Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Приватизація підприємств шляхом їх перетворення в акціонерні товариства

Приватизація великих і середніх державних і муніципальних підприємств (зі середньоспискової чисельністю працюючих понад 1000 осіб, а за рішенням трудових колективів - і понад 200 осіб , з певною балансовою вартістю основних фондів) проводилася шляхом їх перетворення в акціонерні товариства відкритого типу. Цей спосіб згодом дозволялося використовувати і для приватизації відносно невеликих підприємств. Чинний Закон про приватизацію вимагає його застосування до унітарним підприємствам, статутний капітал яких перевищує мінімальний розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства (тобто 1000-кратну суму мінімального розміру оплати праці), що практично означає його використання при приватизації навіть дрібних підприємств.
Рішення про приватизацію конкретного підприємства на підставі затвердженої програми приватизації державного (муніципального ) майна приймає уповноважений орган виконавчої влади (ст. 6 Закону про приватизацію), який повинен також затвердити статут майбутнього акціонерного товариства. Раніше в цій ролі виступав відповідний комітет з управління майном. Статут створюваного в такому порядку акціонерного товариства обов'язково повинен містити вказівки на предмет і мети його діяльності (п. 3 ст. 37 Закону про приватизацію).
Попередньо проводиться інвентаризація майна унітарного підприємства і складається проміжний бухгалтерський баланс, на підставі даних яких і відповідно до загальних правил ДК про реорганізації юридичних осіб складається спеціальний передавальний акт і визначається вартість чистих активів унітарного підприємства. Затверджений засновником-власником передавальний акт повинен відображати всі види підлягає приватизації майна унітарного підприємства, тобто його активи і пасиви, включаючи борги і виняткові права на об'єкти "інтелектуальної власності", а також відомості про розмір статутного капіталу майбутнього акціонерного товариства, кількість і номінальну вартість його акцій (п. 1 ст. 11 Закону про приватизацію). Майно унітарного підприємства, не включене в передавальний акт і, отже, не підлягає приватизації, вилучається публічним власником у склад своєї скарбниці. Слід зазначити, що раніше діюче законодавство про приватизацію не вимагало складання будь-яких спеціальних передавальних документів, а складу приватизованого майна визначався на підставі затвердженого плану приватизації підприємства.
Уповноважений державний орган в якості єдиного засновника представляє на державну реєстрацію статут створюваного акціонерного товариства разом з передавальним актом. Виник після реєстрації акціонерне товариство стає правонаступником державного або муніципального підприємства згідно з передавальним актом (п. 1 ст. 37 Закону про приватизацію; ст. 59 ЦК). Одночасно колишній керівник унітарного підприємства призначається засновником керівником (директором) акціонерного товариства до перших зборів акціонерів, а акції створеного акціонерного товариства виставляються на продаж.
Раніше діяли закони про приватизацію дозволяли працівникам (членам трудових колективів) підприємств, що приватизуються купувати акції таких товариств на пільгових умовах по одному з трьох добровільно обираних працівниками варіантів:
- безоплатне отримання 25% привілейованих (неголосуючих) акцій (на суму не понад 20 мінімальних зарплат на одного працівника) і покупка ще 10% звичайних (голосуючих) акцій на пільгових умовах: по закритій підписці і з розстрочкою оплати, а також зі знижкою 30% від номінальної вартості (перший варіант);
- покупка до 51% звичайних акцій товариства (т. е. завідомо контрольного пакета) переважно перед іншими набувачами, однак за повну (номінальну) вартість (другий варіант);
- створення групою працівників підприємства за згодою інших членів трудового колективу повного товариства на строк до одного року , з прийняттям на цей період всієї відповідальності за діяльність підприємства (у тому числі своїм особистим майном), з тим, щоб по його закінченні та виконанні інших передбачених планом приватизації умов мати можливість отримати половину всіх акцій суспільства: переважне право на придбання 30% його голосуючих акцій за номіналом і ще 20% таких же акцій на пільгових умовах (у розстрочку і зі знижкою 30% від номіналу) (третій варіант).
