Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Сторони договору участі в пайовому будівництві

Суб'єктами договору участі в пайовому будівництві є забудовник і учасник (учасники) пайового будівництва.
В якості забудовника можуть виступати юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми або індивідуальний підприємець, що мають у власності або на праві оренди земельну ділянку і привертають грошові кошти громадян і організацій для будівництва (створення) на цьому земельній ділянці багатоквартирних будинків або інших об'єктів нерухомості на підставі отриманого дозволу на будівництво (ст. 2 Закону про участь у пайовому будівництві).
Лише відповідають зазначеним вимогам забудовники мають право на залучення грошових коштів громадян для будівництва (створення) багатоквартирного будинку (ч. 2 ст. 3 Закону про участь у пайовому будівництві). При цьому Урядом РФ повинні бути встановлені вимоги до розміру власних коштів забудовника, порядок розрахунку розміру зазначених коштів, а також нормативи оцінки фінансової стійкості діяльності забудовника (ч. 3 ст. 23 Закону про участь у пайовому будівництві).
Інформація про забудовника, що представляє собою одну з обов'язкових частин його проектної декларації, повинна бути опублікована забудовником в засобах масової інформації або розміщена в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування. Вона повинна містити такі відомості:
1) про фірмовому найменуванні і місце знаходження забудовника - юридичної особи або про прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання забудовника - індивідуального підприємця;
2) про державну реєстрацію забудовника;
3) про засновників (учасників) забудовника;
4) про проекти будівництва багатоквартирних будинків або інших об'єктів нерухомості, в яких забудовник брав участь протягом останніх трьох років;
5) про вид ліцензованої діяльності, номер ліцензії, строк її дії, а також про орган, який видав цю ліцензію, якщо ліцензована діяльність забудовника пов'язана із здійсненням діяльності по залученню грошових коштів учасників пайового будівництва;
6) про величину власних коштів, фінансовому результаті поточного року, розмір кредиторської заборгованості на день опублікування проектної декларації.
Крім того, на вимогу будь-якого особи, що звернулося забудовник зобов'язаний представити для ознайомлення наступні документи:
1) установчі документи забудовника (юридичної особи);
2) свідоцтво про державну реєстрацію забудовника;
3) свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;
4) звітність про фінансово-господарської діяльності за встановленими формам;
5) затверджені річні звіти, бухгалтерські баланси, рахунки (розподіл) прибутків і збитків за три останні роки здійснення забудовником підприємницької діяльності;
6) аудиторський висновок за останній рік здійснення забудовником підприємницької діяльності (ст. ст. 19 - 20 Закону про участь у пайовому будівництві).
Діяльність забудовника схильна суворому державному контролю і нагляду з боку уповноважених державних органів, які при виявленні різних порушень в діяльності забудовника вправі застосовувати до нього різноманітні заходи адміністративного впливу аж до примусової ліквідації забудовника - юридичної особи або припинення підприємницької діяльності забудовника - індивідуального підприємця в судовому порядку (ст. 23 Закону про участь у пайовому будівництві).
Учасник пайового будівництва - громадянин або організація, внісши свої грошові кошти в рахунок належних передачу їм у власність об'єктів пайового будівництва - житлових або нежитлових приміщень. У цій якості може виступати будь правоспроможний громадянин чи організація, зареєстрована як юридичної особи.
У разі смерті громадянина - учасника пайового будівництва його зобов'язання за договором переходять до спадкоємців, і забудовник не має права відмовити їм у вступі до договір. Існуючі на день відкриття спадщини майнові права та обов'язки, що грунтуються на договорі дольової участі в будівництві, входять до складу спадщини учасника пайового будівництва (ч. ч. 7 - 8 ст. 4 Закону про участь у пайовому будівництві). При реорганізації юридичної особи - учасника пайового будівництва також має місце універсальне правонаступництво за його зобов'язаннями, що випливають з даного договору, яке визначається за загальними правилами ст. ст. 57 - 58 ЦК.
