Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006 - перейти до змісту підручника

5.3. Наслідки порушення виконавцем термінів виконання робіт (надання послуг)


Своєчасним вважається виконання роботи (надання послуги) у строк, встановлений відповідно до ст. 28 Закону про захист прав споживачів.
До порушень терміну виконання роботи (надання послуги) ст. 29 Закону відносить:
1) прострочення виконавцем початку виконання роботи (надання послуги), якщо термін, коли він повинен був приступити до їх виконання, визначений Правилами про виконання окремих видів робіт (надання послуг) або умовами договору. Прострочення виконавцем початку виконання робіт (надання послуг) тягне наслідки, передбачені п. 1 ст. 29 Закону, а також майнову відповідальність виконавця в тому випадку, якщо прострочення настільки велика, що закінчення виконання роботи (надання послуги) до терміну явно неможливо;
2) виконання виконавцем роботи (надання послуги) настільки повільне , що це дає підставу говорити про неможливість її закінчення (надання) у встановлений строк;
3) затримку терміну закінчення виконання роботи (надання послуги) порівняно з терміном, встановленим відповідно до ст. 28 Закону "Про захист прав споживачів".
Якщо виконавцем допущені зазначені порушення, споживач має право за своїм вибором:
1) призначити виконавцю новий термін, протягом якого він повинен приступити до виконання роботи (надання послуги) і (або) виконати роботу (послугу). Цей термін вказується в договорі. Якщо виконавець порушить і цей термін більш ніж на місяць, споживач має право пред'явити іншу вимогу з тих, про які піде мова нижче;
2) доручити виконання роботи (надання послуги) іншій особі (наприклад, зшити плаття або відремонтувати взуття в іншій майстерні), а свої витрати на це стягнути з виконавця, який порушив термін виконання роботи (надання послуги). Зрозуміло, витрати повинні бути документально підтверджені, наприклад квитанцією, договором або іншим документом;
3) коли винагороду, що належить виконавцю, вже виплачено, то витрати на виконання роботи (послуги) іншою особою зараховуються в винагороду. Якщо розмір виплаченого виконавцю винагороди менше, ніж розмір витрат споживача на виконання роботи іншою особою, то з виконавця стягується сума витрат споживача, що перевищує винагорода, отримана виконавцем;
4) вимагати зменшення винагороди за роботу (послугу) . Закон не встановлює порядку визначення зменшення винагороди за роботу (послугу). Отже, питання має вирішуватися за згодою сторін, а при недосягненні угоди - судом за позовом зацікавленої сторони.
У разі прострочення виконання термінового замовлення надбавка за терміновість не стягується, а якщо вона вже була сплачена споживачем, то повертається йому виконавцем;
5) розірвати договір і вимагати відшкодування збитків. Про відмову від договору споживач повинен повідомити виконавця в письмовій або усній формі. Після повідомлення виконавець зобов'язаний призупинити виконання роботи (надання послуги). Все зроблене виконавцем після отримання повідомлення залишається на його відповідальності, за винятком випадків, коли він доведе, що споживач відмовився від договору без достатніх підстав і робота (послуга) могла б бути виконана (надана) в строк.
При розірванні договору виконавець не має права вимагати відшкодування своїх витрат, вироблених в процесі виконання робіт (надання послуг), а також плати за вже виконану роботу (надану послугу). При розірванні договору виконавець повинен повернути споживачеві аванс, якщо він видавався виконавцю, і залишки матеріалів, якщо робота виконувалася з матеріалів виконавця. Правилами про окремі види робіт (послуг) можуть встановлюватися особливості порядку розрахунків в таких випадках, а також виключення із загального правила, встановленого ст. 29 Закону про захист прав споживачів.
Споживачем може бути прийнята частина виконаної роботи (наданої послуги). У цьому випадку частина роботи та матеріали виконавця, потребовавшиеся на її виконання, а також витрати виконавця підлягають оплаті незалежно від розірвання договору.
Вимоги споживача з приводу порушення термінів початку і закінчення виконання робіт (надання послуг) повинні бути задоволені виконавцем, якщо він не доведе, що прострочення наступила внаслідок непереборної сили або провини споживача.
Термін виконання роботи (надання послуги) має юридичне значення не тільки для виконавця, але і для споживача. Відповідно до ГК РФ за договором підряду не тільки підрядник зобов'язаний виконати певну роботу за завданням замовника, а й замовник зобов'язаний прийняти виконану підрядником роботу. Робота повинна бути прийнята в розумний строк після повідомлення про її готовність або у строк, визначений правилами про виконання окремих видів робіт.
Правилами побутового обслуговування населення в Російській Федерації встановлено десятиденний строк для прийняття виконаної роботи, який обчислюється з дня терміну її виконання, зазначеного в договорі. У разі прийняття роботи після закінчення 10 днів після призначеного терміну виконавець має право стягнути з споживача пеню в розмірі 1% вартості роботи (послуги), а за видами робіт (послуг), за якими вартість робіт (послуг) окремо від вартості матеріалів не визначена, - 1% повної вартості замовлення за кожен день його зберігання, але не більше 50% вартості роботи (послуги).
У разі неявки споживача за отриманням виготовленого за договором вироби виконавець має право після закінчення 6 місяців з дня, коли згідно з договором виріб має бути здано споживачеві, і наступного дворазового письмового попередження продати виріб в установленому порядку, а виручену суму (за вирахуванням всіх належних виконавцеві платежів) внести в депозит нотаріальної контори на ім'я споживача.
Закон про захист прав споживачів (ч. 4 ст. 31) передбачає майнову відповідальність виконавця за порушення термінів усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у формі неустойки, однак не визначає її розміру. Розмір неустойки встановлюється правилами про виконання окремих видів робіт (наданні окремих видів послуг) або може бути передбачений у договорі.
З цього випливає, що споживач має право вимагати сплати неустойки лише в тому випадку, якщо її розмір встановлено зазначеними правилами або договором.
Неустойка за неякісне обслуговування і порушення термінів усунення недоліків в розмірі 1% від вартості послуги встановлена правилами надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку. Крім неустойки, виконавець зобов'язаний відшкодувати споживачеві збитки, завдані внаслідок порушення виконавцем термінів усунення недоліків. Якщо неустойка встановлена правилами про виконання окремих видів робіт (наданні окремих видів послуг) або договором, то збитки підлягають стягненню понад неустойки.
Виконавець зобов'язаний сплатити споживачеві неустойку і відшкодувати збитки в разі порушення термінів усунення недоліків, якщо не доведе, що порушення термінів усунення було викликано непереборною силою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3. Наслідки порушення виконавцем термінів виконання робіт (надання послуг) "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 6. § 2. Побутовий підряд
  Загальні положення. Побутовий поспіль має як загальні, так і відмінні з підрядом риси і відповідне цим розбіжностям спеціальне правове регулювання. Договір побутового підряду опосередковує відносини з виконання окремими підприємцями індивідуальних замовлень громадян, спрямованих на задоволення їх побутових та інших особистих потреб. Отриманий у процесі виконання названого
 7. § 3. Договір будівельного підряду
  Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. § 8. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
  Загальні положення. Відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну потерпілого внаслідок конструктивних, рецептурних або інших недоліків товару, роботи або послуги, в якості спеціального делікту в російському цивільному законодавстві було вперше виділено в Основах цивільного законодавства 1991 р., в яких цьому присвячена одна стаття (ст. 129) * (67). Закон РФ від 7 лютого
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3 . A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно , сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua