Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 2 ПРИКЛАД ОПИСУ ПРИСТРОЇ


Приклад опису пристрою (патент РФ № 2358062 «Разрядник для створення набивних паль»,
автор Лосєв М.М., патентовласник Московський державний
будівельний університет)
МПК E02D 5/36
Разрядник для створення набивних паль
Винахід відноситься до високовольтного устаткування для
створення набивних паль і може бути використане при споруд-
нии пальових фундаментів, посиленні масивів грунту в капиталь-
ном будівництві.
Відомо пристрій для виготовлення буронабивних паль
(а. с. СРСР № 774941, В28В, 1978), для ущільнення бетонної сме-
сі. Такий розрядник дозволяє створювати набивні палі, проте
головним недоліком є те, що вимагає високих витрат елек-
тріческое енергії.
Найбільш близьким технічним рішенням до винаходу є-
ється пристрій, описаний у заявці на видачу патенту на зображені
тение РФ № 94030388 (МПК E02D 5 / 36, 1994), розрядник которо-
го може ущільнювати стінки свердловини, але витрати електричної
енергії не відповідають приросту питомої несучої здатності
палі. Справа в тому, що електроди створюють певну спрямований-
ність формованим факторам електричного розряду (ударної
хвилі, гідродинамічним коливанням, кавітаційним потокам),
в той же час значна частина енергії витрачається на вдосконалення-
шення корисної роботи. Практикою встановлено, що при діаметрі
свердловини 120-450 мм її стінки розширюються до діаметра 300 -
700 і вище, залежно від грунтових умов (ТР 50-180-06
«Технічні рекомендації з проектування і влаштування
пальових фундаментів, що виконуються з використанням разрядно-
імпульсної технології для будівель підвищеної поверховості (палі-
РІТ) »). Разом з тим після заповнення бетоном зони з порушеною
структурою грунту (бурової колонкою) спостерігається стабілізація в
Надалі його проникнення в більш щільну структуру. Після-
дующее розширення діаметра свердловини під впливом елек-
тріческого розряду відбувається, однак глибина насичення бето-
ном прямо пропорційна введеної питомої енергії. Енергія
електричних імпульсів витрачається на створення поля щільності
навколо свердловини, на впровадження матеріалу наповнення в грунт, на
ущільнення самого наповнювача і на освіту випора. У той ж
час у ряді випадків при влаштуванні пальових чи інших фундамен-
тов є необхідність збільшити діаметр свердловини в 2,0-2,5 ра-
за (як зазначено вище), домогтися високої питомої несучої спо-
собности палі близько 120-150 т, а також рівномірного ущільнення-
ня масиву грунту до проектної величини.
Технічний результат винаходу - зниження енерговитрат
процесу, збільшення несучої здатності палі.
На фіг. 1 і 2 показаний загальний вигляд розрядника.
Разрядник для створення набивних паль складається з вертикально
розташованого верхнього електрода 1 і нижнього електрода 3, со-
тримає п'ять струмопровідних елементів 2, які расположе-
ни на певній відстані один від одного навпроти отворів
в корпусі 5 формуючої камери. Для найбільш повного вико-
вання гідродинамічного ефекту на корпусі 5 закріплений відпрацьовано-
жающему екран 4. Для послідовного перемикання нижніх
електродів кабель 7 з'єднаний з електричним кроковим іскаті-
лем 6.
У цьому пристрої тип електродів прийнятий «симетрична ви-
пуклі поверхню - вістря», що дозволяє виробляти розряди
послідовно один за одним. Кількість електродів відпо-
ствует числу отворів в формуючої камері. Електроди распола-
гаются навпроти отворів в корпусі формуючої камери, при
цьому кількість електродів повинно бути непарним. Вісь кожного
струмопровідного елемента нижнього електрода розташована пер-
перпендикулярно робочої поверхні верхнього електрода.
Для повного досягнення ефекту напрямки ударних хвиль,
використовують відображає екран, кут нахилу між робочою по-
верхностью якого і віссю струмопровідних елементів нижнього
електрода становить 45-60 °, використовуючи властивість освіти
гідроімпульсних ударних хвиль, а саме спрямованість їх дей-
ствия.
Радіус основи опуклої поверхні в 3-3,5 рази менше
радіусу нижнього електрода.
Нижній електрод виконаний змінним. Він закріплений у основа-
нии камери. Н. Сватівської встановлено, що пара електродів не вимагає регулювання зазору протягом 7000-8000 імпульсів .
Для запобігання припою струмопровідних елементів до корпусу
і можливості зміни міжелектродного проміжку, токопро-
водящие елементи розташовані в діелектричній втулці.
