Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Припинення договору

У главі XIII КТМ можна виявити два спеціальні правила про припинення договору морського агентування. Відповідно до першого з них у разі, якщо договір морського агентування укладено на певний строк, закінчення строку дії такого договору тягне за собою його припинення (п. 1 ст. 239 КТМ). Згідно з другим правилом про припинення договору морського агентування у разі, якщо договір морського агентування укладено на невизначений термін, кожна зі сторін має право розірвати такий договір, сповістивши другу сторону про це не пізніше, ніж за три місяці до дати розірвання договору (п. 2 ст. 239 КТМ).
Перше правило про припинення строкового договору морського агентування закінченням терміну його дії є спеціальним по відношенню як до загальних положень про цивільно-правовому договорі, так і до норм, що регулює договір доручення (стосовно до тих випадків, коли за умовами договору морський агент здійснює юридичні та інші дії від імені судновласника). Як відомо, за загальним правилом, що належить до всякого цивільно-правовим договором, договір, в якому відсутня умова про те, що закінчення терміну його дії тягне припинення зобов'язань сторін за договором, визнається чинним і після закінчення відповідного терміну до повного і належного виконання зобов'язань, випливають з цього договору, або до іншого визначеного в договорі моменту закінчення виконання сторонами зобов'язань (п. 3 ст. 425 ЦК). Однак стосовно договору морського агентування діє інше правило: закінчення терміну дії цього договору тягне його припинення, а стало бути, припиняються і витікаючі з нього зобов'язання.
З іншого боку, до агентського договору (і його окремому виду - договору морського агентування), що передбачає укладання угод та вчинення інших юридичних і інших дій агентом від імені принципала (пряме представництво), в силу ст. 1011 ЦК мають застосовуватися норми про договір доручення, і зокрема правила про припинення цього договору шляхом односторонньої відмови від його виконання: скасування доручення довірителем або відмови від виконання доручення з боку повіреного (п. 1 ст. 977 ЦК). Тим часом п. 1 ст. 239 КТМ позбавляє сторони договору морського агентування, укладеного із зазначенням терміну його дії, права на його одностороннє дострокове розірвання, оскільки підставою його припинення може служити лише закінчення строку його дії. Правда, дана норма, природно, не може бути перешкодою для дострокового розірвання договору морського агентування за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін у судовому порядку (п. 1 і 2 ст. 450 ЦК), а також для односторонньої відмови від виконання договору, якщо за згодою сторін у нього включено умова про таке право сторін (п. 3 ст. 450 ЦК).
Друге правило про можливість припинення договору морського агентування, укладеного на невизначений строк, шляхом його одностороннього розірвання кожної зі сторін відповідає представницькому характеру договору морського агентування. На відміну від положень про припинення агентського договору (ст. 1010 ЦК), що передбачають право кожної зі сторін відмовитися від виконання договору, укладеного без визначення терміну закінчення його дії, без будь-яких попередніх умов (мабуть, тут малося на увазі застосування відповідних положень про припинення відповідно договору доручення та договору комісії), реалізація судновласником або морським агентом свого права на односторонню відмову від договору морського агентування обумовлена обов'язковим повідомленням про це контрагента не пізніше як за три місяці до дати розірвання договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Припинення договору "
 1. § 2. Оренда
  Оренда. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи,
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 3. § 5. Доручення
  Поняття договору доручення. У певних випадках учасники комерційного обороту позбавлені можливості своїми власними діями набувати права і обов'язки. Наприклад, суб'єкт може виявитися позбавлений такої можливості у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому місці і не в змозі сам безпосередньо своїми власними діями набувати права і обов'язки, або він не має достатніх
 4. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 5. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 6. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 7. § 10. Просте товариство
  Договір простого товариства є різновидом загальної групи договорів про спільну діяльність. Гол. 55 ГК вперше докладно регламентує цей вид договорів. За договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети.
 8. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  Необхідність залучення грошових коштів інших осіб. Жоден комерційний банк, яким би великим він не був, не в змозі задовольнити потреби своїх клієнтів, особливо підприємницькі структури, в позикових коштах за рахунок власних активів. Тому банки не можуть обійтися без залучення ресурсів. Завдяки банкам тимчасово вільні гріш знаходять застосування і втягуються в оборот;
 9. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  Загальні положення. Опіка та піклування встановлюються щодо недієздатних або не повністю дієздатних громадян (підопічних), зокрема неповнолітніх, за відсутності у них батьків, усиновителів, позбавлення батьків батьківських прав, а також у випадках коли неповнолітні залишилися без батьківського піклування. Опіка та піклування забезпечують захист прав та інтересів
 10. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  Строки здійснення цивільних прав. Під термінами здійснення цивільних прав розуміються терміни, протягом яких володар суб'єктивного права може реалізувати можливості, закладені в суб'єктивному праві. Найчастіше вони встановлюються законом або іншими нормативними актами, але можуть передбачатися і угодою сторін. Зазначені терміни, в свою чергу, можуть бути поділені на терміни
© 2014-2022  yport.inf.ua