Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Особливості окремих видів підряду


За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням громадянина (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу. Договір побутового підряду є публічним договором.
Підрядник зобов'язаний до укладення договору надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про пропоновану роботу, її види та особливості, про ціну та форму оплати, а також повідомити замовникові на його прохання інші, які стосуються договору і відповідної роботі , відомості. Замовник має право вимагати розірвання укладеного договору без оплати виконаної роботи, а також відшкодування збитків у випадках, коли внаслідок неповноти або недостовірності отриманої від підрядника інформації був укладений договір на виконання роботи, що не володіє властивостями, які мав на увазі замовник.
У разі виявлення істотних недоліків результату роботи замовник має право пред'явити підряднику вимогу про безоплатне усунення таких недоліків, якщо доведе, що вони виникли до прийняття результату роботи або з причин, які існували до цього моменту. Ця вимога може бути пред'явлено замовником, якщо вказані недоліки виявлені в термін, що не перевищує двох років (для нерухомого майна - п'яти років) з дня прийняття результату роботи замовником, але в межах встановленого для результату роботи терміну служби або протягом десяти років з дня прийняття результату роботи замовником, якщо термін служби не встановлено. При невиконанні підрядчиком зазначеної вимоги замовник має право протягом того ж терміну вимагати або повернення сплаченої частини ціни, або відшкодування витрат, понесених у зв'язку з усуненням недоліків, або відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків.
Відносини побутового підряду регулюються також Законом РФ "Про захист прав споживачів".
За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт нерухомості або виконати інші будівельні роботи (включаючи капітальний ремонт), а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну.
Замовник зобов'язаний своєчасно надати для будівництва земельну ділянку.
Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до кошторису, що визначає ціну робіт, і з технічною документацією, яка визначає обсяг, зміст робіт та інші вимоги до них. Замовник має право вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликані цим додаткові роботи за вартістю не перевищують 10% зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва і не змінюють характеру передбачених у договорі будівельного підряду робіт.
Граничний термін виявлення замовником недоліків збудованого (відремонтованого) об'єкта нерухомості становить п'ять років.
За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх результат.
Підрядник несе відповідальність за неналежне складання технічної документації та виконання вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі технічної документації та даних вишукувальних робіт. При виявленні недоліків у технічній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити технічну документацію і відповідно зробити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати замовнику заподіяні збитки, якщо законом або договором не встановлено інше.
За державним контрактом на виконання підрядних робіт для державних і муніципальних потреб підрядник зобов'язується виконати будівельні, проектні та інші, пов'язані з будівництвом і ремонтом об'єктів виробничого та невиробничого характеру, роботи і передати їх державному (муніципальному) замовнику , а державний (муніципальний) замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх або забезпечити їх оплату.
Державним (муніципальним) замовником виступає державний орган (орган місцевого самоврядування) та уповноважені одержувачі бюджетних коштів, а підрядником - юридична особа або громадянин.
Підстави та порядок укладення державного (муніципального) контракту визначаються відповідно до положень про поставки товарів для державних (муніципальних) потреб (аналогія закону).
Державний (муніципальний) контракт повинен містити умови про обсяг і про вартість підлягає виконанню роботи, терміни її початку і закінчення, розмір та порядок фінансування та оплати робіт, способи забезпечення виконання зобов'язань сторін.
При зменшенні державними (муніципальними) органами в установленому порядку коштів відповідного бюджету, виділених на фінансування підрядних робіт, сторони повинні погодити нові терміни, а якщо необхідно - і інші умови виконання робіт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості окремих видів підряду "
 1. § 2. Правовий режим речей
  особливістю будь-якого речового права, об'єктом якого виступає земельна ділянка, є цільовий характер використання цієї землі, причому цей характер повинен бути, згідно вимог земельного законодавства, зафіксований в правовстановлюючих документах на дану ділянку. Зміна цільового Щ призначення земельних ділянок можливе лише за згодою того державного органу, який
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних організацій та їх
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  особливо в зобов'язаннях, що мають терміновий або триває характер (поставка, перевезення, оренда, підряд), сторони широко використовують неустойку Але можливість вимагати сплати неустойки без встановлення розмірів збитків не означає повної відсутності залежності між неустойкою і наслідками порушення зобов'язання ст. 333 ЦК надає можливість суду зменшити неустойку, якщо вона явно
 4. § 2. Оренда
  особливості здачі в оренду земельних ділянок та інших відокремлених природних об'єктів. Об'єкт оренди повинен бути чітко визначений у договорі. Іншими словами, в договорі потрібно вказувати: найменування майна, характеристику його якості, для нерухомості - місце знаходження та інші ознаки, що дозволяють точно встановити відповідний об'єкт і його стан. Якщо в договорі відсутні
 5. § 1. Підряд
  особливості яких вельми різноманітні і не можуть бути, перш за все з міркувань юридико-технічного характеру, відображені у всіх деталях і подробицях в спеціальних нормативних актах, та в цьому й немає необхідності. Цілком достатньо мати добре розроблену спільну частину законодавства про підряд, щоб на її основі побудувати, сконструювати практично будь-який специфічний договір
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  особливо Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 344 громадян. Самостійність договору банківського вкладу зумовлюється названими причинами. На думку Л.А. Новосьолова, при залученні банком коштів юридичних осіб боку «... вправі, з переслідуваних ними цілей, визначити правову оболонку своїх
 7. § 3. Зберігання
  особливості речей, переданих на зберігання, обумовлюють вид зберігання. Так, наприклад, при зберіганні на товарному складі предметом є товари, в банку зберігаються цінності (цінні папери, дорогоцінні метали і камені, документи). Особливо виділяється зберігання речей з небезпечними властивостями (ст. 894 ЦК). У разі, якщо поклажодавець не попередив зберігача про небезпечні властивості речей або передав
 8. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного інноваційного процесу та в ході здійснення тих чи інших дій, результатом яких
 9. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
  особливості правового статусу єдиного замовника зафіксовані в Положенні про замовника-забудовника (єдиному замовнику, дирекції споруджуваного підприємства) і технічному нагляді, затвердженому Постановою Держбуду СРСР від 2 лютого 1988 № 16. Інвестор, як правило, фінансує будівництво об'єктів, якими сам потім і користується. Однак у тих випадках, коли цього не відбувається, і інвестор -
 10. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  особливості. Перш за все, при її здійсненні головним засобом виробництва є земля. В результаті земельної реформи формується земельний ринок, у тому числі і ринок сільськогосподарських земель, визначається порядок проведення конкурсів та аукціонів з продажу земельних ділянок, їх залогу, оренди та інших операцій із землею. Сільськогосподарська діяльність залежить від
© 2014-2022  yport.inf.ua