Пристрій працює таким чином. У свердловину, запов-
ненную литий бетонною сумішшю, опускається робочий орган (раз-
рядник) до першого робочого горизонту, як правило, 300-350 мм.
Процес здійснюється таким чином: електрична енер-
гия змінного струму промислової частоти напругою 220 -
380 В (частотою 50 Гц) до 10,0 кВ, для виготовлення паль і уплот-
нения грунту. Електроенергія постійного струму і високого напря-
вання накопичується в блоці конденсаторних батарей до
60,0 кДж. Далі накопичену енергію направляють до випромінювача
енергії (розрядники), зануреному в бетонну суміш. Між
електродами випромінювача завжди повинен перебувати рідкий електро-
літ, яким є цементний розчин або бетонна суміш. При
подачі електроенергії на електроди випромінювача в міжелектродному
проміжку створюється висока щільність енергії 1013? 1014
Дж/м3, відбувається пробій з утворенням плазмового каналу
розряду. У цьому каналі за 10-4? 10-5 с підвищуються температура до
104? 4? 105 ° С і тиск до 108? 3? 109 Па, що забезпечує ви-
сокую швидкість розширення каналу розряду (до сотень метрів в
секунду), утворення та розповсюдження в навколишньому середовищі
хвиль стиснення. На цій стадії відбувається перетворення запасіться -
ної в накопичувачі електричної енергії в енергію гідродінамі-
чеських збурень.
Пропонований розрядник дозволяє формувати палю з
меншою витратою енергії. При цьому рівномірно ущільнюється
грунтовий масив, що впливає на загальну несучу здатність
палі. Несуча здатність палі підвищується на 20-25 %.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОДАТОК 2 Приклад опису пристрою"
§ 2. Загальні положення тактики слідчого огляду
 1. Порядок виробництва слідчого огляду регламентований наведеної вище ст. 177 КПК. Крім того, як зазначалося, ряд інших кримінально-процесуальних норм обумовлює деякі особливості проведення огляду таких об'єктів, як поштово-телеграфна кореспонденція, записи телефонних та інших переговорів, труп, обвинувачений, підозрюваний, свідок і потерпілий. Оскільки норми
  § 3. Тактика обшуку в житлі чи іншому приміщенні
 2. Як сказано вище, житло чи інше приміщення (далі - приміщення) - найскладніший об'єкт обшуку. Невипадково тому ст. 182 КПК, яка регламентує порядок проведення обшуку, опосередковує Попутно зауважимо, що з позиції тактики професійного захисту раціональність присутності захисника при обшуку представляється нам дуже проблематичною, бо таке процесуально і психологічно буде
  Стаття 12. Обов'язки поліції
 3. Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
  Стаття 13. Права поліції
 4. Коментар до статті 13 Перерахованими у цій статті, так само як іншими правами поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади користуються співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Вимога, про який йдеться в п. 1 ст. 13 коментованого Федерального закону, може бути як письмовим, так і усним. 1.2. Для
  3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
 5. Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
  Список літератури
 6. * (1) Більш докладно про всі ці зміни див у наступних розділах курсу. * (2) Поняття "державна влада" використано законодавцем як узагальнююче поняття, що включає ряд компонентів, позначених у розділах, що входять до розділ Х. * (3) Див: Злочинність і правопорушення. 1998. Статистичний збірник. М., 1999. С. 117-118, 158. * (4) Див: Стан злочинності в Росії за
  § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) та міст (1870, 1892 рр..)
 7. Звільнення селян з кріпосної залежності, розвиток капіталістичних відносин, зростання соціальної напруженості підштовхнули монархію до реформам державного та місцевого управління. Імператором Олександром II 1 січня 1864 було затверджено Положення про губернські і повітових земських установах, а 16 червня 1870 - Міське положення. Реформа була спрямована на зміцнення
  § 1 . Купівля-продаж. Мена. Рента
 8. Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
  § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
 9. Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
  § 2. Довіреність
 10. Поняття довіреності. Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами (ч. 1 ст. 185 ЦК). Найчастіше доручення видається для підтвердження повноважень добровільного представництва. Однак якщо саме добровільне представництво має в основі договір між представляють, і представником, то видача довіреності за
  Понятие доверенности. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами (ч. 1 ст. 185 ГК). Чаще всего доверенность выдается для подтверждения полномочий добровольного представительства. Однако если само добровольное представительство имеет в основе договор между представляемым и представителем, то выдача доверенности по
© 2014-2022  yport.inf.ua