Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 3 ПРИКЛАД ОПИСУ КОМПОЗИЦІЇ


Приклад опису композиції (патент РФ № 2363679 «Кладочний розчин», автори Баранов Н.П.
і Чистов Ю . Д., патентовласник Московський державний
будівельний університет)
МПК С04В 28/00
Кладочний розчин
Винахід відноситься до кладочним розчинів і може бути
використано для кладки споруд з цегли, бетонних каменів
і каменів з легких порід.
Відомий цементно-піщано-глиняний будівельний розчин,
складається з 1 частини цементу, 3-4 частин піску, 0,25 частин глини
(Воробйов У . А., Комар А.Г., Будівельні матеріали. - М.: Стройі-
здат, 1976, с. 97). Однак він має низьку міцність.
Відомий водонепроникний цементно-піщаний будівельник-
ний розчин, застосовуваний для гідроізоляційних стяжок в са-
нузлах житлових будівель. Його готують у співвідношенні цемент: пісок -
1:3, при водоцементному відношенні 0,4-0,5. Кількість введеної
добавки (бентонітової глини) становить від 2 до 7% (Арцев А.І .
Бентонітова глина в якості ущільнюючої добавки. Будівельник-
ні матеріали і конструкції. - Київ: Будівельник, 1988, № 1,
с. 11).
Однак характеристики міцності даного розчину достига-
ються за рахунок включення до його складу істотної кількості
бентонітової глини, що має високу вартість. При цьому з-
Вестн розчин має невисоку морозостійкість. Крім того, в
склад розчину як заповнювач входить пісок, що також
підвищує вартість розчину.
Найбільш близьким за сукупністю ознак до пропонованого
винаходу, тобто прототипом, є композиція для отримання
будівельних матеріалів, що включає цемент, заповнювач, до-
надбавку у вигляді нанокаталізатор і воду (патент РФ № 2281262,
МПК С04В 28/00, 2005).
Проте відома композиція має невисоку морозостой-
кістку. Крім того, до складу розчину як заповнювач входить
пісок, що також підвищує вартість розчину.
Винахідницька завдання полягало в розробці складу кла-
дочно розчину з високою міцністю і хорошою морозостійка-

стю при використанні як заповнювач відходів виробниц-
ства.
Дана задача вирішена шляхом створення розчину кладки
наступного складу:
? цемент - 400 кг/м3;
? пил уноса - 1250 кг/м3;
? нанокаталізатори - 0,02 кг/м3;
? вода - 340 кг/м3.
В якості цементу використовується цемент будь-якої марки.
В якості пилу уноса використовують пил, що утворюється в си-
Стем газоочистки при сушінні піску. В якості добавки викорис-
зуются нанокаталізатори - вуглецеві трубки або фулерени.
У Москві і Московській області функціонують 25 асфальтобетон-
тонних заводів. Тільки на Митіщинському асфальтобетонному заво-
де потужністю 300 тис. т на рік щодоби в процесі виробниц-
ства продукції в системах газоочистки утворюється до 10 т пило-
видного відходу сушки піску, який практично не використовується,
відправляється у відвали і до того ж забруднює навколишнє середовище.
Даний відхід відноситься до 1 класу будівельних матеріалів в со-
ответствии з ГОСТ 30108-94 «Будівельні матеріали та вироби.
Визначення ефективної питомої активності природних ра-
радіонуклідів».
Застосовувані в складі розчину кладки цемент відпо -
ствует ГОСТ 10178-85, пісок - ГОСТ 2138-91, а вода - ГОСТ
23732-79. Таким чином, заявлений розчин кладки відрізняючи-
ється від прототипу тим, що до його складу входить пилоподібни відхід
сушки піску і нанокаталізатори - вуглецеві трубки або фул-
рени (добавка).
Пропонований розчин кладки має високу міцно-
стю і хорошою морозостійкістю. Крім цього, додатковим
перевагою є поліпшення навколишнього середовища .
Приклад. Беруть 400 г цементу, 1250 г пилоподібного відходу, 340 г
води, 0,02 г добавки (вуглецеві трубки або фулерени). Компо-
ненти ретельно перемішують і готують розчин. З отриманого
розчину формують зразки-балочки розміром 40? 40? 160 мм в
відповідно до ГОСТ 5802-86, пропарюють протягом 8 год. у
формах і після охолодження випробовують на міцність.
Застосування пилоподібного відходу сушки піску як запов-
нітеля для розчину кладки, а також застосування як
добавки нанокаталізатор (вуглецеві трубки або фулерени)

значно знижує вартість розчину при збереженні його
характеристик міцності і морозостійкості.
Розрахунки представлені в таблиці.

