Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін. Комерційне право. Том 2, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття будівельної діяльності та будівельне законодавство

Поняття будівельної діяльності. Будівельна діяльність може бути визначена як діяльність по створенню нових будівель, споруд, інших об'єктів будівництва, а також розширенню та реконструкції існуючих підприємств, будівель і споруд.
У будівельній діяльності в широкому сенсі, в будівельному процесі беруть участь не тільки власне будівельники, але і замовники, проектувальники, інвестори.
Будівельна діяльність у вузькому сенсі - це діяльність тільки будівельних організацій по зведенню різних об'єктів і різноманітні пов'язані з цим види будівельних робіт.
Предметом розгляду в даній чолі виступає будівельна діяльність у широкому сенсі, так як всі етапи будівельного процесу тісно пов'язані між собою. Так, будівництво неможливо без проектної документації, а вона повинна базуватися на містобудівної документації. Проектування в більшості випадків включає архітектурну діяльність. Ні будівництво, ні проектування неможливі без інвестицій, і в цьому сенсі інвестор - необ-хідно учасник будівельного процесу. Настільки ж необхідний і замовник, для якого виконуються будівельні роботи, зводяться ті чи інші об'єкти. Без замовника незавершене будівництво ніколи не стане таким об'єктом, як житловий будинок або виробниче підприємство, так як замовник вирішує питання про приймання будівель і споруд в експлуатацію, а отже, про включення їх в оборот саме в якості підприємств, будівель і споруд, а не незавершені -шенного будівництва.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 294
Що ж стосується будівельної діяльності у вузькому сенсі, то слід врахувати, що є кілька формальних критеріїв віднесення тієї чи іншої діяльності до будівельної: по-перше, це перелік підлягають ліцензуванню видів будівельних робіт, а по-друге - перелік будівельних робіт, зафіксований в розд. 4 (п. 4.2.) Інструкції про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва, затвердженої Постановою Держкомітету Російської Федерації за статистикою від 24 вересня 1993 р. № 185. Крім того, перелік різних видів будівельних робіт, тобто видів будівельної діяльності, або іншими словами видів діяльності, ко-торие віднесені норматівньмі документами до будівельної, міститься в такому нормативному акті, як Будівельні норми і правила (СНиП).
Правове регулювання відносин у будівельному виробництві, а також в галузі проектування та вишукувальних робіт для будівництва традиційно становить одну із самих великих сфер комерційного права.
Ця підгалузь комерційного законодавства може бути названа законодавством про капітальне будівництво або будівельним законодавством.
Тісно пов'язані з будівельним виробництвом відносини в областях архітектурного проектування і містобудування також можуть бути віднесені до предмета будівельного законодавства в широкому його розумінні, хоча вони і мають значної специфікою, що знайшло відображення у формуванні відповідних комплексів нормативних актів , включаючи і кодифіковані.
Будівельне законодавство. Для будівельного законодавства характерний великий обсяг нормативного матеріалу. При цьому власне правові норми тісно переплетені з нормами технічного характеру. Вони нерідко включаються в єдині нормативні документи. Найбільш характерний приклад такого роду - СНиП (Будівельні норми і правила). Це звід загальних норм і вимог до організації будівельного виробництва, проектування об'єктів та ведення будівельних робіт. У Сніпах є і правові та технічні норми. Важливо врахувати, що дотримання Сніпов усіма учасниками будівельного процесу є їх юридичним обов'язком.
Нормативне регулювання будівництва вельми деталізовано, що істотно відрізняє його від багатьох інших розділів комерційного права. Тут є значне число нормативних актів, прийнятих ще до початку або на найперших етапах формування сучасного російського ринкового господарства.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 295
У нинішніх умовах ці акти нерідко вже не мають імперативного значення, однак за відсутності заміщають їх сучасних нормативних документів відіграють важливу роль в договірній практиці.
Прикладом такого роду актів є офіційно відмінні Правила про договори підряду на капітальне будівництво 1986
При підготовці проектів правових документів та розгляді спорів, пов'язаних з будівництвом, слід перш всього мати на увазі, що основна маса нормативного матеріалу міститься в актах, прийнятих федеральними міністерствами і відомствами - це так зване відомче законодавство, віднесене общегражданским законодавством до категорії інших правових актів. Ці акти повинні відповідати Конституції РФ, Цивільному кодексу, законам і іншим нормативним актам вищого рівня в юридичній ієрархії нормативних актів.
