Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Обов'язок продавця по передачі товару в термін

Головний обов'язок продавця полягає в передачі покупцеві товарів, які є предметом купівлі-продажу, в строк, встановлений договором, а якщо такий строк договором не встановлено - відповідно до правил про виконання безстрокового зобов'язання (ст. 314 ЦК). Якщо інше не передбачено договором, продавець зобов'язаний передати покупцеві разом з товаром приналежності речі, а також пов'язані з нею документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), передбачені законодавством та договором, одночасно з передачею речі.
Договір купівлі-продажу може бути укладений з умовою про його виконання до суворо визначеного терміну. Це можливо, коли з його змісту ясно випливає, що при порушенні терміну виконання покупець втрачає інтерес до договору. Продавець не має права виробляти виконання за таким договором до настання або після закінчення терміну без згоди покупця і в тому випадку, якщо покупець не скористався правом на відмову від виконання договору (ст. 457 ЦК). Прикладом договору з умовою його виконання до суворо визначеного терміну (навіть за відсутності посилання на те в тексті договору) може бути договір купівлі-продажу партії новорічних ялинок. Передача продавцем такого товару покупцеві за межами новорічних свят позбавляється будь-якого сенсу.
Момент виконання продавцем свого обов'язку передати товар покупцеві визначається одним з трьох варіантів:
- за наявності в договорі умови про обов'язок продавця з доставки товару - моментом вручення товару покупцеві;
- якщо відповідно до договору товар повинен бути переданий покупцеві в місці знаходження товару - моментом надання товару в розпорядження покупця у відповідному місці;
- у всіх інших випадках - моментом здачі товару перевізникові (або організації зв'язку).
Таким чином, датою виконання даного зобов'язання повинна визнаватися дата відповідного документа, що підтверджує прийняття товару перевізником (або організацією зв'язку) для доставки покупцеві, або дата приймально-здавального документа. Дата виконання продавцем свого обов'язку з передачі товару має важливе значення, оскільки саме цією датою, як правило, визначається момент переходу від продавця до покупця ризику випадкової загибелі або випадкового псування товару.
Непередача продавцем покупцю товарів у встановлений термін або прострочення в передачі товару визнаються невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання, що випливає з договору купівлі-продажу, і тягнуть застосування наслідків, передбачених ГК на випадок порушення цивільно-правового зобов'язання. Зокрема, покупець має право вимагати від продавця відшкодування завданих збитків (ст. ст. 15, 393 ЦК). У разі якщо за договором купівлі-продажу продавець був зобов'язаний передати покупцеві індивідуально-визначену річ (речі), покупець має право вимагати відібрання цієї речі у продавця і передачі її покупцеві на передбачених договором умовах (ст. 398 ЦК). Договором можуть бути передбачені інші наслідки невиконання або неналежного виконання продавцем обов'язку з передачі товару покупцеві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Обов'язок продавця по передачі товару в строк "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  обов'язки, а також адміністративні обов'язки, встановлювані в порядку підлеглості, і будь-які інші відносини, які не є предметом регулювання цивільного права. Наприклад, випущена муніципальним органом влади облігація може засвідчувати право її власника на отримання благоустроєного жилого приміщення (квартири), але лише в тому випадку, якщо зазначене житло буде спеціально
 2. § 3. Виконання зобов'язань
  обов'язки виготовити і передати річ у власність або у користування або надати послугу, виконати роботу кредитор має право в розумний строк доручити виконання зобов'язання третім особам за розумну ціну або виконати його своїми силами і зажадати від боржника відшкодування понесених необхідних витрат та інших збитків. Наведена норма застосовується лише у випадках, коли інше не випливає з
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зобов'язані реалізовувати продукцію тільки за наявності серти-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 244 фіката, виданого або визнаного уповноваженим на те органом, забезпечувати відповідність реалізованої продукції вимогам нормативних документів, на відповідність яким вона була сертифікована, і маркірування її
 4. § 1. Перевезення
  обов'язки, засновані на адміністративному акті - плані перевезень. У транспортних статутах і кодексах встановлюється відповідальність за порушення плану перевезень. Очевидно, що з переходом до ринкової економіки значення планування в транспортній сфері значно скоротилося, але не втратилася. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  обов'язків сторін договір банківського рахунку є двостороннім або взаємним, оскільки обидві сторони - банки і клієнт - наділені правами і обов'язками відносно один одного. Основні обов'язки за договором покладаються на банк як на виконавця-услугодателя, але і клієнт повинен нести певні зобов'язання перед банком, дотримуючись встановлені вимоги, що забезпечує права і
 6. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  обов'язки до рішення позачергових загальних зборів, яке повинно бути скликано негайно. Дії та акти, вчинені радою директорів і генеральним директором до дня набрання рішенням суду законної сили, вважаються правомірними доти, поки вони не оскаржені в судовому порядку. Якщо ж судом аналогічне рішення визнано недійсним, то всі акти і дії ради директорів
 7. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  обов'язки сторін, а також юридичні засоби захисту їх інтересів з достатньою докладністю викладені у Віденській конвенції 1980 Оферта в договорі міжнародної купівлі-продажу. Для укладення будь-якого договору, включаючи купівлю-продаж (у тому числі в експортно-імпортних варіантах), необхідні оферта і акцепт. Вимоги, що пред'являються до оферти, викладені у ст. 14 Конвенції, яка говорить: «
 8. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  обов'язок не поширюється. Разом з тим для нерезидентів встановлено спеціальний порядок відкриття та використання карбованцевих рахунків (див. докладніше нижче). Правовий режим здійснення валютних операцій також значною мірою залежить від того, ким вони здійснюються: резидентами або нерезидентами. Валютні операції та порядок їх здійснення. Під валютними операціями розуміються операції,
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  обов'язків, можуть не всі суб'єкти цивільного права, а лише ті з них, які володіють для цього таким необхідною якістю, як сделкоспособность. У різних суб'єктів цивільного права це якість з'являється в різні моменти і має неспівпадаючі зміст. У громадян сделкоспособность як складовий елемент їхньої дієздатності формується поетапно і пов'язується законом з досягненням ними
 10. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  зобов'язаному особі з метою врегулювання виниклого між ними розбіжності до звернення до суду, арбітражний чи третейський суд за захистом порушеного права. Встановлення даного правила продиктовано прагненням законодавця скоротити кількість арбітражних і судових справ, зменшити непродуктивні процесуальні витрати і прискорити відновлення порушених цивільних прав у випадках, коли
© 2014-2022  yport.inf.ua