Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору міни

За договором міни кожна із сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший (п. 1 ст. 567 ЦК).
З цього законодавчого визначення випливає, що даний договір є консенсуальним, оплатним і двостороннім.
Історично договір міни з'явився раніше договору купівлі-продажу, хоча законодавче визнання він, навпаки, отримав набагато пізніше. Мена переважала за умов натурального господарства, але з появою грошей та розвитком товарно-грошового обміну була великою мірою витіснена купівлею-продажем. Економічно купівлю-продаж також можна розглядати як мену - обмін речей на гроші.
В силу договору міни його учасники взаємно зобов'язуються передати один одному у власність визначені речі (товари), причому одна сторона, набуваючи річ у власність, передає іншій стороні іншу річ. Отже, кожна зі сторін даного договору одночасно є продавцем у відношенні товару, який вона зобов'язується передати контрагенту, і покупцем у відношенні товару, який вона зобов'язується прийняти в обмін. Тому до договору міни відповідно застосовуються правила про договір купівлі-продажу, якщо тільки це не суперечить суті стосунків міни (п. 2 ст. 567 ЦК); наприклад, до нього незастосовні правила про грошових розрахунках покупця та продавця або про можливість уцінки товару неналежної якості .
Предмет договору міни можуть складати як рухомі речі, в тому числі цінні папери і валютні цінності (зрозуміло, з дотриманням вимог спеціального законодавства - порівн. П. 2 ст. 454 ЦК), так і нерухоме майно , наприклад земельні ділянки, житлові приміщення і т.д. Разом з тим об'єктом міни може бути лише те майно, яке або знаходиться у відчужувача на праві власності (чи праві господарського відання), або буде придбано їм на цьому праві у третьої особи, оскільки інакше відчужувач не зможе передати це майно у власність своєму контрагенту. Не може бути тому визнаний договором міни договір обміну житлових приміщень між їх наймачами за договорами соціального найму (ст. ст. 72 - 75 ЖК), а не власниками (1).
---
(1) В силу такого договору відбувається взаємна передача не тільки прав, а й обов'язків наймачів, які у всякому разі не можуть бути предметом міни.
Примітно, що на практиці навіть обмін житловими приміщеннями, що належать власникам (наприклад, приватизованими квартирами), нерідко оформляється шляхом укладення двох або декількох договорів купівлі-продажу (обмін через купівлю-продаж), як правило, з використанням послуг посередницької (ріелторської) фірми. Звернулася до неї громадянину, бажаючому обміняти свою квартиру на іншу, фірма знаходить покупця, який погоджується чекати, поки вона не підбере відповідне житло першому клієнтові.
Оскільки об'єктами договору купівлі-продажу можуть бути деякі майнові права (п. 4 ст. 454 ЦК), виникає питання про можливість для них стати предметом договору міни. Представляється, що в цій якості можуть виступати корпоративні права, в тому числі виражені бездокументарними цінними паперами (акціями), які наше законодавство про цінні папери, по суті, прирівняло до речей (зокрема, при обміні акцій або часток участі в товариствах з обмеженою відповідальністю , який іноді використовують і публічно-правові утворення), а також безготівкові гроші (по суті, є правами вимоги клієнта до банку, але часто прирівнюються до є речами готівці). Останні, наприклад, в якості товару (а не платіжного засобу) обмінюються на іноземну валюту (інший товар). Немає перешкод і для обміну корпоративними правами (паєнагромадженнях), наприклад між членами житлових та інших споживчих кооперативів. У формі договору міни можлива і поступка корпоративного права в обмін на річ (наприклад, відчуження акціонером своїх акцій в обмін на нерухомість). Однак щодо взаємної передачі зобов'язальних прав мова повинна йти не про договори міни, а про їх оплатній взаємної поступку контрагентами (подвійний цесії), так як договір міни все-таки розрахований на обмін речей, а не прав (1).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2002 (видання 4-е, стереотипне).
(1) Див: М.І. Брагінський, В.В. Витрянский. Договірне право. Книга друга. Договори про передачу майна. М., 2000. С. 265 - 266. Визнання нічим не обмеженої можливості міни майнових прав (Цивільне право: Підручник. 4-е вид. Т. 2 / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 130. Автор відповідної глави - І.В. Єлісєєв), по суті, стирає важливі відмінності в цивільно-правовому режимі прав і речей і тому видається необгрунтованим.
