Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Забезпечувальна функція неустойки

Обеспечительная функція неустойки полягає в тому, що вона є додатковою санкцією за невиконання або неналежне виконання зобов'язання крім загальної санкції у формі відшкодування збитків (ст. 393 ЦК) (1). За думки російського законодавця, забезпечувальна функція неустойки проявляється в наступному.
---
(1) Про класифікацію неустойок по їх співвідношенню із збитками див. п. 2 § 3 гл. 16 т. I цього підручника. Дана класифікація неустойок, наведена в п. 1 ст. 394 ГК, спочатку була закріплена в ч. ч. 2 і 3 ст. 36 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1961 р., де законодавець відтворив класифікацію, розроблену В.К. Райхером (див.: Райхер В.К. Указ. Соч. С. 160).
По-перше, збитки можуть бути стягнуті лише тоді, коли вони дійсно мали місце. Причому для стягнення такого виду збитків, як упущена вигода, необхідно також враховувати їх кредитором для її отримання заходи і зроблені з цією метою приготування (п. 4 ст. 393 ЦК). Тим часом неустойка може бути стягнута незалежно від зазначених обставин. Згідно п. 1 ст. 330 ГК на вимогу про сплату неустойки кредитор не зобов'язаний доводити заподіяння йому збитків.
По-друге, розмір збитків, особливо при триваючих порушеннях боржником своїх зобов'язань, визначається лише в майбутньому, після доконаного факту невиконання або неналежного виконання зобов'язання. Навпаки, розмір неустойки відомий заздалегідь, що істотно полегшує і робить неминучим її стягнення. Тим самим підвищується реальність несприятливих майнових наслідків для боржника, що не виконуючого або неналежним чином виконуючого зобов'язання. У будь-якому випадку кредитор може стягнути неустойку, не чекаючи ні виникнення збитків, ні точного визначення їх розміру.
По-третє, визначаючи розмір неустойки та її співвідношення із збитками, законодавець (при встановленні законної неустойки) або сторони (при встановленні договірної неустойки) тим самим дають оцінку значимості забезпечуваного зобов'язання. Як правило, чим більше значення надається виконуваного зобов'язанню, тим вище встановлюється розмір неустойки і яскравіше проявляється її штрафний характер. У той же час, якщо розмір підлягає стягненню неустойки буде явно несоразмерен наслідків порушення зобов'язання, суд має право за своїм розсудом зменшити неустойку (ст. 333 ЦК).
Забезпечувальний потенціал неустойки завжди вище, якщо в ній переважає штрафний характер. Виключно штрафний характер має кумулятивна (сукупна або штрафна) неустойка, яка підлягає сплаті понад повного відшкодування збитків. Тому дана неустойка має найбільшу забезпечувальну силу. Інші види неустойок: залікова, виняткова, альтернативна - в першу чергу здійснюють компенсаційну функцію і лише частково штрафну (1). Внаслідок цього їх забезпечувальний рівень нижче, ніж у кумулятивної неустойки.
---
(1) Див: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 166. В.К. Райхер доводив, що всяка неустойка має штрафний характер (див.: Райхер В.К. Указ. Соч. С. 174 - 185).
Проте вигляд неустойки (залікова, виняткова, альтернативна, штрафна) сам по собі не показує мети її встановлення. Крім мети спонукання боржника до належного виконання зобов'язання встановлення неустойки нерідко переслідує інші цілі. Неустойка може бути сконструйована за моделлю відступного, сплата якого звільняє боржника від виконання зобов'язання. Наприклад, законом (п. 3 ст. 396 ЦК) не забороняє встановлення неустойки у розмірі 2000 руб. за невиконання зобов'язання щодо передачі речі ціною в 20 000 руб. із звільненням продавця від зобов'язання з передачі речі у разі виплати неустойки.
