ua