Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Визначення цінного паперу

. Цінний папір є документ, що засвідчує суб'єктивне цивільне право, для здійснення якого необхідно пред'явлення цього документа. У цьому визначенні, яке сходить до H. Brunner'у * (418), фіксовані дві ознаки, властиві всіма цінними паперами.
По-перше, цінний папір засвідчує певне суб'єктивне цивільне право, а саме: право вимоги, речове право чи право членства в корпорації * (419). Засвідчене цінним папером право (право з паперу) потрібно відрізняти від права на папір як тілесну річ, в якості якого найчастіше виступає право власності. Ці права можуть знаходитися один з одним в різному відношенні. При одних цінних паперах, наприклад ордерному чеку і ощадній книжці на пред'явника, право з паперу слід праву на папір, при інших, наприклад іменному векселі і іменному депозитному сертифікаті, право на папір слід праву з паперу. Однак при будь цінному папері суб'єкт права на папір і суб'єкт права з паперу завжди збігаються в одній особі.
По-друге, для здійснення посвідченого цінним папером права необхідно пред'явлення паперу. Тому до цінних паперів не належать звичайні боргові документи, що засвідчують факт отримання позикової суми, оскільки кредитор може отримати належний йому борг і без пред'явлення такого документа, підтвердивши погашення боргу видачею боржнику відповідної розписки.
Здійснення права з паперу без презентації папери можливо лише в тому випадку, коли папір внаслідок її втрати або знищення була оголошена судом такою, що втратила силу в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством.
Зазначені ознаки цінного паперу відображені в її легальному визначенні, яке свідчить: "Цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні" (абз. 1 п. 1 ст. 142 ЦК). Це визначення страждає наступними недоліками:
1) воно трактує про обов'язкові реквізити цінного паперу, в той час як необов'язкових реквізитів не існує (латинське слово "requisitum" означає "потрібне"), 2) в ньому говориться про посвідчення цінним папером майнових прав, що робить визначення занадто вузьким: воно не охоплює зміст акції, яка засвідчує приватне за своєю правовою природою право членства в корпорації * (420), 3) укладену в ньому вказівка, що передача посвідченого цінним папером права можлива тільки при пред'явленні паперу, засноване на змішуванні понять "пред'явлення цінного паперу" і "передача цінного паперу", які суттєво відрізняються один від одного: пред'явлення паперу являє собою дію, спрямовану на здійснення посвідченого нею права, і вчиняється, як правило, відносно зобов'язаної за папері особи, тоді як передача папери, за винятком випадків, коли папір є ректа-папером або передається за заставним або передорученому індосаментом, відбувається у відношенні особи, яка бажає набути право на папір і пов'язане з ним право з паперу.
Поняття та ознаки (властивості) цінного паперу
У розвинутій економіці об'єктом товарного (майнового) обігу стають не тільки речі, але й майнові права, в тому числі виражені в спеціальних документах - цінних паперах. Основну особливість цих документів становить тісний, нерозривний зв'язок виражених у них прав з документарної (паперової) формою їх фіксації. В силу такого зв'язку майнове право існує лише у формі папери, отже, передача (відчуження) папери є передачею самого права, а її втрата - припиненням права.
За справедливим зауваженням Г.Ф. Шершеневича, "папір стає цінним не сама по собі, а тому, що виражає право на щось, що має цінність. З іншого боку, якби право могло бути здійснено безперешкодно без паперу, то йому немає чого було шукати втілення в папері. Тому цінним папером слід визнавати не кожен документ, що свідчить про право на цінність, а тільки той документ, який право на цінність ставить в тісний зв'язок з папером "(1). Як вдало зазначено в ст. 965 швейцарського Закону про зобов'язальне право від 30 березня 1911 р., цінним папером є "документ, з яким право пов'язане таким чином, що без документа його неможливо ні здійснити, ні передати іншій особі".
