Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

2.2. Особливості надання земельних ділянок з попереднім узгодженням місця розташування об'єкта будівництва

Як вже було сказано вище, на практиці нерідкі випадки, коли конкретне місце розташування об'єкта передбачуваного будівництва не може бути однозначно визначено заздалегідь. Причиною цього найчастіше служить технологічний зв'язок испрашиваемого ділянки з об'єктом будівництва, тобто коли земельна ділянка повинна задовольняти певним вимогам виробничого процесу.
Необхідність попереднього погодження місця будівництва може виникнути в силу специфіки організаційно-процесуальної підготовки будівництва, що вимагає резервування земельної ділянки на певний термін з метою з'ясування істотних для заявника обставин, пов'язаних з придатністю испрашиваемого ділянки для будівництва об'єкта (інженерні , геологічні, гідрологічні та інші вишукування, прив'язка проекту до місцевості, погоджувальні процедури при проектуванні об'єкта тощо). У всіх цих та інших подібних випадках надання земельної ділянки як юридичному факту передує попереднє узгодження місця розташування об'єкта будівництва, що представляє собою вибір ділянки на місцевості та оформлення необхідної документації, що надає заявнику право протягом певного часу виконати зазначені вище дії з наступним оформленням права на земельну ділянку.
Таким чином, при наданні земельних ділянок з попереднім узгодженням місця розташування об'єкта будівництва до відомого переліку дій (подача заявки, формування земельної ділянки, державний кадастровий облік ділянки, підписання протоколу про результати торгів або прийняття рішення про надання земельної ділянки та державна реєстрація права на земельну ділянку) додається ще одне, а саме вибір земельної ділянки та прийняття рішення про попереднє погодження місця розташування об'єкта будівництва.
Вибір земельної ділянки здійснюється спеціальною комісією з компетентних осіб з участю зацікавлених сторін і органів, яка проводить роботу з вивчення матеріалів і обстеженню земель в натурі. При цьому комісія керується не тільки тими вимогами, які пред'являються до земельної ділянки заявником, а й принципами раціонального використання земель, охорони природи, пріоритету земель сільськогосподарського призначення, екологічними вимогами. Істотне значення надається також такими ознаками, як розмір збитків власників землі та землекористувачів, втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, кадастрова оцінка земель, організаційно-територіальні ознаки та ін За результатами роботи комісії складається акт вибору ділянки із зазначенням всіх його характеристик і додатком до нього необхідних картографічних матеріалів, розрахунків збитків і втрат та ін
У тих випадках, коли ділянка для надання вибирається на землях сільськогосподарського призначення або лісового фонду, в акті мають бути приведені достатні обгрунтування неможливості використання для цих цілей несільськогосподарських земель або в крайньому випадку сільськогосподарських угідь гіршої якості, а також нелесопокритих земель або площ, зайнятих малоцінними лісовими насадженнями.
Мають бути також передбачені заходи збереження особливо цінних сільськогосподарських угідь та лісів, а також існуючих елементів територіальної організації, запобігання ерозійних процесів і заболочування земель і найбільш доцільного використання капітальних вкладень у поліпшення земельної ділянки.
По завершенні зазначених вище дій орган, що володіє повноваженням з надання земель, стверджує акт вибору земельної ділянки і приймає рішення про попереднє погодження або про відмову у наданні ділянки.
Копія рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта з додатком проекту меж земельної ділянки або про відмову в розміщенні об'єкта видається заявнику в семиденний строк з дня його затвердження.
Рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта є підставою для проведення заявником проектно-вишукувальних робіт, для порушення в подальшому клопотання про надання земельної ділянки та для прийняття рішення про його надання.
Рішення про попереднє погодження земельної ділянки діє протягом трьох років, протягом яких ділянку вважається зарезервованим для испрашиваемую цілей. Закон обмежує певною мірою права власників землі та землекористувачів щодо використання зарезервованих ділянок. Власник земельної ділянки або землекористувач у разі будівництва на зарезервованому ділянці чи іншого його поліпшення несе ризик віднесення на нього витрат і збитків, пов'язаних з будівництвом на ділянці або іншим його поліпшенням.
Збитки, пов'язані з обмеженням земельних прав власників землі та землекористувачів внаслідок резервування земель, підлягають відшкодуванню в повному обсязі, включаючи упущену вигоду.
Якщо після закінчення строку дії рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта рішення про надання земельної ділянки не було прийнято (незалежно від причин), особи, права яких були обмежені, вправі вимагати від виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування відшкодування понесених збитків незалежно від продовження терміну дії рішення.
У разі незгоди власника землі або землекористувача з рішенням про попереднє погодження місця розташування об'єкта (про резервування земельної ділянки) воно може бути оскаржена в десятиденний строк до суду. Суд може залишити скаргу без задоволення або визнати рішення про попереднє погодження місця розташування об'єкта недійсним. В останньому випадку орган, який прийняв таке рішення, зобов'язаний відшкодувати громадянину або юридичній особі всі понесені ними в процесі підготовки рішення витрати.