В даний час дані можливості вже не передбачені законом.
Переважна більшість працівників підприємств обрали другий варіант, що дає можливість збереження контролю над приватизованим підприємством. Більше того, у ряді випадків свої акції вони потім внесли до статутного капіталу іншого (закритого) акціонерного товариства, створеного виключно з метою контролю над приватизованим підприємством, що став відкритим акціонерним товариством, та недопущення до його управління сторонніх інвесторів. Однак недолік у працівників власних коштів для придбання акцій зажадав залучення до цього процесу фактичних інвесторів (власників), при яких працівники грали роль підставних осіб, і суттєво посилив роль керівників, які отримали можливість різними шляхами придбати значні пакети акцій. У свою чергу, все це породило різні зловживання і, по суті, позбавило трудові колективи перспектив, на які вони розраховували.
Для збереження державного контролю за рядом приватизованих підприємств , що мають особливо важливе народногосподарське значення, у федеральній власності закріплювалися контрольні пакети акцій (на строк до трьох років, який у ряді випадків потім продовжувався), а також випускалася "золота акція", що дозволяла і за відсутності контрольного пакета акцій протягом терміну її дії ( спочатку - також до трьох років) використовувати право вето при прийнятті рішень загальними зборами акціонерного товариства (1). Нині "золота акція" розглядається Законом як спеціальне право на участь не тільки РФ, але і її суб'єктів в управлінні відкритими акціонерними товариствами, що складається в можливостях застосування права вето при прийнятті деяких найважливіших рішень загальними зборами товариства, а також внесення пропозицій до порядку денного річних загальних зборів акціонерів і вимоги скликання позачергових загальних зборів (ст. 38 Закону про приватизацію) (2). Дане право використовується державою з моменту відчуження з державної власності 75% акцій відповідного товариства, тобто за відсутності у нього формальних можливостей для контролю за діяльністю акціонерного товариства.
--- ---
(1) Див Указ Президента РФ від 16 листопада 1992 р. N 1392 "Про заходи щодо реалізації промислової політики при приватизації державних підприємств "/ / Саппа РФ. 1992. N 21. Ст. 1731.
(2) Див також: Постанова Уряду РФ від 23 січня 2003 р. N 44" Про порядок управління знаходяться у федеральній власності акціями відкритих акціонерних товариств та використання спеціального права Російської Федерації на участь в управлінні відкритими акціонерними товариствами ("золотої акції") "/ / СЗ РФ. 2003. N 4. Ст. 340.
Ці ж потреби викликали до життя особливості приватизації майна державних підприємств ряду галузей народного господарства (зокрема, паливно-енергетичного комплексу, включаючи підприємства енергетики, газового господарства, нафтової та нафтопереробної промисловості і деяких інших). Вони встановлювалися президентськими указами і містили численні вилучення із загальних правил законодавства про приватизацію, нерідко зумовлені та відомчими, і навіть лобістськими, а не тільки публічними інтересами.
В особливому порядку проводилася також приватизація радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та матеріального обслуговування агропромислового комплексу. Вона виявилася найменш вдалою формою приватизації, бо нав'язана сільськогосподарським виробникам в ході її реалізації юридична конструкція акціонерного товариства в найменшій мірі враховує особливості організації сільськогосподарського виробництва, а підходящі для цих цілей виробничі кооперативи в той час були прямо виключені з числа учасників приватизації. Тому від послідовного перетворення всіх перерахованих підприємств в акціонерні товариства фактично все одно довелося відмовитися. Крім того, об'єктом приватизації тут стало майно колгоспів і державно-кооперативних підприємств агропромислового комплексу, взагалі не відносилося до державного, що було обумовлено політико-ідеологічними, а не економічними причинами.
