Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Приватизація підприємств шляхом їх перетворення в акціонерні товариства

Приватизація великих і середніх державних і муніципальних підприємств (зі середньоспискової чисельністю працюючих понад 1000 осіб, а за рішенням трудових колективів - і понад 200 осіб , з певною балансовою вартістю основних фондів) проводилася шляхом їх перетворення в акціонерні товариства відкритого типу. Цей спосіб згодом дозволялося використовувати і для приватизації відносно невеликих підприємств. Чинний Закон про приватизацію вимагає його застосування до унітарним підприємствам, статутний капітал яких перевищує мінімальний розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства (тобто 1000-кратну суму мінімального розміру оплати праці), що практично означає його використання при приватизації навіть дрібних підприємств.
Рішення про приватизацію конкретного підприємства на підставі затвердженої програми приватизації державного (муніципального) майна приймає уповноважений орган виконавчої влади (ст. 6 Закону про приватизацію), який повинен також затвердити статут майбутнього акціонерного товариства. Раніше в цій ролі виступав відповідний комітет з управління майном. Статут створюваного в такому порядку акціонерного товариства обов'язково повинен містити вказівки на предмет і мети його діяльності (п. 3 ст. 37 Закону про приватизацію).
Попередньо проводиться інвентаризація майна унітарного підприємства і складається проміжний бухгалтерський баланс, на підставі даних яких і відповідно до загальних правил ДК про реорганізації юридичних осіб складається спеціальний передавальний акт і визначається вартість чистих активів унітарного підприємства. Затверджений засновником-власником передавальний акт повинен відображати всі види підлягає приватизації майна унітарного підприємства, тобто його активи і пасиви, включаючи борги і виняткові права на об'єкти "інтелектуальної власності", а також відомості про розмір статутного капіталу майбутнього акціонерного товариства, кількість і номінальну вартість його акцій (п. 1 ст. 11 Закону про приватизацію). Майно унітарного підприємства, не включене в передавальний акт і, отже, не підлягає приватизації, вилучається публічним власником у склад своєї скарбниці. Слід зазначити, що раніше діюче законодавство про приватизацію не вимагало складання будь-яких спеціальних передавальних документів, а складу приватизованого майна визначався на підставі затвердженого плану приватизації підприємства.
Уповноважений державний орган в якості єдиного засновника представляє на державну реєстрацію статут створюваного акціонерного товариства разом з передавальним актом. Виник після реєстрації акціонерне товариство стає правонаступником державного або муніципального підприємства згідно з передавальним актом (п. 1 ст. 37 Закону про приватизацію; ст. 59 ЦК). Одночасно колишній керівник унітарного підприємства призначається засновником керівником (директором) акціонерного товариства до перших зборів акціонерів, а акції створеного акціонерного товариства виставляються на продаж.
Раніше діяли закони про приватизацію дозволяли працівникам (членам трудових колективів) підприємств, що приватизуються купувати акції таких товариств на пільгових умовах по одному з трьох добровільно обираних працівниками варіантів:
- безоплатне отримання 25% привілейованих (неголосуючих) акцій (на суму не понад 20 мінімальних зарплат на одного працівника) і покупка ще 10% звичайних (голосуючих) акцій на пільгових умовах: по закритій підписці і з розстрочкою оплати, а також зі знижкою 30% від номінальної вартості (перший варіант);
- покупка до 51% звичайних акцій товариства (т. е. завідомо контрольного пакета) переважно перед іншими набувачами, однак за повну (номінальну) вартість (другий варіант);
- створення групою працівників підприємства за згодою інших членів трудового колективу повного товариства на строк до одного року , з прийняттям на цей період всієї відповідальності за діяльність підприємства (у тому числі своїм особистим майном), з тим, щоб по його закінченні та виконанні інших передбачених планом приватизації умов мати можливість отримати половину всіх акцій суспільства: переважне право на придбання 30% його голосуючих акцій за номіналом і ще 20% таких же акцій на пільгових умовах (у розстрочку і зі знижкою 30% від номіналу) (третій варіант).
В даний час дані можливості вже не передбачені законом.
