Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Зміст і виконання договору участі в пайовому будівництві

Зобов'язання забудовника за договором участі в пайовому будівництві включає в себе два роду обов'язків.
По-перше, це загальні обов'язки, пов'язані з будівництвом багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості: забудовник зобов'язується перед усіма учасниками пайового будівництва і перед кожним з них окремо побудувати (створити) в передбачений договором строк багатоквартирний будинок або інший об'єкт нерухомості. Виконання відповідних обов'язків може здійснюватися забудовником своїми силами і засобами або з залученням третіх осіб (замовника, генерального підрядника, підрядників).
На відміну від замовника в договорі будівельного підряду учасник пайового будівництва на цьому етапі не має можливості здійснювати контроль або нагляд за діями забудовника і залучених ним осіб з будівництва відповідного об'єкта.
У разі припинення або призупинення будівництва багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості, до складу якого входить об'єкт пайового будівництва, за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що в передбачений договором строк об'єкт пайового будівництва не буде переданий учаснику пайового будівництва, останній має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору, а також має право вимагати від забудовника повернення сплачених ним коштів з нарахуванням на них відсотків у розмірі 1/150 ставки рефінансування Банку Росії за кожен день користування зазначеними коштами з дня внесення їх учасником пайового будівництва до дня їх повернення забудовником.
Аналогічні наслідки можуть настати для забудовника і у випадках істотної зміни проектної документації споруджуваного багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості, до складу якого входить об'єкт пайового будівництва, або зміни призначення спільного майна або нежитлових приміщень, що входять до складу багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості.
По-друге, до складу зобов'язання забудовника входять конкретні обов'язки перед кожним учасником пайового будівництва, пов'язані з передачею об'єкта пайового будівництва. Виконання забудовником названих обов'язків перед кожним конкретним учасником пайового будівництва у відомому сенсі носить похідний характер і залежить від виконання загальних обов'язків забудовника з будівництва багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості.
Передача забудовником об'єкта пайового будівництва контрагентам за договорами участі в пайовому будівництві можлива не раніше отримання забудовником у встановленому порядку дозволу на введення в експлуатацію завершеного будівництвом багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості. При цьому забудовник зобов'язаний передати учаснику пайового будівництва відповідний об'єкт пайового будівництва не пізніше строку, передбаченого договором (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8 Закону про участь у пайовому будівництві).
Після отримання забудовником названого дозволу він повинен повідомити кожного з учасників пайового будівництва про його завершення і про свою готовність передати їм об'єкти пайового будівництва відповідно до укладеного договору, а потім передати їх протягом двох місяців після отримання дозволу на введення багатоквартирного будинку (іншого об'єкта нерухомості) в експлуатацію, але не пізніше терміну, передбаченого договором. Зобов'язання забудовника вважаються виконаними з моменту підписання сторонами передавального акту або іншого документа про передачу об'єкту пайового будівництва (ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 12 Закону про участь у пайовому будівництві).
Належне виконання забудовником своїх зобов'язань полягає не тільки у своєчасній передачі житлового або нежитлового приміщення учаснику пайового будівництва, а й у тому, що за своєю якістю воно має відповідати умовам договору, а за їх відсутності - вимогам технічних регламентів, проектно-технічної документації, містобудівних регламентів, а також іншим обов'язковим вимогам.
При виявленні недоліків у переданому об'єкті пайового будівництва його учасник до підписання передавального акту або іншого документа про передачу об'єкта має право вимагати від забудовника складання акта про невідповідність об'єкта пайового будівництва вимогам, що пред'являються до його якості, і відмовитися від підписання передавального акту до виконання забудовником обов'язку щодо усунення виявлених недоліків (ч. 1 ст. 7, ч. 5 ст. 8 Закону про участь у пайовому будівництві).
На забудовника за договором участі в пайовому будівництві покладається ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта пайового будівництва до його передачі учаснику пайового будівництва (ч. 6 ст. 4 Закону). Дана норма носить імперативний характер і не допускає іншого порядку розподілу ризиків між суб'єктами договору участі в пайовому будівництві. Відповідний ризик, який несе забудовник, може бути покритий страхуванням.
