Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Елементи договору

. Правила закону про довічну ренту в чому перегукуються з правилами про постійну ренті, у зв'язку з чим сказане в попередньому параграфі почасти застосовно і до відносин, що складаються при встановленні довічної ренти. Разом з тим договір довічної ренти має низку специфічних особливостей. Як випливає із самої назви даного виду ренти, вона встановлюється на період життя громадянина, що передає майно під виплату ренти, або на період життя іншої вказаної ним особи (п. 1 ст. 596 ЦК). Таким чином, одержувачами даного виду ренти можуть бути тільки громадяни, але не юридичні особи. При цьому допускається встановлення довічної ренти на користь декількох громадян, наприклад подружжя, дітей, членів однієї сім'ї тощо Якщо в договорі довічної ренти конкретні частки одержувачів ренти не визначені, вони вважаються рівними. У разі смерті одного з одержувачів ренти відбувається прирощення його частки до часток інших одержувачів ренти, якщо тільки договір цього прямо не виключає. Після смерті останнього одержувача ренти зобов'язання виплати ренти припиняється.
Суть розглянутого договору виключає інші випадки переходу прав одержувача ренти до інших осіб як шляхом уступки вимоги, так і в порядку спадкового правонаступництва. Тому смерть одержувача довічної ренти або оголошення його у встановленому законом порядку померлим призводить до припинення зобов'язання.
Що ж до платників довічної ренти, то до них ніяких особливих вимог не пред'являється.
Предметом довічної ренти може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно, здатне до участі в цивільному обороті. Стосовно до форми ренти законом допускається лише одна, а саме виплата її у вигляді грошової суми. Розмір довічної ренти належить до числа істотних умов договору і тому повинен бути обов'язково обговорений у ньому. При визначенні розміру ренти сторони, однак, не можуть порушити вимогу закону про те, що в розрахунку на місяць він не повинен бути менше мінімального розміру оплати праці, встановленого законом. При цьому розмір ренти автоматично індексується з урахуванням рівня інфляції в порядку, передбаченому законом (ст. 318 ЦК). Остання вимога, на відміну від аналогічного правила, чинної щодо постійної ренти, є імперативним і не може бути скасовано угодою сторін.
Термін дії договору визначається тривалістю життя одержувача ренти. Протягом усього цього періоду платник ренти зобов'язаний виплачувати одержувачеві ренти періодичні платежі. Якщо інше не передбачено договором, довічна рента виплачується після закінчення кожного календарного місяця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Елементи договору "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  елементи різних договорів, передбачених законом або іншими правовими актами. У підприємницькій практиці досить часто зустрічається договір орендного підряду, який містить елементи договору оренди та договору підряду, передбачені чинним ГК, і є змішаним договором. У цьому сенсі до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  елементи договору позики, доручення і комісії »[5]. Ця точка зору не враховувала головне - специфіку взаємовідносин банку і клієнта і тому була неспроможною, а нині закріплена легально в частині другій ДК система окремих видів зобов'язань взагалі не дає жодних підстав для заперечення самостійності договору банківського рахунку. Згідно п. 3 ст. 421 ГК до відносин сторін
 3. § 4. Страхування
  елементом: договори на дожиття, а також договори страхування, пов'язані з періодичними виплатами (ануїтети). До їх числа відносяться договори страхування пенсій. Слід зазначити, що в окремих видах страхування до страхувальника можуть пред'являтися додаткові вимоги. У майновому страхуванні страхувальником може бути лише особа, яка має самостійний майновий інтерес у
 4. § 9. Комерційна концесія
  елементами, як фактіче-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 417 ські відносини правовласника зі своїми контрагентами. Найважливішими з них є наявність постійних клієнтів, перспективи розвитку та комерційний досвід правовласника. Названі елементи не є об'єктами виключного права, однак вони
 5. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  елементом самої угоди за передорученням. В силу ч. 3 ст. 3 Закону про ринок цінних паперів передоручення допускається тільки з повідомленням клієнта. Іншими словами, за відсутності повідомлення не може бути й передоручення. Закон про ринок цінних паперів не тільки формулює обов'язок брокера виконувати доручення клієнтів сумлінно, але й встановлює черговість їх виконання - в порядку надходження,
 6. § 2. Неустойка
  елементи: 1) договір про неустойку і 2) настання умови права (condicio juris), в якості якого виступає невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого неустойкою зобов'язання * (1246). Договір про неустойку є каузальний договір, так як його дійсність залежить від дійсності угоди, що лежить в основі забезпеченого неустойкою зобов'язання (п. 3 ст. 329 ЦК).
 7. § 2. Договір постійної ренти
  елементу договору є викупна ціна постійної ренти, правила визначення якої будуть розглянуті трохи нижче. Поряд з викупною ціною ренти в договорі має бути узгоджений конкретний розмір постійної ренти, виплачуваної одержувачу ренти з визначеної договором періодичністю. На відміну від інших видів ренти розмір постійної ренти встановлюється сторонами абсолютно самостійно при
 8. § 3. Договір довічної ренти
  договору. Правила закону про довічну ренту в чому перегукуються з правилами про постійну ренті, у зв'язку з чим сказане в попередньому параграфі почасти застосовно і до відносин, що складаються при встановленні довічної ренти. Разом з тим договір довічної ренти має низку специфічних особливостей. Як випливає із самої назви даного виду ренти, вона встановлюється на період
 9. § 4. Договір довічного змісту з утриманням
  договору. Суб'єктами аналізованого договору виступають ті ж особи, які можуть бути сторонами договору довічної ренти. Між зазначеними договорами взагалі досить багато спільного, у зв'язку з чим до довічного утримання з коштом застосовуються правила про довічну ренту, якщо інше не передбачено приписами § 4 гл. 33 ГК, присвяченого даному виду ренти. Проте договір довічного
 10. § 2. Елементи договору оренди
  елемент цієї будівлі для рекламних цілей, не є договором оренди. Суд зробив правильний висновок про те, що передача речі в оренду завжди тягне тимчасове відчуження власником права користування цією річчю, чого не було в ході виконання спірного договору (п. 1 Огляду про оренду). З іншого боку, в даний час дана позиція не цілком узгоджується з деякими нормами російського
© 2014-2022  yport.inf.ua