Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Укладення договору участі в пайовому будівництві

Забудовник може вступати в договірні відносини з учасниками пайового будівництва з приводу будівництва конкретного багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості лише у випадку виконання низки попередніх обов'язків, передбачених Законом про участь у пайовому будівництві .
По-перше, забудовник повинен отримати земельну ділянку або право оренди земельної ділянки, наданої для будівництва відповідного багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості в порядку, передбаченому ст. ст. 30 - 32 ЗК. Право власності або право оренди забудовника на земельну ділянку, надану для будівництва, підлягає державній реєстрації.
По-друге, забудовник повинен отримати у встановленому порядку дозвіл відповідного органу місцевого самоврядування на будівництво багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості, що має в своєму складі житлові чи нежитлові приміщення (ст. 8 Містобудівного кодексу).
По-третє, забудовник зобов'язаний підготувати та опублікувати в засобах масової інформації або розмістити в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування свою проектну декларацію, що складається з двох частин: інформації про забудовника та інформації про проект будівництва (ст . 19 Закону про участь у пайовому будівництві). Інформація про проект будівництва повинна відповідати проектно-технічної документації будівництва і включати в себе такі відомості:
1) про мету проекту будівництва, обсяги і терміни його реалізації, про результати державної експертизи проектно-технічної документації;
2) про дозвіл на будівництво;
3) про права забудовника на земельну ділянку, про власника земельної ділянки, наданої забудовнику на праві оренди, про кордони і площі земельної ділянки , передбачених проектно-технічною документацією, про елементи благоустрою;
4) про місцезнаходження споруджуваного багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості та його опис, підготовлене відповідно до проектно-технічною документацією, на підставі якої видано дозвіл на будівництво;
5) про кількість у складі споруджуваного багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості об'єктів пайового будівництва (квартир, нежитлових приміщень), що підлягають передачі учасникам пайового будівництва після отримання дозволу на введення в експлуатацію побудованого об'єкта, а також про технічні характеристики об'єктів пайового будівництва відповідно до проектно-технічною документацією;
6) про функціональне призначення нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що не входять до складу загального майна будинку;
7) про склад спільного майна в багатоквартирному будинку чи іншому об'єкті нерухомості, яке буде знаходитися в спільній частковій власності учасників пайового будівництва після отримання дозволу на введення в експлуатацію зазначених об'єктів і передачі житлових (нежитлових) приміщень учасникам пайового будівництва;
8) про передбачуваний термін отримання дозволу на введення в експлуатацію споруджуваного багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості, перелік органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій, представники яких будуть брати участь у прийманні збудованого об'єкта;
9) про можливі фінансові та інших руських при здійсненні проекту будівництва та заходи з добровільного страхування забудовником таких ризиків;
10) про перелік організацій, що здійснюють основні будівельно-монтажні та інші роботи (підрядників) .
Крім того, на вимогу учасника пайового будівництва забудовник зобов'язаний представити для ознайомлення такі документи (ст. 21 Закону про участь у пайовому будівництві):
1) дозвіл на будівництво ;
2) техніко-економічне обгрунтування проекту будівництва;
3) висновок державної експертизи проектно-технічної документації;
4) проектно -технічну документацію;
5) документи, що підтверджують права забудовника на земельну ділянку.
При цьому до моменту опублікування своєї проектної декларації, що включає в себе настільки докладні відомості про проект будівництва, забудовник вже повинен мати інформацію про організації-підрядників (субпідрядників), які виконуватимуть основні будівельно-монтажні та інші роботи, а також мати складену і пройшла державну експертизу проектно-технічну документацію. Отже, задовго до підготовки своєї проектної декларації забудовник повинен укласти з проектною (вишукувальної, проектно-вишукувальної) організацією договір підряду на виконання проектно-вишукувальних робіт, і зобов'язання за цим договором повинні бути виконані сторонами в повному обсязі. Крім того, він повинен вступити в договірні відносини за будівельним підряду, уклавши договір з генеральним підрядником, який у свою чергу повинен оформити договірні відносини з субпідрядниками (зазначені договори можуть бути оформлені і за моделлю попереднього договору відповідно до ст. 429 ЦК).
Перший договір участі в пайовому будівництві забудовник може укласти не раніше закінчення 14 днів після опублікування в засобах масової інформації (розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування) своєї проектної декларації.
Текст договору участі в пайовому будівництві повинен містити всі істотні умови цього договору (ч. 4 ст. 4 Закону про участь у пайовому будівництві). До їх числа належать:
- визначення підлягає передачі конкретного об'єкту пайового будівництва відповідно до проектної документації після отримання забудовником дозволу на введення в експлуатацію багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості;
- термін передачі забудовником об'єкта пайового будівництва його учаснику, який повинен бути єдиним для всіх учасників пайового будівництва (ч. 1 ст. 6 Закону про участь у пайовому будівництві);
- ціна договору, яка може бути визначена як сума грошових коштів на відшкодування витрат на будівництво (створення) об'єкта пайового будівництва та грошових коштів на оплату послуг забудовника (ч. 1 ст. 5 Закону про участь у пайовому будівництві) (1), а також строки та порядок її сплати;
---
(1) Представляється, що базові критерії для визначення ціни і ставки плати за послуги забудовника можуть бути диференційовані залежно від категорії об'єкта пайового будівництва та його впорядкованості, але не повинні віддаватися повністю "на відкуп" забудовнику.