Нарешті, акції низки приватизованих підприємств повністю або частково не були продані через відсутність набувачів і залишилися в публічній власності. Відкриті акціонерні товариства з 100-відсотковим публічним участю ("компанії однієї особи"), формально будучи приватними власниками свого майна, фактично перебувають під повним державним контролем, виконуючи волю і реалізуючи інтереси свого єдиного акціонера.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Приватизація підприємств шляхом їх перетворення в акціонерні товариства"
 1. § 1. Поняття комерційного права
  приватизаційне, інвестиційне, банківське, біржове, страхове, зовнішньоекономічне і т. п. Практичний інтерес до такого матеріалу вимагає спеціального його вивчення, включення в систему курсу комерційного права або навіть виділення в окремі навчальні дисципліни (спеціальні курси) . З урахуванням сказаного система курсу комерційного права може бути представлена, зокрема, такими
 2. § 2. Джерела комерційного права
  приватизації, про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності, про інвестиційної діяльності та багато інших. Федеральні закони підлягають опублікуванню і набирають чинності відповідно до правил, передбачених Федеральним законом РФ «Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів» [8]. Датою
 3. § 4. Акціонерні товариства
  приватизації. Особливий правовий режим також передбачений законодавцем для акціонерних товариств, створених на базі реорганізованих колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, а також селянських (фермерських ) господарств, обслуговуючих та сервісних підприємств для сільськогосподарських виробників. Регулювання діяльності перерахованих організацій є сферою спеціальних
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  приватизацією державних (муніципальних) підприємств, їх перетворенням в акціонерні товариства, діяльністю інвестиційних фондів [8]. Всі ці акти, з урахуванням встановлених в них особливостей, діють остільки, оскільки вони не суперечать ЦК (п. 3 ст. 96, 217), а також Закону про акціонерні товариства ( п. 5 ст. 1). Наступними за ступенем своєї поширеності в обороті серед
 5. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  приватизації. Загальновідомо , що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі завдання не § 2. Об'єкти і суб'єкти приватизації державного та муніципального майна
 6. приватизації. Закон про приватизацію 1997 г говорить про приватизацію державного майна. Але майно може бути рухомим і нерухомим (ст. 130 ЦК). Безумовно, основну масу становить нерухоме майно, головним чином унітарні підприємства як майнові комплекси (ст. 132 ЦК). До числа рухомого майна відносяться в першу чергу акції відкритих акціонерних товариств (ВАТ),
  § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
 7. приватизації чекових інвестиційних фондів; за минулі роки, 1992-1997 рр.., вони зуміли акумулювати величезні грошові кошти і перетворилися у великі фінансові структури, які оперують на всіх сегментах фінансового ринку: кредитному, валютному, ринку цінних паперів [14]. Ті ж самі, в основному, операції здійснюють недержавні пенсійні фонди, назва яких не відображає змісту їх
  § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
 8. приватизації державних сільськогосподарських підприємств і функціонують на основі спеціального про них законодавства. При всій різноманітності сільськогосподарських комерційних організацій (підприємств) в їх правовому статусі багато спільного, відображеного в єдиних, уніфікованих правових нормах, що відносяться в рівній мірі до всіх сільськогосподарським комерційним організаціям і підприємствам,
  § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
 9. приватизація, інвестиційна діяльність та підприємницька діяльність. Муніципальна власність - найбільш важливий елемент економічної основи місцевого самоврядування. Наявність муніципальної власності - це невід'ємна ознака муніципального освіти, саме муніципальна власність забезпечує самостійність муніципальних утворень. Приватизація - це процес передачі
   § 6. Акціонерне товариство
 10.   приватизації державних і муніципальних підприємств, додатково визначається законодавством про приватизацію (абз. 2 п. 3 ст. 96 ЦК, п. 5 ст. 1 Закону про АТ). Подібне зауваження стосується правового становища акціонерних товариств в банківській, інвестиційній та страховій діяльності, товариств, створених на базі реорганізованих сільгосппідприємств та обслуговуючих сферу сільгоспвиробництва, а
  приватизации государственных и муниципальных предприятий, дополнительно определяется законодательством о приватизации (абз. 2 п. 3 ст. 96 ГК, п. 5 ст. 1 Закона об АО). Сходное замечание касается правового положения акционерных обществ в банковской, инвестиционной и страховой деятельности, обществ, созданных на базе реорганизованных сельхозпредприятий и обслуживающих сферу сельхозпроизводства, а