Уступка прав вимог за договором участі в пайовому будівництві допускається з моменту державної реєстрації цього договору до моменту підписання його сторонами акту про передачу об'єкту пайового будівництва тільки після сплати ціни договору або одночасно з переведенням боргу на нового учасника пайового будівництва (ст. 11 Закону про участь у пайовому будівництві).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Сторони договору участі в пайовому будівництві "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  сторонні угоди. Умовні угоди, їх види. Умови дійсності угод. Воля і волевиявлення в угоді. Форма угоди, наслідки її недотримання. Державна реєстрація деяких видів угод та її цивільно-правове значення. Недійсність угод. Підстави недійсності угод. Оспорімие і нікчемні угоди. Недійсність частини угоди. Правові наслідки
 2. § 2. Місцева адміністрація
  сторін або в судовому порядку на підставі заяви: 1) представницького органу муніципального утворення або глави муніципального освіти - у зв'язку з порушенням умов контракту в частині, що стосується вирішення питань місцевого значення; 2) вищої посадової особи суб'єкта Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Федерації) - у зв'язку з
 3. § 10. Просте товариство
  сторін при реалізації загальної програми. Договори цього виду відрізняються як своїм суб'єктним складом, так і змістом. У більшості випадків це підприємницький договір, його основною метою є отримання учасниками прибутку, але законодавець не виключає можливості застосування договорів простого товариства і в некомерційних цілях. Некомерційні організації також можуть укладати
 4. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  боку, члени господарства виробляють товарну продукцію і є сільськогосподарськими товаровиробниками, а з іншого боку, ведення такого господарства - це певний спосіб життя, який не вичерпується тільки товарним виробництвом сільськогосподарської продукції . Тому до майна господарства, точніше до майна, яке належить членам господарства на праві спільної власності,
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  боку, якщо допустити на місцевому рівні прийняття економічно необгрунтованих рішень, то несприятливі соціальні наслідки, які їх прийняття неминуче спричинить, усувати доведеться державі, що, природно, призведе до прямих (і, як правило, істотним) фінансових втрат. Таким чином, даний принцип повинен діяти як "стримуючий" місцеве самоврядування від непродуманих
 6. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  сторонность регулювання суспільних відносин, що існують в рамках даного інституту. Складові його норми є дефінітивного, управомочивающими, зобов'язуючими, заборонними та іншими і в комплексі забезпечують повноту правового регулювання відповідної групи суспільних відносин. По-третє, це формальне відокремлення норм, що утворюють інститут фінансової основи місцевого
 7. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  сторін, предметом яких виступають земельні ділянки, є цивільно-правовий. Інші види відносин, що виникають у зв'язку із земельними ділянками, підпадають під правове регулювання норм права іншої галузевої приналежності. У даному випадку мова йде про публічно-правових нормах, що передбачають різного роду обмеження, заборони, процедури, моніторинги, заходи охорони тощо, пов'язані з
 8. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  сторонньої угодою, тобто передбачає узгодження воль як мінімум двох учасників цивільного обороту. У цьому сенсі договори слід відрізняти від односторонніх угод, для здійснення яких досить вираження волевиявлення однієї особи. По-друге, цивільно-правовий договір означає те правовідношення, яке виникає між сторонами у зв'язку з укладенням ними договору. В даному випадку,
 9. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  сторін щодо виконання договору зумовлюються його змістом. Зміст же договору становлять ті умови, про які сторони досягли угоди при його укладенні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156). У якості істотних умов
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  сторонами 33. INTER SE [ІНТЕР се] - взаємно 34. INTRA VIRES [інтра вірес] - в межах повноважень 35. IPSO FACTO [ІПСОА факто] - в силу факту 36. IPSO JURE [ІПСОА юре] - в силу закону, в силу права 37. JUS AD BELLUM [юс ад беллум] - право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] -
© 2014-2022  yport.inf.ua