Фундамент, основу будівельного законодавства утворюють федеральні закони, що визначають базові принципи правового режиму будівельної діяльності та основні риси правового статусу учасників будівельного процесу.
Це закони «Про інвестиційну діяльність у РРФСР» від 26 червня 1991 р. № 1488-1 із змінами, внесеними Федеральним законом від 19 червня 1995 р., № 89-ФЗ, «Про іноземні інвестиції в РРФСР »от4 липня 1991 р. № 1545-1 із змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента РФ від 24 грудня 1993 року № 2288 і Федеральним законом від 19 червня 1995 р. № 89-ФЗ,« Про архітектурну діяльність в РФ »від 17 листопада 1995 № 169-ФЗ, «Про основи містобудування в РФ» від 14 липня 1992 р. № 3295-1 (в ред. Закону від 19 липня 1995 р. № 112-ФЗ).
Крім того, найважливіше значення мають норми гл. 37 Цивільного кодексу РФ і особливо параграфа 3 цієї глави, присвяченого будівельним підряду.
Серед інших правових актів, зміст яких не повинен суперечити названим законодавчим актам, слід відзначити такі документи, як затверджені постановами Уряду РФ Положення про Державний комітет Російської Федерації з житлової і будівельної політики від 11 грудня 1997 № 1542, Тимчасове положення про фінансування і кредитування капітального будівництва на території Російської Федерації від 21 березня 1994 р. і Основні положення порядку укладення та виконання державного-
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 296
ських контрактів (договорів підряду) на будівництво об'єктів для федеральних державних потреб в Російській Федерації від 14 серпня 1993р.
Серед відомчих нормативних актів, що мають важливе значення як джерела, що регулюють відносини у будівельному комплексі, назвемо насамперед Положення про підрядні торгах у Російській Федерації, затверджене Розпорядженням Держкоммайна Росії та Держбуду Росії від 13 квітня 1993 р ., Лист Мінфіну РФ-від 30 грудня 1993 р. «Про типових методичних рекомендаціях з планування та обліку собівартості будівельних робіт», Лист Мінфіну РФ від 23 травня 1994 р. «Про методичні рекомендації по складу і обліку витрат, що включаються до собівартості проектної та вишукувальної продукції (робіт, послуг) для будівництва, і формуванню фінансових результатів », Лист Мінбуду РФ від 6 липня 1995 р.« Про законодавстві Російської Федерації, відповідно з яким ведеться визначення вартості будівництва ».
Ряд юридично важливих положень міститься в Інструкції про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва, затвердженої Держкомстатом Росії 24 вересня 1993 Постановою № 185. У цьому документі дано визначення таких важливих і широко використовуються в будівельному законодавстві і договірній практиці понять, як «будівництво», «черга будівництва», «пусковий комплекс», «об'єкт будівництва».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття будівельної діяльності та будівельне законодавство "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 3. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 4. § 3. Виконання зобов'язань
  будівельних матеріалів протягом строку, встановленого договором). Якщо зобов'язана сторона не представляє обумовленого виконання або стає очевидним, що таке виконання не буде вироблено у встановлений термін, то сторона, на якій лежить зустрічне виконання, має право призупинити виконання свого Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 5. § 1. Підряд
  будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і складові § 1 гл. 37 ГК. Підряд займає значне місце серед підприємницьких
 6. § 4. Страхування
  поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
 7. § 2. Стандартизація
  будівельних матеріалів - Державний комітет РФ з житлової і будівельної політики. Названі органи виконавчої влади визначають зміст вимог ГОСТів, області їх поширення, сфери їх дії та дати їх введення. Державні стандарти вводяться в дію після їх державної реєстрації в Держстандарті Росії. Вимоги, що містяться в ГОСТах, поділяються на
 8. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  поняття «об'єкт діяльності». Якщо вважати в якості об'єкта діяльності предмет, на який спрямована активність суб'єкта і результат цієї активності у формі продукту, то стосовно інноваційної діяльності її об'єкт буде виявлятися у формі комплексних і збірних понять «інтелектуального продукту» і «готового товару». При подальшому аналізі об'єктів інноваційної
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  поняття "асоціація власників житла" (тотожне російському - "товариство власників житла"). Асоціація створюється для управління кондоминиумом ("кондомініум" від лат. "Співволодіння", "спільне користування"). Кожен домовласник в кондомініумі є також власником земельної ділянки, що входить до складу кондомініуму. На Заході, в США особливо, велика частина житлового
 10. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
© 2014-2022  yport.inf.ua