Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Відповідальність сторін і інші наслідки порушення договору участі в пайовому будівництві

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають з договору участі в пайовому будівництві, тягне для сторони, яка допустила порушення договору, обов'язок відшкодувати контрагенту завдані збитки (ст. ст. 15, 393 ЦК).
Разом з тим за окремі порушення договору встановлена відповідальність у формі законної неустойки. Так, за порушення встановленого договором строку внесення платежу учасник пайового будівництва сплачує забудовникові неустойку (пені) у розмірі 1/150 ставки рефінансування Центрального банку РФ, що діє на день виконання зобов'язання, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення (ч. 6 ст. 5 Закону про участь у пайовому будівництві). Зі свого боку, за порушення передбаченого договором терміну передачі учаснику пайового будівництва об'єкту пайового будівництва забудовник сплачує йому неустойку (пені) у розмірі 1/75 ставки рефінансування, що діє на день виконання зобов'язання, від ціни договору за кожен день прострочення (ч. 2 ст. 6 Закону про участь у пайовому будівництві).
Саме по собі введення законних неустойок за порушення договору - не найкращий спосіб правового регулювання приватноправових відносин. Але якщо встановлення законної неустойки для забудовника можна пояснити необхідністю захисту прав учасників пайового будівництва, особливо громадян, то введення її відносно учасника пайового будівництва (того ж громадянина), що є слабкою стороною договору, яка протистоїть професійному контрагенту, навряд чи можна пояснити. Аналогічні сумніви викликає додання законним неустійках, в тому числі підлягає стягненню з учасника пайового будівництва, штрафного характеру (ст. 10 Закону про участь у пайовому будівництві).
При цьому такий характер мають не тільки законні неустойки, а й ті неустойки (штрафи, пені), які можуть бути передбачені сторонами в укладається договорі про участь у пайовому будівництві, який розробляється забудовником. Останній, включивши в договір рядове умова про додаткові неустойки, що підлягають стягненню за ті чи інші порушення з учасників пайового будівництва, може поставити їх в кабальну залежність. Тому таке регулювання відповідальності учасників пайового будівництва слід визнати таким, що суперечить цілям прийняття Закону про участь у пайовому будівництві.
Передбачена Законом обов'язок забудовника у випадках дострокового припинення договору та повернення грошових коштів учаснику пайового будівництва сплатити йому також відсотки з дня внесення грошових коштів забудовнику і до дня їх повернення учаснику пайового будівництва (наприклад, ч. 3 ст . 7, ч. 2 ст. 9) не повинна розглядатися як застосування до забудовника міри відповідальності (ст. 395 ЦК). Мова тут йде про плату за користування комерційним кредитом, по суті наданим забудовнику учасником пайового будівництва (ст. 823 ЦК).
Законом передбачені й інші наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що випливають з договору участі в пайовому будівництві, які також не можуть бути кваліфіковані як заходів відповідальності. Якщо, наприклад, об'єкт пайового будівництва побудований забудовником з відступами від умов договору, що призвели до погіршення його якості, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого договором використання, учасник пайового будівництва, якщо інше не передбачено договором, за своїм вибором вправі вимагати від забудовника:
1) безоплатного усунення недоліків в розумний строк;
2) пропорційного зменшення ціни договору;
3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків.
У разі істотного порушення вимог до якості об'єкту пайового будівництва його учасник має право відмовитися від виконання договору і зажадати від забудовника повернення грошових коштів та сплати передбачених відсотків (ч. 2 ст. 7 Закону).
При порушенні забудовником вимог Закону, що пред'являються до проектної декларації, учасник пайового будівництва має право звернутися до суду (арбітражного суду) з позовом про визнання укладеної ним угоди недійсною як укладеної під впливом помилки. І в цьому випадку (уже в якості наслідків недійсності договору) забудовник зобов'язаний повернути кошти, внесені учасником пайового будівництва, і сплатити останньому відповідні відсотки (ч. 7 ст. 19 Закону про участь у пайовому будівництві).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Відповідальність сторін і інші наслідки порушення договору участі в пайовому будівництві "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за
 2. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  відповідальність. Законодавець майже завжди передбачає, в тому числі і в нормах законодавства у сфері житлово-комунального господарства, спеціальні норми, що встановлюють відповідальність за порушення положень прийнятого закону. Проте найчастіше справа зводиться до повторення тієї загальновідомої істини, що винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  відповідально місцевий бюджет - це місцевий фонд грошових коштів), а з соціальної - це система економічних відносин, пов'язана із збиранням та використанням централізованого фонду грошових коштів. З правової точки зору місцевий бюджет є основним нормативним актом муніципального освіти, що дозволяє й яка стверджує витрачання грошових коштів. Самостійність місцевих бюджетів
 4. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з користування таким житловим приміщенням, якщо інше не передбачено угодою між ними. У більшості випадків власник житлового приміщення самостійно визначає юридичну долю речі. У той же час окремі дії або бездіяльності власника, що порушують права та інтереси третіх осіб, можуть спричинити примусове припинення права
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальність по всіх прав і зобов'язань СРСР згідно зі Статутом ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі по тексту - Віденська конвенція). * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див,
 6. § 3. Управління багатоквартирними будинками
  відповідальність за утримання і ремонт житлового фонду і перекласти всі пов'язані з цим турботи на плечі громадян. Деяким осібно у складі житлового фонду стояли будинки житлово-будівельних кооперативів (далі - ЖБК), які активно будувалися з середини 60-х рр.. минулого століття. Будинки ЖБК, як правило, відрізнялися підвищеною впорядкованістю, більш дбайливо містилися і більш ефективно
 7. § 1. Загальні положення про підряд
  відповідально приймання та оплату замовником даного результату, при цьому обов'язки підрядника виконати роботу і здати її результат кореспондує право замовника вимагати передачу даного результату, а обов'язки замовника оплатити результат робіт - право підрядника вимагати його оплату. 2. Договір підряду є оплатним. Ця ознака пов'язується з наявністю в ньому двох зустрічних
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  відповідальності публічно-правових утворень. Судовий імунітет держави. Тема 9. Об'єкти цивільних правовідносин Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) обігу. Дії та послуги як об'єкти цивільних правовідносин. Охраноспособностью
 10. 4. Сторони договору будівельного підряду
  відповідальності за державними стандартами (технічними регламентами); виробництво робіт з монтажу, ремонту та обслуговування засобів забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд, і деякі інші. --- СЗ РФ. 2001. N 33 (частина I). Ст. 3430 (з послід. Зм.). Див також: Постанова Уряду Російської Федерації від 21 березня 2002 р. N 174 "Про
© 2014-2022  yport.inf.ua