Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006 - перейти до змісту підручника

5.2. Обов'язок виконавця якісно і в строк виконувати роботи та надавати послуги


Відповідно до ст. 4 Закону про захист прав споживачів не тільки продавець повинен передати покупцеві якісний товар, але і виконавець зобов'язаний виконати роботу або надати послугу, якість якої відповідає договору.
Якість послуги - це сукупність характеристик послуги, які визначають її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача. Показником якості послуги є кількісна характеристика одного або декількох властивостей послуги, які складають її якість. Рівень якості послуги визначає відносна характеристика якості послуги, заснована на порівнянні фактичних значень показників її якості з нормативними значеннями цих показників.
Умови договору на виконання послуги (роботи) визначають не тільки її якість, але і термін виконання послуги (роботи).
Одне з його істотних умов - термін виконання роботи (надання послуг). Він встановлюється відповідно до ст. 27 Закону про захист прав споживачів і може визначатися Правилами виконання окремих видів робіт (надання окремих видів послуг) або договором.
Термін виконання роботи або надання послуги може визначатися датою або періодом. Якщо робота (послуга) виконується по частинах протягом терміну дії договору (наприклад, технічне обслуговування, доставка газет, журналів), то поряд із загальним строком встановлюються приватні терміни виконання робіт або надання послуг (п. 3 ст. 27).
При розірванні договору про виконання роботи (наданні послуги), у разі, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання роботи (надання послуги) або здійснює виконання роботи (надання послуги) настільки повільно, що виконання роботи ( надання послуги) до призначеного терміну стає неможливим, виконавець не має права вимагати відшкодування своїх витрат, вироблених в процесі виконання роботи (надання послуги), а також плати за вже виконану роботу (надану послугу) (п. 4 ст. 28).
При розірванні договору виконавець зобов'язаний повернути споживачеві аванс, якщо він був внесений.
Якщо виконавець порушує терміни початку і закінчення виконання робіт або надання послуг, "виконавець сплачує за кожний день (годину, якщо термін визначено у годинах) прострочення неустойку (пеню) у розмірі 3% ціни виконання роботи ( надання послуги) "(п. 5 ст. 28).
Сума стягненої споживачем неустойки не повинна перевищувати вартість роботи (послуги) або загальну вартість замовлення, якщо вартість окремого виду роботи (послуги) не визначалася договором.
Виконавець звільняється від сплати неустойки, якщо доведе, що порушення строків виконання роботи (надання послуги) сталося внаслідок непереборної сили або з вини споживача (п. 6 ст. 28).
Закон про захист прав споживачів (п. 1 ст. 29) визначає правові наслідки у разі неналежної якості виконаних робіт або наданих послуг.
Відповідно до цієї статті споживач при виявленні недоліків у виконаній роботі має право вимагати від виконавців:
1) безоплатного усунення недоліків;
2) відповідного зменшення вартості виконаної роботи (послуги);
3) безоплатного виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості чи повторного виконання роботи;
4) відшкодування понесених споживачем витрат на виправлення недоліків своїми силами або третьою особою.
Правові наслідки виявлення у виконаній роботі (наданій послузі) недоліків мають велику схожість з правовими наслідками продажу товарів з недоліками. Такі з них, як безоплатне усунення недоліків, зменшення винагороди, відшкодування витрат споживача щодо усунення недоліків своїми силами або третьою особою, є для них спільними. Водночас є й відмінності, які обумовлені специфікою договору на виконання робіт (надання послуг).
Зі специфікою виконання робіт пов'язане й інше правомочність споживача - право вимагати виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості. Це право споживачеві надається в тому випадку, якщо споживач замовляє виконавцю виготовлення нової речі, а не виконання робіт відновного характеру (ремонт, прання, прибирання квартири тощо). Так, якщо споживач замовив пошиття двобортного пальто, а йому пошили однобортне, він має право вимагати зшити інше пальто, яке відповідало б його замовлення. При цьому якщо пальто зшито з матеріалу замовника або з матеріалу виконавця, але на момент пред'явлення вимоги такого матеріалу у виконавця вже немає, то виконавець повинен зшити пальто з матеріалу, який за якістю відповідав би матеріалу замовника або тому, з якого було зшито пальто.
Крім зазначених правових наслідків, споживачеві надається право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків.
Однак цим правом споживач може скористатися в одному з таких випадків:
1) якщо недоліки не були усунуті виконавцем у встановлений термін;
2) якщо у виконаній роботі (послузі) виявлені суттєві недоліки або інші істотні відступи від умов договору.
