Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Припинення договору.

Природним підставою припинення зобов'язання з виплати постійної ренти є смерть її одержувача. У період життя одержувача ренти договір може бути розірваний за згодою сторін, в тому числі шляхом надання відступного, за допомогою складання боргу, а іноді і по односторонній ініціативою одержувача ренти. Оскільки лише останній випадок має специфікою, саме він потребує короткому аналізі.
Підставою, по якому одержувач довічної ренти може домагатися дострокового припинення договору, є істотне порушення договору платником ренти. У самому законі поняття істотного порушення стосовно до розглянутого договором не розкривається, у зв'язку з чим доводиться виходити з тих загальних положень, які закріплені ст. 450 ГК, а також аналізу змісту обов'язків платника. Порушеннями, які тягнуть для одержувача ренти така шкода, що він значною мірою позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору, повинні вважатися, безумовно, тривала, тобто порівнянна з періодом рентних платежів, або систематична затримка з виплатою рентних платежів; ненадання необхідного забезпечення ренти, що ставить під загрозу інтереси одержувача ренти; порушення платником ренти інших обов'язків, яким сторонами договору надано істотне значення.
При істотному порушенні договору одержувач ренти має право на свій розсуд або вимагати від платника ренти її викупу, або розірвати договір і вимагати відшкодування збитків (п. 1 ст. 599 ЦК). Викуп майна здійснюється на тих же умовах, які встановлені щодо викупу постійної ренти, тобто за ціною, заздалегідь обумовленою сторонами в договорі або визначеної відповідно до закону (ст. 594 ЦК). При цьому, однак, одержувач ренти користується однією відчутною пільгою. Якщо під виплату довічної ренти майно було відчужене безкоштовно, одержувач ренти має право вимагати повернення цього майна із заліком його вартості в рахунок викупної ціни ренти (п. 2 ст. 599 ЦК).
При розірванні договору зі стягненням збитків одержувач ренти має право претендувати на те, щоб йому були відшкодовані всі його майнові втрати, що включають вартість переданого майна, при одночасному заліку отриманих ним від платника ренти коштів у вигляді компенсації за майно і рентних платежів. Наполягати при цьому на повернення майна одержувач ренти за загальним правилом не має права.
Слід підкреслити, що випадкова загибель або випадкове пошкодження майна, переданого під виплату довічної ренти, не звільняє платника ренти від зобов'язання виплачувати її на умовах, передбачених договором. Не користується платник ренти і правом на її викуп.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Припинення договору. "
 1. § 2. Оренда
  припинення може бути встановлений законом (наприклад, для прокату) або договором. Для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів майна максимальні (граничні) строки можуть встановлюватися законом. При цьому, якщо термін оренди договором не визначений і жодна із сторін не відмовилася від договору до закінчення певного терміну, встановленого законом, договір після закінчення
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  припинення видаткових операцій за рахунком у межах, зазначених у документі про накладення арешту. Правом зупиняти операції по банківських рахунках підприємців наділені, наприклад, податкові органи. Так, згідно з п. 4 ст. 11 Закону «Про федеральних органах податкової поліції» начальник органу податкової поліції або його заступник вправі «. Зупиняти операції платників податків по рахунках
 3. § 5. Доручення
  припинення договору до його виконання повірений зобов'язаний повернути доручення, термін якої не закінчився, і представити звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це вимагається за умовами договору або характеру доручення. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність (доручення) на вчинення юридичних дій, передбачених договором Однак цей обов'язок не виникає,
 4. § 6. Комісія
  припинення договору комісії комітент не має права без згоди комісіонера вступати у безпосередні відносини з субкомісіонером, якщо інше не передбачено договором комісії. Комітентом може виступати як громадянин, так і юридична особа. При цьому для юридичних осіб єдиним критерієм, що обмежує можливість укладення ними договору комісії, є наявність спеціальної
 5. § 8. Довірче управління майном
  припинення, якщо особисте виконання неможливо, а також можливість односторонньої відмови кожної зі сторін від договору. Однак, враховуючи, що однією зі сторін, як правило, є підприємець, то для керуючого це правило носить обмежений характер. Відмова від договору засновника управління або вигодонабувача не обмежується законодавцем якими умовами. При цьому норми
 6. § 9. Комерційна концесія
  припинення цих прав. Як відомо, патент на винахід діє протягом 20 років, рахуючи з дати надходження заявки в Патентне відомство; патент на промисловий зразок - протягом 10 років з тієї ж дати; патент на селекційне досягнення - залежно від сорту культури до 35 років з дати реєстрації результату селекції в Державному реєстрі селекційних досягнень;
 7. § 10. Просте товариство
  припинення договору простого товариства можуть бути двох видів, перші з них припускають припинення відносин між усіма учасниками договору, інші - тільки між одним з його учасників і всіма іншими. До них відносяться: - оголошення кого з товаришів недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім; - оголошення кого з товаришів неспроможним
 8. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  припинення договору довірчого управління грошові кошти та отримані на них доходи виплачуються засновнику управління або зазначеній ним особі - вигодонабувачу (бенефіціару). Правила, встановлені в частині другій ДК РФ для відносин, що виникають з договору довірчого управління майном (Гл. 53 «Довірче управління майном», ст. 1012-1026), повинні застосовуватися з
 9. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  припинення договору про довірче управління майном (ст. 1024 ЦК), а також у випадках припинення опіки та піклування. До речі, оскільки в п. 2 ст. 38 йдеться про припинення саме опіки та (а не або) піклування, довірче управління не може припинитися у зв'язку з автоматичним переходом від опіки до попечительству (п. 2 ст. 40 ЦК), а значить, відомі на цей рахунок сумніви * (182)
 10. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  припинення суб'єктивних прав у разі їх нездійснення або неналежного здійснення. Пресекательние терміни можуть встановлюватися як законом, так і угодою сторін. Так, ст. 1486 ЦК передбачено, що у разі невикористання товарного знака безперервно протягом будь-яких трьох років після його державної реєстрації право на товарний знак достроково припиняється. Прикладом пресекательной
© 2014-2022  yport.inf.ua