Таблиця


З таблиці видно, що вартість пилоподібного відходу практиче-
скі в чотири рази менше вартості піску. Водночас вар-
мость нанокаталізатор, застосовуваних в невеликих кількостях
для пропонованого винаходу, не набагато більше вартості
бентонітової глини. При збереженні міцності і морозостійкості
розчину кладки вартість 1 м3 розчину склала 2326 руб.
36

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОДАТОК 3 Приклад опису композиції"
 1. § 2. Довіреність
  додатком печатки організації, а довіреності на одержання чи видачу грошей та інших майнових цінностей повинні бути підписані також головними (старшими) бухгалтерами (ч. 5 ст. 185 ЦК). Форми довіреностей на вчинення операцій у банку і довіреностей на укладення угод у галузі зовнішньої торгівлі визначаються спеціальними правилами. По-друге, довіреність є суто строкової
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  додатків до договору документів, що засвідчують склад і вартість майна підприємства, тому відповідної обов'язки у сторін не виникає (протилежну думку, що іноді зустрічається в літературі, не грунтується на законі; див., напр.: Шапкина Г. Договір оренди / / Господарство право. 2003. N 7). Водночас в цілому слід підтримати пропозицію включити відповідні зобов'язуючі норми
 3. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  додатком фонограми на аудіокасеті. Для позначення, що використовує музичний твір, в описі наводиться його нотний запис. Специфіка світових позначень розкривається через характеристику світових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості; перелік товарів і послуг, для яких витребовується реєстрація товарного знака, згрупованих за
 4. 3. Вплив розумності та добросовісності на визначення меж здійснення суб'єктивних цивільних прав
  доданими до неї документами в розумний строк і проявити розумну дбайливість, щоб встановити, чи відповідає ця вимога та додані до нього документи умовам гарантії. Згідно п. 2 ст. 428 ЦК приєдналася до договору сторона вправі вимагати розірвання або зміни договору, якщо договір приєднання хоча і не суперечить закону та іншим правовим актам, але містить явно
 5. 3. Договір продажу нерухомості по сучасному російському цивільному праву
  додаток до інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 13 листопада 1997 р. N 21) (Вісник ВАС РФ. 1998. N 1. С. 81 - 90). Спірний характер носить також питання про віднесення до нерухомого майна нежитлових приміщень усередині будинків. Справа в тому , що норми ГК, що регулюють відносини, пов'язані з обігом об'єктів нерухомості, не мали на увазі в якості таких нежитлові
 6. 1. Поняття договору
  додаток II, в якому наведені глави сучасних йому торговельних укладень семи країн. Восьмий була глава зі Швейцарського зобов'язального закону (Гойхбарг А.Г. Торгова комісія. СПб., 1914. С. 121 і сл.). Укладачі проекту Цивільного уложення Росії, посилаючись на сучасних їм французьких авторів, звернули увагу на те, що "включення другої половини 94-й статті у Французьке
 7. 7. Права та обов'язки сторін
  додатком до нього. Слід особливо підкреслити, що надання звіту іманентно даного договору і певною мірою може вважатися наперед визначеним також його ознаками. Значення, яке може надаватися даного обов'язку, підтверджує наступне, наприклад, твердження: "Для вирішення питання про те, якого роду угода - за свій рахунок або за рахунок комітента - мається на увазі,
 8. 3.1. Міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм Універсальна міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм
  додатком до яких є зазначені Закони. Це дозволило скоротити обсяг Віденської конвенції, більш раціонально розташувати матеріал і уникнути повторів. Як зазначалося, участь у розробці Віденської конвенції представників держав різних соціально-економічних і правових систем дозволило знайти розумні компроміси і відобразити в ній кращі положення двох однакових законів.
 9. § 3 . Основи планування попереднього розслідування злочинів
  програми до обвинувального висновку. При цьому слід враховувати, що відповідно до ч. 4 ст. 220 КПК цей список повинен складатися з двох частин: осіб, які підлягають виклику з боку звинувачення і з боку захисту. Нагадаємо, що друга частина цього списку пропонується обвинуваченим і його захисником за результатами ознайомлення їх з матеріалами кримінальної справи в порядку ст. 217 КПК і ні слідчим,
 10. § 2. Загальні положення тактики слідчого огляду
  додатком до протоколу огляду, складеним слідчим, що, на нашу думку, не суперечить встановленому процесуальним режиму виробництва даної слідчої дії. Сама ж обов'язок фахівця зі складання письмового звіту про свої дії на вимогу про тому слідчого по суті є різновидом вже покладених на нього процесуальним законом обов'язків (ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua