Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 4 ПРИКЛАД ОПИСУ СПОСОБУ


Приклад опису способу (патент РФ № 2434742 «Спосіб виготовлення елементів багато-
шарових огороджувальних конструкцій », автори Король Е.А.,
Пугач Е.М., Харькін Ю.А., Зенкин В.А. і Биков Е.Н., патентооблада-
тель Московський державний будівельний університет)
МПК B28B 1/087
Спосіб виготовлення елементів багатошарових
огороджувальних конструкцій
Винахід відноситься до будівництва, а саме до технології
виготовлення елементів багатошарових огороджувальних конструкцій,
з теплоізоляційним шаром з легких бетонів.
Відомий спосіб виготовлення елементів огороджувальних кон-
конструкцій, який передбачає формування нижнього шару з-
делия, укладку теплоізоляційного шару і укладку верхнього шару з
подальшим вібруванням всіх верств одночасно (а.с. СРСР
№ 477144, МПК В32В 13/00, 1975).
Недоліком даного способу є зниження міцності
контактної зони шарів внаслідок вібрування форми з покладений-
вими в неї бетонними сумішами різної марки за щільністю, що
може призвести до розшарування або недоущільнений бетонів шарів і
зниження міцності виробу в зонах їх контакту, а отже,
погіршує надійність конструкції в цілому.
Найбільш близьким до запропонованого рішенням є спосіб
виготовлення багатошарових будівельних виробів, що закінчував-
ся в укладанні бетонних шарів одночасно з двох протилежний-
них сторін форми плоскими хвилями, спрямованими під кутом
85-95 ° до протилежної від джерела дії вібрації грані-
це шару (патент РФ № 2170663, МПК В28В 1/087, 2001).
Відомим способом виробництва тришарових конструкцій
можна робити укладання і ущільнення теплоізоляційного і
нижнього конструкційного шарів, але він небажаний для укладання
верхнього, так як це може призвести до його зануренню і переме-
Шивані з теплоізоляційним шаром, внаслідок більшої пліт -
ності конструкційного шару.
Технічний результат пропонованого винаходу - вище-
ня міцності виробу в контактній зоні шарів за рахунок введення в
складу конструкції дисперсного армування, утвореного в тих-
технологічному процесі на стадії виготовлення.
Технічний результат досягається тим, що в способі изготовле-
ня елементів багатошарових огороджувальних конструкцій, включаю-
щем послідовне заповнення форми бетонними сумішами теп-
лоізоляціонного і конструкційних шарів, після укладання першого
конструкційного шару середньою щільністю 800-1400 кг/м3, вводить-
ся армований контактний шар, утворений в результаті
нанесення на нижній конструкційний шар рубаного щелоче-
стійкого скловолокна довжиною 20-30 мм в кількості 0,04-0,06 кг
на 1 м2, потім у форму заливається бетонна суміш теплоізоляц-
онного шару середньою щільністю 200-400 кг/м3, форма піддав-
ється Вібровані протягом 30-60 с, після чого повторюються
операції щодо заповнення форми наступним з'єднувальним сло-
ем, а потім після перерви в 40-60 хв. конструкційним шаром
с віброущільненням протягом 50-100 с.
На кресленні представлено нормальний переріз фрагмента мно-
гослойной захисної конструкції на стадії виготовлення. В
початку укладається перший конструкційний шар 1, над ним об-
разуется контактний шар 2, армований скловолокном, і теп-
лоізоляціонний шар 3, далі розташовані верхній контактний
шар 4 і конструкційний шар 5.
Спосіб включає наступні операції:
1. У форму для виробництва конструкцій може укладатися
формотворна матриця багаторазового використання, кото-
раю буде підвищувати декоративні властивості і забезпечувати мно-
гообразие варіантів елементів огороджувальної конструкції.
2. Далі встановлюють арматурні сітки, що забезпечують
армування конструкційного шару, після чого форму заповнюють
бетонною сумішшю середньою щільністю 800-1400 кг/м3 на товщину,
необхідну за розрахунком, і ущільнюють її.
3. Відразу після ущільнення першого конструкційного шару про-
переводять напилення рубаного лугостійкою скловолокна дли-
ної 20-30 мм на поверхню укладеного бетону в кількості
0,04-0,06 кг на 1 м2, після чого у форму заливають бетонну суміш
теплоізоляційного шару середньою щільністю 200-400 кг/м3, далі
відбувається вібрування, протягом 30-60 с, внаслідок чого
відбувається проникнення скловолокна в контактну зону бето-
нов. Таким чином, забезпечується більш міцний зв'язок кон-
струкціонного та теплоізоляційного шарів. Бетонну суміш тепло-
ізоляційного шару необхідно укладати не пізніше початку
терміну схоплювання бетонної суміші конструкційного шару.

4. Далі укладають скловолокно відповідно до п . 3. Після
цього встановлюють арматурну сітку другого конструкційного
шару. Після закінчення 40-60 хв. після початку терміну схоплювання
суміші теплоізоляційного шару відбувається заповнення форми бе-
тоном конструкційного шару з його подальшому ущільненням по-
верхностних впливом протягом 50-100 с.
5. Завершальною стадією є традиційний температур-
но-вологісний догляд за конструкцією.
Спосіб виготовлення багатошарових будівельних виробів поз-
воляет підвищити надійність конструкції на 10-15% за рахунок по-
щення міцності в контактних зонах шарів в 1,5-2 рази без зна-
чительно зміни теплофізичних характеристик конструк-
ції. Важливою умовою виробництва виробів є процес
освіти контактного шару, а саме лугостійкість, довжина і
концентрація скловолокна, а також час вібрування, в про-
тивном випадку можливе розшарування конструкції, недостатнє
взаємне проникнення бетонів шарів при утворенні контакт-
ного шару, перемішування бетонних сумішей, що використовуються в кон-
струкции.
Таким чином, можливе виготовлення великорозмірних НЕ-
несучих і самонесучих елементів стінових огороджувальних кон-
конструкцій, панелей перекриття та покриття, а також тришарових
стінових блоків розміром 200? 400? 400 мм, що виключає
необхідність армування блоків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОДАТОК 4 Приклад опису способу"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ пекло хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 2. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  Поняття товарного знака і знака обслуговування. Під товарним знаком в російському праві традиційно розуміється умовне позначення, яке поміщається на своєї продукції, її упаковці або супровідної документації і є довільним по відношенню до даної продукції, тобто не виступає для останньої в якості необхідного назви, загальноприйнятого терміну або описового поняття. Іншими
 3. 3. Вплив розумності та добросовісності на визначення меж здійснення суб'єктивних цивільних прав
  Чинне цивільне законодавство вельми часто використовує поняття розумності та добросовісності для оцінки поведінки суб'єктів цивільних правовідносин як взаємопов'язані один з одним. У п. 2 ст. 6 ЦК закріплено, що при неможливості використання аналогії закону права та обов'язки сторін визначаються виходячи з загальних засад цивільного законодавства (аналогія права) і
 4. 3. Договір продажу нерухомості по сучасному російському цивільному праву
  Норми про договір купівлі - продажу нерухомого майна об'єднані в ГК в окремому параграфі виходячи із специфіки її предмета, яка зумовлює особливості договору купівлі - продажу нерухомості, які дозволяють виділити його в окремий вид договору купівлі - продажу: договір продажу нерухомості. За договором продажу нерухомості продавець зобов'язується передати у власність покупця нерухоме
 5. 1. Поняття договору
  Доручення без повноважень. З тріади, що має ключове значення для формування договору доручення, - представництва, доручення, довіреності, - стосовно договору комісії зберігає своє значення доручення. Мається на увазі, що, подібно договором доручення, і при комісії відбувається заступництво. Воно виражається в тому, що одна особа діє за дорученням іншої, притому в результаті
 6. 7. Права та обов'язки сторін
  Права та обов'язки комітента та комісіонера досить широко врегульовані в ЦК, а з урахуванням специфіки певних видів комісії - також у присвяченому їм спеціальному законодавстві. Як і стосовно іншим договорами, це все ж найбільшою мірою належить до обов'язків активної сторони в договорі, в даному випадку - комісіонера. З визначення договору комісії випливає, що в
 7. § 3. Основи планування попереднього розслідування злочинів
  Не можна вірити тим оптимістам, які говорять, що вони не планують свою роботу, свою діяльність. Цього не може бути в принципі. Людина, як колись було помічено класиком, тим і відрізняється від бджоли, що, починаючи будівництво, він має в голові образ бажаного будови. Восени перед виходом з вдома кожен з нас дивиться на небо, слухає прогноз погоди і на цій основі вирішує, брати йому
 8. § 2. Загальні положення тактики слідчого огляду
  Порядок виробництва слідчого огляду регламентований наведеної вище ст. 177 КПК. Крім того, як зазначалося, ряд інших кримінально-процесуальних норм обумовлює деякі особливості проведення огляду таких об'єктів, як поштово-телеграфна кореспонденція, записи телефонних та інших переговорів, труп, обвинувачений, підозрюваний, свідок і потерпілий. Оскільки норми
 9. § 3. Тактика огляду місця події
  Один з перших російських криміналістів Я. І. Баршев в «Підставах кримінального судочинства із застосуванням до російського кримінального судочинства» (СПб ., 1841) наступним чином сформулював основні правила «особистого огляду злочину і слідів його»: 1) особистий огляд необхідний у всіх випадках, коли є «зовнішні ознаки» і сліди злочину; 2) він повинен про-100
 10. § 3. Тактика обшуку в житлі чи іншому приміщенні
  Як сказано вище, житло чи інше приміщення (далі - приміщення) - найскладніший об'єкт обшуку. Невипадково тому ст. 182 КПК, яка регламентує порядок виробництва обшуку, опосередковує Попутно зауважимо, що з позиції тактики професійного захисту раціональність присутності захисника при обшуку представляється нам дуже проблематичною, бо таке процесуально і психологічно буде
© 2014-2022  yport.inf.ua