Зрозуміло, не можуть бути визнані договорами міни двосторонні угоди, що передбачають передачу товару в обмін на поступку права вимоги або обмін товарів на еквівалентні за вартістю послуги. У цих випадках відсутня прямо встановлений законом конститутивний (правообразующий) ознака даного договору - взаємна передача товару у власність. Тому такі відносини кваліфікуються як змішані договори (п. 3 ст. 421 ЦК), що містять у собі елементи декількох різних договорів (купівлі-продажу, цесії, підряду і т.д.) (1).
---
(1) Див: п. п. 1 і 3 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24 вересня 2002 р. N 69 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з договором міни" / / Вісник ВАС РФ. 2003. N 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договору міни "
 1. 2. Договір міни за російським дореволюційному цивільному праву
  поняття "договір міни" наступним чином: "Мена регламентується договором, за яким одна сторона зобов'язується надати іншій право власності на будь-яке майно, а з тим щоб і інша сторона передала їй право власності на будь-яке майно, не яке у грошах ". Дане визначення договору міни (з сьогоднішніх позицій) залишає деяку двозначність щодо
 2. 3. Договір міни за радянським цивільному праву
  поняття договору міни, які практично не відрізнялися від законодавчої дефініції. Наприклад, Ю.К. Толстой визначив договір міни таким чином: "За договором міни між сторонами проводиться обмін одного майна на інше. Кожен із що у договорі міни вважається продавцем майна, яке він дає, і покупцем майна, яке він одержує. Але якщо в договорі купівлі - продажу
 3. 4. Договір міни з сучасного російському цивільному праву
  поняттям "бартерні угоди", хоча воно не повною мірою відповідає суті зобов'язань, що виникають з таких договорів. У російському законодавстві традиційно відносини, що складаються при обміні товарів на еквівалентній основі, регулювалися саме договором міни (див., напр., гл. 22 ЦК РРФСР 1964 р.). Порівняно з попереднім законодавством чинний нині ГК РФ містить ряд нових правил,
 4. § 3. Правовий режим грошей
  поняття безготівкових та готівкових віднесені до платежів і розрахунків, але не безпосередньо до грошей. Водночас спеціальне законодавство, що регулює грошовий обіг і банківську діяльність, широко користується поняттям «безготівкові грошові кошти», що і дозволяє говорити про існування як готівки, і вони-то і можуть бути віднесені до речей, так і безготівкових грошей, які,
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п. 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки і юридичні особливості, поєднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
 6. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  поняття ФКЦБ, на думку якої, андеррайтер - це особа, яка прийняла на себе обов'язок розмістити цінні папери від імені емітента або від свого імені, але за рахунок і за дорученням емітента [4]. Слідуючи логіці наведеного визначення, дилер, як андеррайтер, може діяти не тільки від свого імені, а й від імені клієнта - емітента. Однак такий підхід суперечить вищенаведеної нормі ст. 4
 7. § 2. Поняття і основні види угод
  договір купівлі-продажу (п. 1 ст. 454 ЦК), договір банківської гарантії (ст. 368 ЦК), договір простого товариства (п. 1 ст. 1041 ЦК) і договір про прощення боргу (ст. 415 ЦК). Існують угоди, які поряд з волевиявленнями містять ще інші складові частини. Наприклад, фактичний склад договору про передачу рухомої речі у власність складається з угоди відчужувача і набувача про
 8. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  поняття "повзуча експропріація" (creeping expropriation), тобто прихована націоналізація, коли спеціального закону не приймається, проте створюються настільки нестерпні умови для ведення бізнесу в конкретній країні, що інвестори самі шукають можливість позбутися своїх активів на користь держави. Нині спеціальний федеральний закон про націоналізацію в Росії не прийнятий. Згідно ст.
 9. § 2. Право спільної часткової власності
  поняття ідеальної частки. В якості ідеальної частки речі можна подумки уявити собі лише якусь частину її вартості безвідносно до тих реальним потребам, задоволенню яких дана річ служить. Крім того, при такій конструкції довелося б визнати, що суб'єктом права власності на дану річ як певний матеріальний об'єкт є сукупність власників, а це
 10. § 4. Право постійного (безстрокового) користування і довічного успадкованого володіння
  договорів міни, дарування, інших угод, а також у зв'язку з реорганізацією юридичної особи або в порядку спадкового спадкоємства) після введення в дію ЗК до особи, яка не може володіти земельною ділянкою на праві постійного (безстрокового) користування, така особа до 1 січня 2006 р. повинно було за своїм вибором переоформити назване право на право оренди земельної ділянки або
© 2014-2022  yport.inf.ua