Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Обмеження віндикації у сумлінного власника речі

За наявності названих умов власник має право витребувати свою річ, виявлену ним у безпосереднього порушника. Але справа ускладнюється в тих практично найбільш значущих випадках, коли вибула з володіння власника річ згодом виявляється у іншого власника, який сам придбав її у третіх осіб. Наприклад, в період розірвання шлюбу між подружжям колишній чоловік без згоди дружини продав через комісійний магазин автомобіль, що був об'єктом їх спільної власності. Пред'явлене колишньою дружиною вимогу про повернення автомобіля новий власник, який зазнав до того ж витрати з його ремонту, відхилив. Чиї інтереси - власника або набувача - заслуговують тут переваги?
При відповіді на це питання слід мати на увазі, що витребування майна власником у всіх без винятку випадках могло б серйозно ускладнити цивільний оборот, бо тоді будь набувач виявився б під загрозою позбавлення отриманого майна і тому потребував би в додаткових гарантіях. Разом з тим не можуть бути залишені без цивільно-правового захисту та законні інтереси власника, нерідко полягають в отриманні конкретного майна, а не в грошової компенсації за нього.
Тому закон традиційно розрізняє два види незаконного (бестітульним, тобто фактичного) володіння чужою річчю, що породжують різні цивільно-правові наслідки. При сумлінному володінні фактичний власник речі не знає і не повинен знати про незаконність свого володіння (а по суті, найчастіше про те, що передав йому річ відчужувач була не управомочен на її відчуження). Таке можливо, наприклад, при придбанні речі в комісійному магазині або на аукціонній розпродажу, коли продавець навмисно або через незнання приховав від покупця відсутність необхідних правомочностей. При цьому в силу п. 3 ст. 10 ГК діє презумпція добросовісності набувача. При несумлінному володінні фактичний власник знає або за обставинами справи повинен знати про відсутність у нього прав на майно (наприклад, викрадач або набувач речі "з рук" за свідомо низькою ціною), причому "до знання прирівнюється незнання через грубу недбалість" (1).
---
(1) Черепахін Б.Б. Віндикаційний позови у радянському праві / / Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 2001. С. 178 - 179. Так, згідно з п. 24 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 25 лютого 1998 р. N 8 не може бути визнаний добросовісним покупець речі, якщо в момент вчинення правочину йому було відомо про домагання третіх осіб на цю річ.
Зрозуміло, що у недобросовісного набувача майно може бути витребувано власником у всіх випадках без яких би то не було обмежень. У добросовісного набувача, навпаки, неможливо витребувати гроші і представницькі цінні папери (п. 3 ст. 302 ЦК), по-перше, через практичних складнощів теоретично можливого доведення їхньої індивідуальної визначеності, по-друге, з причини можливості отримання однорідної за характером (грошової) компенсації від безпосереднього заподіювача майнової шкоди.
Від добросовісного набувача майно можна витребувати у двох випадках. По-перше, якщо таке майно було їм отримано безоплатно (за договором дарування, в порядку спадкування тощо), оскільки цей виняток не завдасть йому майнових збитків, але буде сприяти відновленню порушеного права власності (п. 2 ст. 302 ЦК). По-друге, у разі возмездного придбання речі добросовісним набувачем має значення спосіб вибуття речі у власника.
Якщо майно спочатку вибуло у власника з його волі (наприклад, віддано їм в оренду, а потім незаконно продано орендарем третій особі), він не має право витребувати його від добросовісного набувача. Адже останній діяв суб'єктивно бездоганно на відміну від самого власника, який допустив необачність у виборі контрагента. Власник не позбавляється при цьому можливості вимагати відшкодування збитків, завданих йому таким несумлінним партнером. У зв'язку з цим, зокрема, при розгляді в суді згаданого вище спору про продаж автомобіля колишнім чоловіком без згоди другого з подружжя (співвласника) було враховано, що автомашина перебувала в управлінні одного з них за згодою другого і, отже, спочатку вийшла з його володіння з його волі (1). У зазначених випадках прийнято говорити про обмеження віндикації щодо добросовісного набувача чужого майна.
---
(1) БВС РРФСР. 1980. N 11. С. 9.
Правила про обмеження віндикації речі від добросовісного набувача історично склалися в німецькому праві на основі виробленого ще в середні століття принципу "Hand muss Hand wahren" ("рука повинна підтримувати руку", а не суперечити їй). Інакше кажучи, якщо власник "однією рукою» передав свою річ-якій особі у користування, на зберігання тощо, а цей власник потім неправомірно справив її відчуження третій особі, то наступний позов ("іншою рукою") він може пред'являти чи не до набувача, а тільки до свого початкового контрагенту (1). Очевидно, що таке правило сприяло захисту інтересів учасників що розвивається майнового обороту.
