Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Припинення зобов'язань з договору найму спеціалізованого житлового приміщення

Договір найму спеціалізованого житла укладається на певний термін: період перебування у трудових відносинах, проходження служби чи перебування на державній або виборної посади при наданні службового жилого приміщення; період перебування в трудових відносинах, проходження служби або навчання при наданні житлового приміщення у гуртожитку; завершення капітального ремонту або реконструкції будинку або завершення розрахунків з громадянами, що втратили єдине житлове приміщення в результаті звернення на нього стягнення як на предмет застави за кредитними і позиковим угодам, або завершення розрахунків з громадянами, єдине житлове приміщення яких стало непридатним для проживання внаслідок надзвичайних обставин (при наданні житла з маневреного фонду) і т.д. Закінчення цих строків (у тому числі припинення трудових відносин або навчання по будь-яких підстав, звільнення зі служби тощо) є головним і безумовною підставою для припинення дії договору найму спеціалізованого житла і випливають з нього зобов'язань.
Договір найму спеціалізованого житла припиняється у зв'язку з втратою (руйнуванням) такого житла, тобто загибеллю предмета договору (ч. 1 ст. 102 ЖК). Припинення зобов'язань з даного договору тягне за собою також зміна наймодавця службового жилого приміщення або жилого приміщення у гуртожитку, пов'язане із зміною власника (або суб'єкта прав господарського відання або оперативного управління) даного житла, якщо тільки наймач не знаходиться в трудових відносинах з новим наймодавцем (ч . 2 ст. 102 ЖК). Таке можливо, наприклад, при передачі відповідних спеціалізованих житлових приміщень з державної в муніципальну власність або з відання одного органу публічної влади у відання іншого аналогічного органу, зокрема при їх реорганізації. Таким чином, щодо найму таких спеціалізованих житлових приміщень наймач не має в своєму розпорядженні традиційним для найманих (орендних) відносин (включаючи соціальний найм житла) правом слідування, що дозволяє зберегти наймане зобов'язання при зміні власника майна.
На відміну від договору соціального найму житла розглядаються зобов'язальні відносини в багатьох випадках припиняє і смерть наймача, бо члени його сім'ї, як правило, не можуть продовжити трудові, службові та інші відносини з наймодавцем, що послужили підставою для прийняття останнім рішення про надання спеціалізованого житла, що має строго цільове призначення. Виняток з цього правила становлять члени сім'ї наймача житла в маневреному фонді, а також у житлових фондах для тимчасового поселення змушених переселенців та біженців, в яких відносини найму спеціалізованого житла можуть бути продовжені шляхом укладення договору житлового найму з одним із дієздатних членів сім'ї померлого наймача, який проживав спільно з ним.
Договір найму спеціалізованого житла в будь-який час може бути розірваний за згодою наймодавця з наймачем, а також по односторонній ініціативи наймача. В останньому випадку передбачається, що до моменту розірвання наймач належним чином виконав усі свої обов'язки з такого договору.
На вимогу наймодавця даний договір може бути розірваний тільки в судовому порядку у зв'язку з невиконанням наймачем або проживають з ним членами його сім'ї своїх обов'язків, що випливають з даного договору (ч. 3 ст. 101 і ч. 4 ст. 83 ЖК), в тому числі у випадках:
- невнесення ними плати за житлове приміщення і (або) комунальні послуги протягом більше 6 місяців;
- руйнування або пошкодження займаного жилого приміщення;
- використання його не за призначенням;
- при систематичному порушенні прав і законних інтересів сусідів, яке робить неможливим проживання в одному житловому приміщенні.
Як припинення, так і розірвання договірних відносин найму спеціалізованого житла тягне для колишнього наймача і проживали разом з ним членів його сім'ї виникнення обов'язки звільнити житлове приміщення, займане ними за даним договором. При відмові від її виконання названі громадяни виселяються в судовому порядку без надання інших жилих приміщень (ч. 1 ст. 103 ЖК), бо надані їм спеціалізовані житлові приміщення мають строго цільове призначення і призначені задовольняти тимчасові потреби громадян у житлі.
Проте у ряді випадків закон дозволяє виселення названих громадян по суду лише з наданням інших житлових приміщень. Мова йде тільки про випадки виселення з службових житлових приміщень і гуртожитків, причому справа стосується лише двох категорій громадян. По-перше, це громадяни, які взагалі не мають іншого житла (які не є ні наймачами житла, ні його власниками, ні членами їх сімей, у тому числі в інших населених пунктах) і перебувають на обліку в якості потребують надання житлових приміщень. Якщо серед таких громадян є:
1) члени сімей військовослужбовців і аналогічних їм за статусом осіб, а також члени сімей загиблих або зниклих без вести при виконанні військових або службових обов'язків;
2) пенсіонери по старості;
3) члени сім'ї працівника, померлого після надання йому службового жилого приміщення або приміщення у гуртожитку;
4) інваліди I або II груп, що отримали каліцтво внаслідок виконання трудових обов'язків або обов'язків військової служби, то їм при виселенні із службових житлових приміщень і гуртожитків надаються інші житлові приміщення, необов'язково упорядковані, але неодмінно знаходяться в межах відповідного населеного пункту.