- Гарантійний термін на об'єкт пайового будівництва, який не може становити менше 5 років і обчислюється з дня передачі об'єкту пайового будівництва його учаснику, якщо інше не передбачено договором (ч. 5 ст. 7 Закону про участь в пайовому будівництві).
За відсутності названих умов в тексті договору останній вважається неукладеним (ч. 5 ст. 4 Закону про участь у пайовому будівництві) (1).
---
(1) При відсутності в договорі участі в пайовому будівництві умови про гарантійний термін на об'єкт пайового будівництва розумніше було б вважати, що він дорівнює п'яти рокам, але не визнавати зазначений договір неукладеним. Крім того, диспозитивний характер норми про обчислення гарантійного строку представляє забудовнику необгрунтовану можливість передбачати в конкретних договорах відносно різних учасників пайового будівництва різний порядок обчислення гарантійного строку, який насправді має бути однаковим для всіх договорів участі в пайовому будівництві відповідного об'єкта нерухомості.
Договір участі в пайовому будівництві укладається у письмовій формі, підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації (ч. 3 ст. 4 Закону про участь у пайовому будівництві) (1).
---
(1) Що виключає можливість віднесення його до консенсуальних договорами.
Державна реєстрація договору участі в пайовому будівництві, укладеного забудовником з першим учасником пайового будівництва, здійснюється на підставі їх заяви. При цьому на додаток до переліку документів, зазвичай подаються для державної реєстрації таких договорів, забудовником повинні бути представлені: 1) дозвіл на будівництво; 2) проектна декларація; 3) план створюваного об'єкта нерухомого майна із зазначенням його місцезнаходження та кількості знаходяться в його складі житлових і нежитлових приміщень і планованої площі кожного з них (ст. 24 Закону про участь у пайовому будівництві).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Укладення договору участі в пайовому будівництві "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  висновків на юридичні документи; підготовка проектів нормативних правових актів; представництво інтересів адміністрації в судових органах та ін Організаційний (організаційно-аналітичний) відділ. Перед ним стоять завдання організаційного забезпечення діяльності місцевої адміністрації. Це передбачає розробку проектів планів організаційних заходів, поточних і перспективних планів
 2. § 10. Просте товариство
  укладення товаришами інших угод, детально регламентують загальну діяльність сторін. Головною відмінною особливістю договорів простого товариства є те, що вони не передбачають створення юридичної особи. Всі його учасники діють самостійно, тому договір простого товариства не є договором про заснування чи установчим договором. Використання тут
 3. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
  укладанні договорів з інвесторами, що пропонують позикові кошти Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 298 як інвестиції, необхідно перевіряти, чи відповідає таке використання отриманих ними позикових коштів умовам і вимогам, зафіксованим в законодавчих нормах і договорах з кредиторами. Якщо в
 4. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  укладено договір про використання праці - то склалися трудові або цивільно-правові підрядні відносини, якщо ж такий договір не укладався, а участь у діяльності було систематичним і на тих же засадах , як і у інших громадян, чия приналежність до господарства не заперечується - то слід визнати наявність прав учасника селянського господарства. Ведення селянського (фермерського)
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  укладення та виконання умов договорів між органами місцевого самоврядування (або уповноваженими ними службами, які виконують функції замовника), виробниками послуг та їх споживачами, а також нагляд за станом житлового фонду і комунальних об'єктів будь форми власності. Ці функції покладаються на органи місцевого самоврядування та державної житлової інспекції суб'єкта
 6. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  ув'язнення. Навряд чи можна в таких умовах говорити про самостійність органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері. Виконує місцевий бюджет тимчасова фінансова адміністрація. Глава тимчасової фінансової адміністрації має право призначити в виконавчі органи місцевого самоврядування та бюджетні установи, що фінансуються з місцевого бюджету, своїх представників, до яких переходять
 7. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  укладено договір про розвиток забудованої території (п. 21 ст. 30 ЗК), 2) якщо аукціон не відбувся по причині участі в ньому менше двох претендентів. ЗК передбачає збереження права використання відповідної частини земельної ділянки власником знову придбаних будівлі, будівлі, споруди, що знаходяться на чужій земельній ділянці, на тих же умовах і в тому ж обсязі, що і колишній
 8. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  укладенням ними договору. В даному випадку, кажучи про договір, мають на увазі цивільно-правові зобов'язання, що випливають з досягнутого сторонами угоди. У такому сенсі в літературі використовується термін "договір-правовідношення" ("угода-правовідношення") * (1145). По-третє, договором позначають документ, яким оформлюються взаємовідносини сторін, пов'язаних відповідною угодою. Такий
 9. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  ув'язненні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156). У якості істотних умов договору розглядаються умови про предмет договору, умови, названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами 47. MUTATIS MUTANDIS [мутатіс мутандіс] - змінивши те, що слід змінити, внісши необхідні зміни 48. NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має
© 2014-2022  yport.inf.ua