Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Предмет застави


Предметом застави може бути всяке майно, в тому числі речі і майнові права (вимоги) . З цього правила є два винятки. По-перше, не допускається передача в заставу:
а) майна, вилученого з обороту;
б) вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема, вимог про аліменти, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та інших прав, уступка яких іншій особі заборонена законом;
в) окремих видів майна у випадках, передбачених законом (наприклад, законом може бути обмежений або заборонений заставу окремих видів майна громадян, на які відповідно до цивільно-процесуальним законодавством не допускається звернення стягнення і т.д.). По-друге, застава окремих видів майна може бути обмежений.
Як відомо, приналежність слід долю головної речі, якщо договором не встановлено інше. Тому при передачі в заставу головної речі вважається що знаходиться в заставі і її приналежність (право застави поширюється на приналежність), якщо інше не встановлено договором про заставу (наприклад, договором може бути передбачено, що приналежність до складу предмета застави не входить, або може бути встановлено , що право застави поширюється не на всі, а лише на деякі аксесуари і т.д.). Навпаки, надходження, отримані в результаті використання майна, переданого в заставу (плоди, продукція, доходи), за загальним правилом в предмет застави не включаються (право застави на них не поширюється). Інше може бути встановлено договором про заставу.
Предметом застави може бути як майно, наявне у заставодавця, так і те, що він придбає в майбутньому. Якщо застава виникає на підставі закону, то відповідним законом може бути передбачений заставу речей та майнових прав, які заставодавець набуде в майбутньому.
Заміна предмета застави допускається за згодою заставодержателя, якщо законом або договором не передбачено інше. У силу закону заміна предмету застави може відбуватися при заставі товарів в обороті (далі відзначаються особливості даного виду застави).
Одне і те ж майно (річ, право) може бути предметом застави ряду послідовно укладених договорів, якщо наступний заставу не заборонений попередніми договорами про заставу.
У період дії договору про заставу право власності на закладене майно або право господарського відання їм може перейти від заставодавця до іншої особи в результаті возмездного або безоплатного відчуження цього майна (за договорами купівлі-продажу, міни, дарування і т.п.) або в порядку універсального правонаступництва (при спадкуванні майна, реорганізації юридичної особи). Такий перехід не тягне припинення договору про заставу; відповідне майно і раніше залишається предметом застави.
Передача заставленого майна в довірче управління не позбавляє заставодержателя права звернути стягнення на це майно: воно як і раніше залишається предметом застави.
Використання тих чи інших критеріїв дозволяє виділити різні види застави. Традиційним є підрозділ на заставу без передачі і застава з передачею закладеного майна заставодержателю. Відповідно до загального правила, закладене майно залишається у заставодавця. Договором може бути визначено інше (предмет застави передається заставодержателю, третій особі на зберігання і т.д.). У відносно застави нерухомості та товарів в обороті п. 1 ст. 338 ЦК України передбачає, що зазначені об'єкти заставодержателю не передаються.
Предмет застави може бути залишено у заставодавця з позбавленням можливості користуватися і розпоряджатися закладеним майном - під замком та печаткою заставодержателя. Іноді предмет застави залишається у заставодавця з накладенням знаків, які свідчать про заставу (тверда застава).
Якщо предмет застави переданий заставодавцем у тимчасове володіння або користування третій особі (в оренду, безоплатне користування, на зберігання тощо), то вважається, що він залишений у заставодавця.
При встановленні правил про заставу не можна не враховувати специфіку предмета застави. Тому є підстави виділяти такі види застави, як заставу нерухомості (іпотеку), заставу товарів в обороті, заставу прав і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Предмет застави "
 1. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  предмета застави та розпорядження ним заставодавцем: адже без згоди заставодержателя заставодавець, залишаючись власником предмета застави, не вправі ні передати його іншій особі в користування, наприклад, в оренду, ні розпорядитися ним шляхом продажу. Крім того, заставодержатель, хоча і не може стати на основі застави власником предмета застави, має право вимагати продажу цього майна в
 2. § 2. Правовий режим речей
  предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з участю в загальногромадянський обороті, досить обмежено. Разом з тим це розмежування може мати
 3. § 3. Правовий режим грошей
  предметом договорів купівлі-продажу, то гроші виступають у цій ролі не як правило, а навпаки, скоріше - виняток. Так, вони можуть бути предметом договору купівлі-продажу, якщо купуються грошові знаки у вигляді банкнот або монет в якості колекційного матеріалу. Іноземна валюта також може бути предметом договорів купівлі-продажу, причому купувати її за договорами купівлі-продажу
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  предмет застави не був витребуваний особою, якій це майно належить на праві власності або господарського відання. Однак права цих осіб враховуються лише на момент встановлення застави. Навпаки, вже виникло заставне право зберігається і після відчуження заставленого майна у власність або господарське відання іншої особи (ст. 353 ЦК). Предметом застави може бути всяке
 5. § 3. Зберігання
  предметом спору (п. 3 ст. 926 ЦК). Слід зазначити, що за винятком секвестру, всі інші окремі види зберігання, виділені законодавцем в ЦК, здійснюються професійним зберігачем. Форма і сторони в договорі зберігання. До форми договору зберігання застосовуються загальні правила про форму угоди. Таким чином, всі договори зберігання з участю юридичних осіб повинні бути укладені в простій
 6. § 8. Довірче управління майном
  предметом вчинення юридичних дій або навіть тільки угод. Керуючий чужим майном завжди робить відповідні дії від свого імені, проте вказує при цьому, в якості кого він діє. Це досягається шляхом відповідної інформації третіх осіб в усних угодах або позначок «Д. У. »(« довірчий керуючий »), які проставляють після імені або найменування
 7. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  предметів їх відання. У цих актах виражається воля держави, що відображає загальні його інтереси в регульованій сфері суспільних відносин. Акти, видавані органами виконавчої влади, вдягаються в різні форми, наприклад, акти державного регулювання (постанови, розпорядження), планові акти (програми, проекти), методичні вказівки, інструкції, положення, листи і т.п. На
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  предметів виробництва, але також житловий будинок, господарські будівлі, тобто майно споживчого характеру. У зв'язку з встановленням спеціального правового режиму для спільного майна членів господарства слід підкреслити, що якщо у складі господарства є подружжя, то щодо майна господарства вони будуть учасниками права спільної часткової власності, якщо не домовляться про інше (загальною
 9. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  предмет і цілі діяльності, відомості про філії та представництва, права та обов'язки членів, умови і порядок прийому в члени організації та виходу з неї (якщо організація має членство), джерела формування майна, порядок внесення змін до установчих документів, порядок використання майна при ліквідації та інші положення відповідно до закону. Установчі документи
 10. § 3. Застава
  предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В якості
© 2014-2022  yport.inf.ua