Таким чином, тільки той, хто має право на папір, може здійснити право, що з паперу. Традиційне відмінність цих прав засновано на тому, що право на папір зазвичай є речовим, найчастіше правом власності, маючи об'єктом цінний папір як річ (хоча, наприклад, довірчий керуючий набуває лише зобов'язальне право на передані йому засновником управління цінні папери), тоді як право з паперу - найчастіше зобов'язальне (а закріплене акцією - також і корпоративне), оскільки цінний папір завжди засвідчує відоме право вимоги. Тому, зокрема, акціонер, будучи власником акції, не набуває речових прав на майно акціонерного товариства. Разом з тим право на папір і право з паперу в нормальному випадку мають спільну долю, бо право з паперу завжди слідує за правом на папір, і розбіжність уповноважених по цих прав осіб у принципі має бути виключено.
Цінний папір як документ відноситься до категорії рухомих речей (СР п. 2 ст. 142 і п. 2 ст. 130 ЦК). При цьому виражене в ній право може стосуватися як рухомості, так і нерухомості (наприклад, в заставної, що оформляє права на закладену нерухомість). Багато цінних паперів (зокрема, акції та облігації) як речі визначаються родовими ознаками, незважаючи на можливість їх індивідуалізації (наприклад, за номерами), але можуть бути і індивідуально-визначеними (вексель, який виграв лотерейний квиток і т.д.).
Для визнання документа цінним папером він повинен відповідати деяким особливим ознаками (властивостями), що випливають з вимог закону (1). До їх числа відноситься, по-перше, Літеральна, під якою розуміється можливість вимагати виконання тільки того, що прямо позначено у цінному папері. Звідси необхідність встановлення і дотримання строго формальних реквізитів, за відсутності хоча б одного з яких документ втрачає властивості цінного паперу (стає недійсним). Цінний папір - строго формальний документ (п. 2 ст. 144 ЦК).
По-друге, це - легітимація суб'єкта права, вираженого у цінному папері, тобто його узаконення в якості уповноваженої по паперу особи. Йдеться насамперед про спосіб позначення такого суб'єкта, формі (або ступеня) його визначеності (різної, наприклад, в іменних і пред'явничих цінних паперах).
Третім найважливішим властивістю такого документа є необхідність його презентації (пред'явлення зобов'язаному особі). Тільки в цьому випадку можлива безперешкодна реалізація вираженого в документі права, бо лише пред'явлення паперу гарантує здійснення права уповноваженої особи і лише пред'явнику оригіналу цього документа зобов'язана особа повинна надати виконання. Інші документи, що використовуються в обороті, можуть доводити наявність або утримання відомих правовідносин (розписка, текст договору тощо), але не стають обов'язковою умовою реалізації складових їхніх прав. Тому початок презентації відрізняє цінний папір від інших документів, що мають цивільно-правове значення.
Цінний папір, по-четверте, характеризується абстрактністю закріпленого в ній зобов'язання, оскільки відмова від його виконання зобов'язаною особою з посиланням на відсутність підстави або його недійсність не допускається (п. 2 ст. 147 ЦК). Дане правило діє і в тому випадку, якщо в самій цінному папері зазначено підставу її видачі, яке, наприклад, заперечується боржником. Лише відсутність передбачених законом реквізитів може спричинити недійсність цінного паперу (і, отже, вираженого в ній права).
Нарешті, по-п'яте, цінний папір має публічної достовірністю, оскільки учасники правовідносини за цінним папером можуть довіритися її формальним реквізитами, не беручи до уваги інших обставин. Справа в тому, що вона надає вираженого в ній праву властивість автономності: обличчя, законним порядком яка придбала цінний папір, отримує по ній право вимоги, яке не залежить від прав на дану папір попереднього володаря, тобто що має автономний (самостійний) характер. У силу цієї обставини виражене в папері право переходить до добросовісного набувача таким, яким воно позначено в папері, і тому зобов'язана за даної цінним папером особа не має права протиставити такому набувачеві будь-які заперечення, засновані на його правовідносинах з попередниками.