Всі вимоги споживач може пред'явити до виконавця як у випадку виявлення недоліків у ході виконання роботи (послуги) і при її прийнятті, так і після прийняття роботи (послуги). За змістом п. 2 ст. 30 Закону про захист прав споживачів після прийняття роботи споживач може пред'явити вимоги, які з виконання робіт з недоліками, тільки з приводу прихованих недоліків роботи. Отже, споживач повинен бути уважним при прийнятті роботи від виконавця, а по можливості - і в ході виконання.
Закон не передбачає підстав, за якими виконавець звільняється від виконання вимог споживачів, тобто відносно його будуть діяти загальні положення ст. 11 Закону про захист прав споживачів. Відповідно до положень Закону, що розглядається виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків, якщо доведе, що невиконання або неналежне виконання сталися внаслідок непереборної сили. З цього випливає, що виконавець зобов'язаний задовольнити вимоги споживача з приводу недоліків виконаної роботи (наданої послуги), якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили.
Задоволення вимоги споживача про безоплатне усунення недоліків, про виготовлення іншої речі або про повторному виконанні роботи (наданні послуги) не звільняє виконавця від сплати неустойки за порушення терміну закінчення виконання роботи (надання послуги).
Споживач має право розірвати договір про виконання роботи (надання послуги) і зажадати повного відшкодування збитків, якщо недоліки виконаної роботи (наданої послуги) не будуть усунені виконавцем у встановлений договором термін.
Відповідно до ст. 30 Закону про захист прав споживачів визначаються терміни усунення недоліків виконаної роботи або наданої послуги: в розумний термін, призначений споживачем. Цей термін вказується в договорі або іншому документі, підписаному сторонами.
Терміни задоволення окремих вимог споживача, пов'язаних з виконанням робіт або наданням послуг, зазначені у ст. 31 Закону. Відповідно до ст. 35 виконавець може використовувати для роботи матеріал споживача. У такому випадку виконавець відповідає за збереження матеріалу і правильність його використання.
У разі повної або часткової втрати (пошкодження) матеріалу (речі) споживача виконавець зобов'язаний у триденний термін замінити його однорідним матеріалом (річчю) аналогічної якості, при відсутності такого - відшкодувати споживачеві дворазову вартість втраченого (пошкодженого) матеріалу (речі), а також витрати, понесені споживачем (п. 1 ст. 35).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Обов'язок виконавця якісно і в строк виконувати роботи та надавати послуги "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 4. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  Виконання заповіту. Вчинення заповіту втрачає всякий сенс, якщо воно не буде виконано після смерті заповідача. Саме за допомогою виконання заповіту реалізується воля спадкодавця, виражена у формі заповіту. У процесі виконання заповіту здійснюється комплекс дій юридичного і фактичного характеру, як передбачених у заповіті, так і не названих в ньому, але необхідних для
 5. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 6. 5. Зміст договору
  Під змістом цивільно- правового договору розуміється сукупність всіх його умов. У цьому сенсі можна говорити про зміст конкретного договору (сукупності всіх умов, включених сторонами в договір) та про зміст ідеального договору, передбаченого законодавством і віднесеного останнім до того чи іншого типу договірних зобов'язань. Законодавством передбачаються лише
 7. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  У сучасному світі все більшого поширення набувають багаторівневі системи державного управління. Основою відносин між рівнями влади в будь-якій державі є питання про розподіл повноважень, відповідальності та гарантії їх діяльності. Нині принципом формування компетенції кожного рівня влади є найбільша ефективність виконання на відповідному
 8. ВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  Існують чотири основні методи ведення муніципального господарства: - Пряме управління . - Муніципальної-підрядна система. - Муніципальної-орендна система. - Муніципальна концесія. При прямому управлінні муніципалітети здійснюють безпосереднє керівництво муніципальними підприємствами. У світовій практиці органи управління муніципальними підпри-ємствами можуть бути сформовані
 9. 1.2. Поняття і дія російського законодавства про захист прав споживачів. Законодавство про захист прав споживачів як система нормативних актів
  Щоб перемогти у протистоянні: "продавець - споживач", щоб захистити свої права, ми повинні спиратися на букву закону . Тільки закон, а не морально-побутові уявлення про ринок допоможуть нам визначити, "хто правий - хто винен" і "кого стратити, а кого милувати". Чим частіше ми будемо працювати саме з законом, а не за системою "у мене тато в уряді, він твою точку прикриє "або" зараз
 10. 1.4. Основні поняття законодавства про захист прав споживачів
  Розглянемо деякі поняття, що стосуються захисту прав споживачів, використовувані законодавцем. Так, Закон про захист прав споживачів розкриває такі терміни. Споживач. Як видно з преамбули названого Закону, він регулює відносини, що виникають між споживачами і виробниками, виконавцями, продавцями. Роз'яснюючи ці поняття, Закон визначає споживача як громадянина, який