Переважна більшість працівників підприємств обрали другий варіант, що дає можливість збереження контролю над приватизованим підприємством. Більше того, у ряді випадків свої акції вони потім внесли до статутного капіталу іншого (закритого) акціонерного товариства, створеного виключно з метою контролю над приватизованим підприємством, що став відкритим акціонерним товариством, та недопущення до його управління сторонніх інвесторів. Однак недолік у працівників власних коштів для придбання акцій зажадав залучення до цього процесу фактичних інвесторів (власників), при яких працівники грали роль підставних осіб, і суттєво посилив роль керівників, які отримали можливість різними шляхами придбати значні пакети акцій. У свою чергу, все це породило різні зловживання і, по суті, позбавило трудові колективи перспектив, на які вони розраховували.
Для збереження державного контролю за рядом приватизованих підприємств , що мають особливо важливе народногосподарське значення, у федеральній власності закріплювалися контрольні пакети акцій (на строк до трьох років, який у ряді випадків потім продовжувався), а також випускалася "золота акція", що дозволяла і за відсутності контрольного пакета акцій протягом терміну її дії (спочатку - також до трьох років) використовувати право вето при прийнятті рішень загальними зборами акціонерного товариства (1). Нині "золота акція" розглядається Законом як спеціальне право на участь не тільки РФ, але і її суб'єктів в управлінні відкритими акціонерними товариствами, що складається в можливостях застосування права вето при прийнятті деяких найважливіших рішень загальними зборами товариства, а також внесення пропозицій до порядку денного річних загальних зборів акціонерів і вимоги скликання позачергових загальних зборів (ст. 38 Закону про приватизацію) (2). Дане право використовується державою з моменту відчуження з державної власності 75% акцій відповідного товариства, тобто за відсутності у нього формальних можливостей для контролю за діяльністю акціонерного товариства.
--- ---
(1) Див Указ Президента РФ від 16 листопада 1992 р. N 1392 "Про заходи щодо реалізації промислової політики при приватизації державних підприємств "/ / Саппа РФ. 1992. N 21. Ст. 1731.
(2) Див також: Постанова Уряду РФ від 23 січня 2003 р. N 44" Про порядок управління знаходяться у федеральній власності акціями відкритих акціонерних товариств та використання спеціального права Російської Федерації на участь в управлінні відкритими акціонерними товариствами ("золотої акції") "/ / СЗ РФ. 2003. N 4. Ст. 340.
Ці ж потреби викликали до життя особливості приватизації майна державних підприємств ряду галузей народного господарства (зокрема, паливно-енергетичного комплексу, включаючи підприємства енергетики, газового господарства, нафтової та нафтопереробної промисловості і деяких інших). Вони встановлювалися президентськими указами і містили численні вилучення із загальних правил законодавства про приватизацію, нерідко зумовлені та відомчими, і навіть лобістськими, а не тільки публічними інтересами.
В особливому порядку проводилася також приватизація радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та матеріального обслуговування агропромислового комплексу. Вона виявилася найменш вдалою формою приватизації, бо нав'язана сільськогосподарським виробникам в ході її реалізації юридична конструкція акціонерного товариства в найменшій мірі враховує особливості організації сільськогосподарського виробництва, а підходящі для цих цілей виробничі кооперативи в той час були прямо виключені з числа учасників приватизації. Тому від послідовного перетворення всіх перерахованих підприємств в акціонерні товариства фактично все одно довелося відмовитися. Крім того, об'єктом приватизації тут стало майно колгоспів і державно-кооперативних підприємств агропромислового комплексу, взагалі не відносилося до державного, що було обумовлено політико-ідеологічними, а не економічними причинами.