Таким чином, цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми (реквізитів) майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні (п. 1 ст. 142 ЦК).
Слід мати на увазі, що навіть за наявності всіх перерахованих ознак (властивостей) документ набуває чинності цінного паперу лише при прямому вказуванні про це в законі (або в порядку, встановленому законом) (ст. 143, п. 1 ст. 144 ЦК). Тому закон, а не воля сторін правовідносини визначає як зміст закріпленого цінним папером права, так і вид цінного паперу, а перелік видів цінних паперів завжди є вичерпним, закритим (numerus clausus).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення цінного паперу "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу. По-перше, обов'язковою ознакою цінного паперу є її документарну. Поза
 2. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  визначено, необхідно керуватися нормою п.2 ст. 54 ЦК, що передбачає, що «місце знаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо відповідно до закону в установчих документах юридичної особи не встановлено інше». При цьому, «враховуючи, що відповідно до статті 8 Федерального закону" Про введення в дію частини першої Цивільного
 3. § 1. Поняття цінного паперу
  визначенні, яке сходить до H. Brunner'у * (418), фіксовані дві ознаки, властиві всіма цінними паперами. По-перше, цінний папір засвідчує певне суб'єктивне цивільне право, а саме: право вимоги, речове право чи право членства в корпорації * (419). засвідчене цінним папером право (право з паперу) потрібно відрізняти від права на папір як тілесну річ, в якості якого
 4. § 1. Перевезення
  певну грошову оцінку, вартість) . На річковому транспорті порядок оформлення вантажу також передбачає видачу накладної (ст. 67 УВВТ). Використовуються вантажні накладні та при перевезенні вантажу повітряним транспортом (ст. 78 ВК). Але при повітряному перевезенні вантажовідправник замість квитанції отримує копію накладної. На морському транспорті система накладних застосовується при прямих змішаних
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  визначення договору банківського рахунку дається в п. 1 ст. 845 ЦК: «За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком ». Сторонами договору є підприємець - клієнт банку і
 6. § 3. Зберігання
  визначення договору зберігання дано в ст. 886 ЦК. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути цю річ в схоронності. У договорі зберігання, в якому зберігачем є комерційна організація або некомерційна організація, що здійснює зберігання в якості однієї з цілей своєї професійної
 7. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
  визначено об'єкти, інвестування в які не тягне за собою безпосередньо придбання інвесторами права власності на них, але не виключає можливості наступного володіння, оперативного управління ними або участі інвестора в доходах від експлуатації цих об'єктів. Умови, на яких інвестор набуває необхідне йому майно , можуть бути самі різні. Він може набувати
 8. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  цінного паперу Указом Президента РФ від 26 липня 1995 r № 765 « Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної політики Російської Федерації »[17], є до прийняття відповідного Федерального Закону не цілком обгрунтованим. Поняття ринку цінних паперів. Визначення цього поняття в законодавстві прямо не передбачено. Разом з тим, як уже вище зазначено, діє Закон про
 9. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  певного набору майнових прав, другі ж набувають такі права і виплачують за них відому компенсацію. Так, акціонерне товариство (емітент), розміщуючи власні акції, прагне залучити додатковий капітал. Набувач акції, сплачуючи за неї акціонерному товариству шуканий капітал, має майновий інтерес, що виражається в намірі не тільки повернути еквівалент вкладеним
 10. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    певним чином індивідуалізовані об'єкти. Безна-особисті гроші - об'єкт не речових, а зобов'язальних прав. Безготівкові гроші, таким чином, не є об'єктом речового права ні власника рахунку, ні банку. Залишки грошових коштів на розрахунковому рахунку належать власнику цього рахунку на основі майнового зобов'язального права вимоги, вони входять до складу його майна, як
© 2014-2022  yport.inf.ua