---
(1) Див: Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. С. 198 і сл.; Черепахін Б.Б. Юридична природа і обгрунтування придбання права власності від неуправомоченноговідчужувача / / Указ. соч. С. 233 і сл.
Можливість витребування речі у її сумлінного возмездного набувача закон тепер поширює також і на випадки, коли річ вибула не тільки від власника, а й від особи, якій майно було передано власником у володіння (наприклад, від суб'єкта обмеженого речового права або від орендаря) без його волі (але спочатку, отже, вибуло від самого власника з його волі) (п. 1 ст. 302 ЦК). Цим більшою мірою захищаються інтереси не тільки власників, але і добросовісних суб'єктів права господарського відання та оперативного управління, а також орендарів. Адже вони зацікавлені у використанні конкретного майна, яке власник за відсутності зазначеного правила не зміг би сам витребувати від добросовісного возмездногонабувача.
Але якщо річ вибула з володіння власника поза його волею (загублена власником або особою, якій вона була передана власником у володіння, наприклад орендарем, зберігачем або перевізником; викрадена у того чи іншого; вибула з їх володіння іншим шляхом поза їх волі), вона може бути витребувана навіть і у добросовісного набувача. Адже тут суб'єктивно бездоганно поведінку як набувача, так і власника. Але набувач є хоч і сумлінним, але все ж незаконним власником, тому переважні інтереси власника. У цій ситуації за добросовісним набувачем зберігається право на відшкодування збитків, завданих йому відчужувачем речі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Обмеження віндикації у сумлінного власника речі "
 1. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
  Поняття віндикаційного позову. Серед цивільно-правових засобів захисту права власності особливе місце займають позови про витребування майна з чужого незаконного володіння - віндикаційний позови. Хоча в судово-арбітражній практиці вони зустрічаються не настільки часто, як зобов'язальне-правові вимоги, їх попереджувально-виховну роль у забезпеченні недоторканності приватного,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. 3. Вплив розумності та добросовісності на визначення меж здійснення суб'єктивних цивільних прав
  Чинне цивільне законодавство вельми часто використовує поняття розумності та добросовісності для оцінки поведінки суб'єктів цивільних правовідносин як взаємопов'язані один з одним. У п. 2 ст. 6 ЦК закріплено, що при неможливості використання аналогії закону права та обов'язки сторін визначаються виходячи з загальних засад цивільного законодавства (аналогія права) і
 5. 4. Проблема "конкуренції позовів" при захисті речових прав
  У конкретних ситуаціях порушення прав власника або суб'єкта іншого речового права виникає питання про те, до якої з можливих різновидів цивільно-правового захисту має право вдатися потерпіла від правопорушення особа. Це питання головним чином стосується відмінностей у підставах і умовах застосування речове-правових та зобов'язальних способів такого захисту. Адже наше громадянське
 6. 3. Наслідки віндикаційного позову
  При задоволенні віндикаційного позову, тобто при витребування власником майна з чужого незаконного володіння, виникає питання про долю доходів, які принесло або могло принести дане майно, та про відшкодування витрат на його утримання, ремонт або поліпшення, вироблених фактичним власником. Відповідь на нього також залежить від того, чи було фактичне володіння добросовісним або
 7. § 2. Коллизионно-правове регулювання речових відносин
  Панівним правилом виступає положення про те, що регулювання речових відносин підпорядковується закону тієї держави, на території якого дана річ знаходиться (lege situs). При цьому розуміється, що право країни місцезнаходження речі регулює виникнення, способи, перехід зміст, обмеження права власності. Положення про прив'язку до закону місця перебування речі розділяється всіма
 8. § 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕЙ
  Поняття речі. При натуралістичному підході до соціальних явищ, невіддільному від світогляду давніх часів, право в сенсі суб'єктивного права неможливо уявити інакше, крім як у овеществленном вигляді. Тому проблема речей займала одне з центральних місць і в самому римському приватному праві, і в присвяченій йому давньоримської юриспруденції. Але римляни проявляли набагато більшу майстерність у
 9. § 7. Захист права власності
  1. Захист права власності, що розуміється в широкому сенсі цього слова, проявляється в різних - з точки зору використання спеціальних цивільно-правових методів і засобів - формах і переслідує дві основні господарські цілі. Охоронна функція такого захисту полягає в забезпеченні нормальної господарської експлуатації майна в цивільному обороті, тобто в захисті відносин
 10. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Може бути, жодна інша проблема не важлива так для розуміння власності і права в цілому, як проблема дуалізму цивільного права, тобто поділу його на речові і зобов'язальні права та інститути. --- Речове право, як прийнято вважати, надає безпосереднє панування над річчю, тобто дає можливість впливати на річ і (або) виключати чуже
© 2014-2022  yport.inf.ua