Якщо угодою сторін неустойку не надано характер відступного, то її сплата тягне інші наслідки. Так, у разі неналежного виконання зобов'язання сплата неустойки і відшкодування збитків не звільняють боржника від виконання зобов'язання в натурі, якщо інше не передбачено законом або договором (п. 1 ст. 396 ЦК). Навпаки, у разі невиконання зобов'язання, якщо інше не передбачено законом або договором, сплата неустойки за його невиконання поряд з відшкодуванням збитків звільняє боржника від виконання зобов'язання в натурі (п. 2 ст. 396 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Обеспечительная функція неустойки "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  забезпечувальних цілях. Так, суди вправі обмежувати права особи - відповідача в цивільній справі за розпорядженням його банківським рахунком на період судового розгляду; це один із способів забезпечення позову. Обмеження прав власника банківського рахунку може виражатися в арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунку, і в призупинення операцій за рахунком. У п. 6 Постанови Пленуму Вищого
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  забезпечувального характеру (ст. 339, 362 ЦК та ін.), кредитного договору (ст. 820 ЦК), договору довірчого управління майном (ст. 1017 ЦК) та ін . Угодою сторін такі ж наслідки нерідко встановлюються стосовно до внесення змін і доповнень до укладені договори. Особливо виділяються наслідки недотримання простої письмової форми зовнішньоекономічної угоди, які
 3. § 7. Завдаток
  забезпечувальну. 1. Доказательственная функція завдатку полягає в тому, що його видача свідчить про укладення договору, що породжує забезпечувані завдатком зобов'язання. З п. 1 ст. 380 ГК випливає, що завдаток видається при укладенні цього договору * (1311), який може носити не тільки консенсусний, а й реальний характер. Закон не вимагає, щоб завдаток був єдиним
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  забезпечувальних прав при відступлення права вимоги / / Законодавство. 2002. N 11. С. 7-11. Зазначена обов'язок цедента не тотожна обов'язку передати саме право. Відповідно, момент переходу права цессионарию не залежить від виконання цедентом обов'язки з передачі документів, якщо інше не передбачено угодою. * (1134) Детальніше див: Черепахін Б.Б. Правонаступництво за
 5. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  забезпечувальні. Це вказує на їх допоміжний характер і специфічне призначення - надання допомоги продавцю. Водночас немає сумнівів, що незалежно від їх вчинення або невчинення покупцем продавець може виконати свої договірні обов'язки. Нарешті, необхідність вчинення покупцем розглянутих дій покоїться на зазвичай пропонованих вимогах (див. п. 2 ст.
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  забезпечувальної функції подібної поступки. * (659) Подібні правила встановлені в ст. 9.1.12 (1) Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА та ст. 11:303 (2) Принципів Європейського договірного права. * (660) Див підр.: Черепахін Б.Б . Правонаступництво за радянським цивільному праву / / Праці по цивільному праву. М., 2001 С. 363. * (661) Див: Овсейко С. Факторинг: порівняльний аналіз
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  функції. Джерела авторського права. Міжнародно-правова охорона авторських прав. Об'єкти авторського права. Критерії охороноздатності об'єктів авторського права. Види об'єктів авторського права. Похідні і складові твори. Твори, які не є об'єктами авторського права. Суб'єкти авторського права. Співавторство. Суб'єкти авторського права на службові твори. Правонаступники
 8. 1. Поняття і сутність неустойки
  забезпечувального зобов'язання, паралельного з вексельним. --- --- К.П. Побєдоносцев писав: "Неустойка чи має значення самостійного договору? Не думаю. Неустойка завжди складається у зв'язку з головним виконанням, маючи на меті його забезпечення, отже, полягає в прямій від нього залежності. Навряд чи вона втрачає цю властивість тому тільки, що умова про неустойку
 9. 2. Функції завдатку
  забезпечувальну (штрафну) функції. Завдаток може бути виданий тільки тією стороною за договором, на якій лежить обов'язок здійснити грошові платежі за надання, здійснюване контрагентом за договором. При виконанні сторонами договірних зобов'язань сума завдатку зараховується в рахунок платежів, що підлягають здійсненню стороною, що видала завдаток. Отже, видача та отримання
 10. 3. Особливі види завдатку
  забезпечувальна функція випливає з можливості втрати завдатку переможцем або виплати подвійного розміру завдатку організатором торгів. У разі укладення договору з учасником, що виграв торги, сума внесеного ним завдатку зараховується в рахунок виконання зобов'язань за укладеним на торгах договором (п. 4 ст. 448 ЦК). Таким чином, завдаток, передбачений ст. 448 ГК, забезпечуючи участь в
© 2014-2022  yport.inf.ua