По-друге, аналогічні житлові приміщення надаються громадянам, яких виселяють з службових жилих приміщень або гуртожитків при зміні наймодавця, якщо вони знаходяться в трудових відносинах з новим наймодавцем. У цьому разі інші житлові приміщення їм зобов'язаний надати колишній наймодавець, що передає новому відповідні житлові приміщення (ч. 4 ст. 103 ЖК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Припинення зобов'язань з договору найму спеціалізованого житлового приміщення "
 1. § 2. Види цивільно-правових договорів
  припинення цивільних прав та обов'язків. Разом з тим нерідкі випадки, коли особа, яка укладає угоду, встановлює правило, згідно з яким право вимоги за договором надається особі, що не бере участь в укладенні договору. Договором на користь третьої особи є договір, відповідно до умов якого боржник приймає на себе зобов'язання зробити виконання не кредитору, а
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  припинення (або невиникнення) самих майнових відносин (див.: Іоффе О.С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975. С. 96). В.Г. Вердніков також відзначав, що організаційні відносини виступають лише як елемент, сторона майнових відносин або як початкова стадія їх становлення і тому не можуть бути визнані самостійним видом суспільних відносин. Деякі
 3. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  припинення опіки (піклування), а також по закінченні служби в Збройних Силах РФ або після повернення з установ, що виконують покарання у вигляді позбавлення волі; 3) громадянам, які страждають важкими формами хронічних захворювань , перелік яких встановлюється Урядом РФ. Як бачимо, коло осіб, які мають право на позачергове надання житла, є досить вузьким. Чи не
 4. § 5. Користування житловими приміщеннями
  припинення надання субсидій. Субсидії надаються громадянам у разі, якщо їхні витрати на оплату житлового приміщення та комунальних послуг, розраховані виходячи з розміру регіонального стандарту нормативної площі житлового приміщення, що використовується для розрахунку субсидій, і розміру регіонального стандарту вартості житлово-комунальних послуг, перевищують величину, відповідну максимально
 5. § 7. Припинення житлових правовідносин
  припинення права власності, то стосовно наймачам - про розірвання договору найму, в тому числі його розірвання за ініціативою наймодавця, що зазвичай називається виселенням. Розглянемо послідовно всі ці питання. Власник житлового приміщення може позбутися прав на належне йому жиле приміщення в силу різних підстав. Наприклад, житлове приміщення може бути знищено в
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  припинення належить дарувальнику вимоги і кореспондуючий йому обов'язки обдаровуваного і т.д. * (119) См: Enneccerus L., Lehmann H. Op. cit. S. 487. * (120) У ст. 1106 ЦК домагання, опосредующее зворотний перехід вимоги, неточно іменується "правом вимагати відновлення колишнього положення". Див: Крашенинников Е.А. Основні питання уступки вимоги / / Нариси з торговельного права.
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  припинення правоздатності. Невідчужуваність правоздатності та неможливість її обмеження. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Дієздатність громадян (фізичних осіб). Невідчужуваність дієздатності. Різновиди дієздатності. Дієздатність неповнолітніх громадян. Емансипація. Випадки та умови обмеження дієздатності громадян. Визнання громадянина недієздатним.
 8. 4. Житлові фонди
  припинення підлягають державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі прав на нерухомість, тоді як для зобов'язальних житлових прав такої реєстрації не потрібно. Разом з тим житловий фонд Росії незалежно від приналежності складових його житлових приміщень підлягає державному обліку в порядку, встановленому Урядом РФ (ч. 4 ст. 19 ЖК). Такий облік включає в себе
 9. 2. Поняття і зміст договору найму спеціалізованого житлового приміщення
  припинення та розірвання) та обов'язкової оплатне користування (згідно з ч. 9 ст. 156 ЖК незаможні громадяни можуть бути звільнені від внесення плати за наймання за договором соціального найму), а також відсутністю у наймача яких можливостей за розпорядженням житлом (у вигляді піднайму, обміну тощо). --- Спеціалізовані житлові приміщення для соціального
 10. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  припинення договору. До числа спеціальних норм, адресованих сторонам договору найму житлового приміщення (будинку), належать, зокрема, статті ФГК, що закріплюють пріоритет договору житлового найму по відношенню до договору купівлі - продажу при переході житлового приміщення до нового власника, а також охоплюють випадки, при яких здійснення ремонту покладено на наймача (за межами цих
© 2014-2022  yport.inf.ua