У тих випадках, коли відмова у наданні земельної ділянки визнається судом недійсним, орган, який прийняв рішення про відмову, зобов'язаний надати ділянку з дотриманням встановлених судом строків та умов, а також відповідно до вимог законодавства про порядок надання земель.
Попереднє узгодження місця розміщення об'єкта не проводиться у випадках надання земельних ділянок:
- для сільськогосподарського виробництва;
- для лісового господарства;
- громадянам для ведення особистого підсобного господарства або індивідуального житлового будівництва;
- для будівництва об'єктів у населених пунктах відповідно до їх генеральними планами та проектами планування і забудови.
Рішення компетентного органу про попереднє погодження місця розміщення об'єкта є підставою для формування земельної ділянки. На підставі матеріалів проектування об'єкта уточнюється розмір испрашиваемого ділянки, визначаються його межі і координати поворотних точок, уточнюється дозволене використання ділянки, встановлюються економічні та технічні аспекти підключення об'єкта будівництва до інженерно-технічних комунікацій, вирішуються правові та організаційні питання проведення торгів (у разі продажу права на укладення договору оренди землі).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Особливості надання земельних ділянок з попереднім узгодженням місця розташування об'єкта будівництва "
 1. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  особливість предмета і методу цивільного права, можна прийти до висновку, що сукупність майнових відносин, заснованих на юридичній рівності сторін, предметом яких виступають земельні ділянки, є цивільно-правовий. Інші види відносин, що виникають у зв'язку із земельними ділянками, підпадають під правове регулювання норм права іншої галузевої приналежності. У даному випадку
 2. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких їх засновники (учасники) не мають майнових прав (громадські та релігійні, благодійні та інші фонди - п. 3 ст. 48 ЦК), а іноді в яких вони не мають і самого членства (ст. 118 ГК ), питання про спадкування не виникає в принципі за відсутністю об'єкта успадкування. Якщо померлий
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
  особ в силу фізичного або психічного стану (стану здоров'я, калік), а також похилого або малолітнього віку захистити себе, здійснювати активні дії щодо захисту своїх прав та законних інтересів. --- Див: Огляд судової практики Верховного Суду Російської Федерації за четвертий квартал 1999 року / / Бюлетень Верховного Суду РФ.
 4. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  особливостях в розумінні речі). Не можна просто відмахнутися від дуалізму як від "зручною", а значить, довільної класифікації вже тому, що, як вірно помітив К. Леві-Строс, "принцип, що лежить в основі класифікації, ніколи не може бути постулював заздалегідь; його можна відкрити лише a posteriori ... " . --- Леві-Строс К. Первісне мислення. М., 1994. С. 339.
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  особливостей, встановлених ЦК для роздрібної купівлі-продажу. Особливості має порядок визначення вимог до якості товарів за договором роздрібної купівлі-продажу. Умова про відповідність товару обов'язковим вимогам Держстандартів повинно бути включено в договір. Але оскільки в більшості випадків договір роздрібної купівлі-продажу полягає не в письмовій формі, то умова про якість доводиться до
 6. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  особливості об'єктів приватизації та їх соціально-економічне значення для території, ринкову вартість об'єкта приватизації. У плані приватизації залежно від способу приватизації вказуються й інші відомості (наприклад, терміни, умови продажу об'єкта, його початкова ціна). Форма Типового плану приватизації затверджується Уряд РФ, а план приватизації - відповідними органами по
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує
 8. § 7. Припинення житлових правовідносин
  особливості адміністративно-територіального поділу регіону. Наприклад, в Санкт-Петербурзі житлова площа повинна надаватися лише в межах міста, а не в передмістях, адміністративно входять до Санкт-Петербург (Павловськ, Петродворец, Ломоносов, Кронштадт, Зеленогорськ та ін.) Однак у межах міста інша упорядкована житлова площа може бути надана в будь-якому районі, без урахування того, в
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей самого товару , можливостей конкретного продавця і техніки торгівлі, тому іноді не тільки організації, а й громадяни змушені купувати товар прямо на складі або, принаймні, "забирати" його зі складу; б) чергу, завжди свідчить про хронічному (тимчасовому) перевищенні попиту над пропозицією на макро-(мікро-) рівні, можна уявити не тільки в торговому залі, але
 10. 2. Договірні умови
  особливостей позиції О.С. Іоффе, І.Б. Новицького, Н.Д. Єгорова та всіх інших, хто виступає за потрійний розподіл умов договору, проявляється при визначенні сутності звичайних умов. Ця особливість одержала вираження, зокрема, в суперечці О.С. Іоффе з В.І. Кофманом і Р.О. Халфиной. Стосовно до перших опонентові суперечка стосувалася питання про те, чи слід імперативні норми включати в число