Зміст зобов'язання учасника будівництва зводиться до його обов'язків по сплаті забудовнику ціни договору і прийняття від забудовника об'єкту пайового будівництва з посвідченням цього факту шляхом підписання передавального акту або іншого документа про передачу об'єкту пайового будівництва (ч. 1 ст . 4, ч. 2 ст. 12 Закону про участь у пайовому будівництві).
Виконання учасником пайового будівництва обов'язку щодо сплати ціни договору може проводитися шляхом внесення платежів одноразово або у встановлений договором період, обчислюваний роками, місяцями або тижнями.
З виконанням цього обов'язку в учасника пайового будівництва з'являється можливість відступити право вимоги за договором участі в пайовому будівництві. Без дотримання цієї умови відступлення учасником пайового будівництва свого права вимоги допускається лише в тому випадку, коли одночасно на нового учасника пайового будівництва (цессионария) перекладається борг колишнього учасника (цедента) у порядку, передбаченому ст. 391 ЦК, тобто за згодою кредитора-забудовника.
Виконання учасником пайового будівництва свого обов'язку щодо прийняття об'єкта пайового будівництва та підписання спільно з забудовником передавального акта або іншого аналогічного документа є необхідною умовою виникнення у нього права власності на відповідне житлове або нежитлове приміщення. Згідно ч. 2 ст. 16 Закону про участь у пайовому будівництві підставою для державної реєстрації права власності учасника пайового будівництва на об'єкт пайового будівництва є документи, що підтверджують факт його споруди, дозвіл на введення в експлуатацію багатоквартирного будинку (іншого об'єкта нерухомості), до складу якого входить об'єкт пайового будівництва, а також передавальний акт або інший документ про передачу об'єкту пайового будівництва.
Державній реєстрації права власності учасників пайового будівництва на передані їм забудовником житлові чи нежитлові приміщення в побудованому багатоквартирному будинку чи іншому об'єкті нерухомості повинні передувати дії забудовника за поданням органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, дозволу на введення в експлуатацію відповідного багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості, що повинно бути зроблено забудовником не пізніше ніж через 10 робочих днів після отримання такого дозволу. Тільки після цього учасник пайового будівництва, який підписав із забудовником передавальний акт або інший документ про передачу об'єкту пайового будівництва, має право звернутися до органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, із заявою про державну реєстрацію права власності на житлове (нежитлове) приміщення, побудоване за рахунок його коштів.
При виникненні права власності на об'єкт пайового будівництва у його учасника одночасно виникає частка у праві спільної власності на спільне майно у багатоквартирному будинку чи іншому об'єкті нерухомості. А державна реєстрація виникнення права власності на об'єкт пайового будівництва служить також державною реєстрацією нерозривно пов'язаного з ним права спільної часткової власності на спільне майно (ст. 16 Закону про участь у пайовому будівництві).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Зміст і виконання договору участі в пайовому будівництві "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 10. Просте товариство
  Договір простого товариства є різновидом загальної групи договорів про спільну діяльність. Гол. 55 ГК вперше докладно регламентує цей вид договорів. За договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети.
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 5. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 6. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  Право приватної власності громадян на земельні ділянки. У складі об'єктів права власності громадян найбільше значення набувають земельні ділянки, які використовуються громадянами в самих різних цілях: для будівництва житлового будинку, ведення особистого підсобного або дачного господарства, організації селянського (фермерського) господарства (крім господарства при будинку), здійснення іншої
 7. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  Поняття договору. Термін "договір" є одним з ключових в цивільному праві. Разом з тим він має кілька значень. По-перше, під договором розуміється угода, що досягається учасниками цивільного обороту, про виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. У цьому сенсі договір являє з себе різновид угод * (1144), які, в свою чергу,
 8. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  Зміст договору. Дії сторін щодо виконання договору зумовлюються його змістом. Зміст же договору становлять ті умови, про які сторони досягли угоди при його укладенні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156). В
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. § 2. Житловий фонд в Російській Федерації
  Поняття та ознаки житлового приміщення. Розуміння сутності правових норм, закріплених у різних актах житлового законодавства, а також їх правильне застосування неможливі без з'ясування поняття житлового фонду як однієї з базових категорій житлового права. Єдиний житловий фонд, у свою чергу, підрозділяється на окремі різновиди, правовий режим яких істотно відрізняється один від
© 2014-2022  yport.inf.ua