Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

8. Припинення договору

Ще одна особливість аналізованого договору ставиться до можливості односторонньої відмови від виконання.
Пункт 1 ст. 782, подібно ст. 717 ЦК ("Відмова замовника від виконання договору підряду"), надає замовнику право відмовитися від договору. Однак якщо за договором підряду йому довелося б у подібній ситуації сплатити підряднику частину встановленої ціни, пропорційну частці роботи, виконаної до отримання підрядником відповідного повідомлення, то за договором возмездного надання послуг замовнику в такому випадку досить відшкодувати виконавцеві фактично понесені останнім збитки.
Нарешті, слід вказати на те, що не тільки замовнику, але і виконавцю надається право на відмову від договору з тим, що тоді мова йде про повне відшкодування збитків, завданих його відмовою (п. 2 ст . 782 ЦК). При цьому слід звернути увагу на їх характер: на відміну від компенсаційних збитків, викликаних необхідністю компенсувати породжені порушенням договору наслідки, в даних обставинах йдеться насамперед про збитки, аналогічні тим, які мають підставою неукладення договору.
Надаючи обидва боки договору надання послуг право відмовитися від нього, Кодекс проявляє різне ставлення до сторін. Мова йде про те, що під особливим захистом виявляється замовник. Якщо він відмовиться від договору, несприятливі наслідки цього обмежуються необхідністю відшкодувати понесені виконавцем витрати. Навпаки, якщо в ролі відмовилася сторони виступає виконавець, йому доведеться відшкодувати замовнику збитки в повному обсязі. Отже, у разі, коли від договору на ремонт автомашини відмовиться замовник, йому доведеться відшкодовувати фірмі з ремонту автомашин лише реальний збиток. Навпаки, при відмові від ремонту самої цієї фірми замовник може вимагати відшкодування збитків, включаючи як реальний збиток (наприклад, компенсацію витрат, пов'язаних з виявилася марною доставкою вимагає ремонту автомашини до місця надання послуг і назад), так і упущену вигоду (наприклад, суми, не одержані замовником від тих, кого він обслуговує тієї самої автомашиною, яка не була відремонтована).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Припинення договору "
 1. § 2. Оренда
  Оренда. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи,
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 3. § 5. Доручення
  Поняття договору доручення. У певних випадках учасники комерційного обороту позбавлені можливості своїми власними діями набувати права і обов'язки. Наприклад, суб'єкт може виявитися позбавлений такої можливості у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому місці і не в змозі сам безпосередньо своїми власними діями набувати права і обов'язки, або він не має достатніх
 4. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 5. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 6. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 7. § 10. Просте товариство
  Договір простого товариства є різновидом загальної групи договорів про спільну діяльність. Гол. 55 ГК вперше докладно регламентує цей вид договорів. За договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети.
 8. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  Необхідність залучення грошових коштів інших осіб. Жоден комерційний банк, яким би великим він не був, не в змозі задовольнити потреби своїх клієнтів, особливо підприємницькі структури, в позикових коштах за рахунок власних активів. Тому банки не можуть обійтися без залучення ресурсів. Завдяки банкам тимчасово вільні гріш знаходять застосування і втягуються в оборот;
 9. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  Загальні положення. Опіка та піклування встановлюються щодо недієздатних або не повністю дієздатних громадян (підопічних), зокрема неповнолітніх, за відсутності у них батьків, усиновителів, позбавлення батьків батьківських прав, а також у випадках коли неповнолітні залишилися без батьківського піклування. Опіка та піклування забезпечують захист прав та інтересів
 10. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  Строки здійснення цивільних прав. Під термінами здійснення цивільних прав розуміються терміни, протягом яких володар суб'єктивного права може реалізувати можливості, закладені в суб'єктивному праві. Найчастіше вони встановлюються законом або іншими нормативними актами, але можуть передбачатися і угодою сторін. Зазначені терміни, в свою чергу, можуть бути поділені на терміни
© 2014-2022  yport.inf.ua