Нарешті, акції низки приватизованих підприємств повністю або частково не були продані через відсутність набувачів і залишилися в публічній власності. Відкриті акціонерні товариства з 100-відсотковим публічним участю ("компанії однієї особи"), формально будучи приватними власниками свого майна, фактично перебувають під повним державним контролем, виконуючи волю і реалізуючи інтереси свого єдиного акціонера.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Приватизація підприємств шляхом їх перетворення в акціонерні товариства"
 1. § 1. Поняття комерційного права
  приватизаційне, інвестиційне, банківське, біржове, страхове, зовнішньоекономічне і т. п. Практичний інтерес до такого матеріалу вимагає спеціального його вивчення, включення в систему курсу комерційного права або навіть виділення в окремі навчальні дисципліни (спеціальні курси) . З урахуванням сказаного система курсу комерційного права може бути представлена, зокрема, такими
 2. § 2. Джерела комерційного права
  приватизації, про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності, про інвестиційної діяльності та багато інших. Федеральні закони підлягають опублікуванню і набирають чинності відповідно до правил, передбачених Федеральним законом РФ «Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів» [8]. Датою
 3. § 4. Акціонерні товариства
  приватизації. Особливий правовий режим також передбачений законодавцем для акціонерних товариств, створених на базі реорганізованих колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, а також селянських (фермерських) господарств, обслуговуючих та сервісних підприємств для сільськогосподарських виробників. Регулювання діяльності перерахованих організацій є сферою спеціальних
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  приватизацією державних (муніципальних) підприємств, їх перетворенням в акціонерні товариства, діяльністю інвестиційних фондів [8]. Всі ці акти, з урахуванням встановлених в них особливостей, діють остільки, оскільки вони не суперечать ЦК (п. 3 ст. 96, 217), а також Закону про акціонерні товариства (п. 5 ст. 1). Наступними за ступенем своєї поширеності в обороті серед
 5. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  приватизації. Загальновідомо , що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі завдання не § 2. Об'єкти і суб'єкти приватизації державного та муніципального майна
 6. приватизації. Закон про приватизацію 1997 г говорить про приватизацію державного майна. Але майно може бути рухомим і нерухомим (ст. 130 ЦК). Безумовно, основну масу становить нерухоме майно, головним чином унітарні підприємства як майнові комплекси (ст. 132 ЦК). До числа рухомого майна відносяться в першу чергу акції відкритих акціонерних товариств (ВАТ),
  § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
 7. приватизації чекових інвестиційних фондів; за минулі роки, 1992-1997 рр.., вони зуміли акумулювати величезні грошові кошти і перетворилися у великі фінансові структури, які оперують на всіх сегментах фінансового ринку: кредитному, валютному, ринку цінних паперів [14]. Ті ж самі, в основному, операції здійснюють недержавні пенсійні фонди, назва яких не відображає змісту їх
  § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
 8. приватизації державних сільськогосподарських підприємств і функціонують на основі спеціального про них законодавства. При всій різноманітності сільськогосподарських комерційних організацій (підприємств) в їх правовому статусі багато спільного, відображеного в єдиних, уніфікованих правових нормах, що відносяться в рівній мірі до всіх сільськогосподарським комерційним організаціям і підприємствам,
  § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
 9. приватизація, інвестиційна діяльність та підприємницька діяльність. Муніципальна власність - найбільш важливий елемент економічної основи місцевого самоврядування. Наявність муніципальної власності - це невід'ємна ознака муніципального освіти, саме муніципальна власність забезпечує самостійність муніципальних утворень. Приватизація - це процес передачі
   § 6. Акціонерне товариство
 10.  приватизації державних і муніципальних підприємств, додатково визначається законодавством про приватизацію (абз. 2 п. 3 ст. 96 ЦК, п. 5 ст. 1 Закону про АТ). Подібне зауваження стосується правового становища акціонерних товариств в банківській, інвестиційній та страховій діяльності, товариств, створених на базі реорганізованих сільгосппідприємств та обслуговуючих сферу сільгоспвиробництва, а
  приватизации государственных и муниципальных предприятий, дополнительно определяется законодательством о приватизации (абз. 2 п. 3 ст. 96 ГК, п. 5 ст. 1 Закона об АО). Сходное замечание касается правового положения акционерных обществ в банковской, инвестиционной и страховой деятельности, обществ, созданных на базе реорганизованных сельхозпредприятий и обслуживающих сферу сельхозпроизводства, а
© 2014-2022  yport.inf.ua