Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Публічно-правові передумови укладення договору найму спеціалізованих житлових приміщень

З метою задоволення досить тривалих, але не постійних потреб громадян у житло їм можуть надаватися в тимчасове користування за договором спеціалізовані житлові приміщення з державних і муніципальних житлових фондів. Такі приміщення складають спеціалізований житловий фонд, який знаходиться тільки в публічній (державній та муніципальної) власності. До їх числа у відповідності з ч. 1 ст. 92 ЖК відносяться:
- службові житлові приміщення;
- житлові приміщення у гуртожитках;
- житлові приміщення маневреного фонду;
- житлові приміщення в будинках системи соціального обслуговування населення (наприклад, для престарілих, хворих і тому подібних категорій громадян);
- житлові приміщення фонду для тимчасового поселення змушених переселенців;
- житлові приміщення фонду для тимчасового поселення осіб, визнаних біженцями;
- житлові приміщення для соціального захисту окремих категорій громадян.
Для включення житлового приміщення до складу спеціалізованого житлового фонду з одночасним віднесенням його до одного з зазначених видів спеціалізованих житлових приміщень необхідно адміністративно-правове рішення органу публічної влади, що здійснює управління відповідним державним або муніципальним житловим фондом, прийняте в порядку, встановленому Федеральним урядом.
Спеціалізовані житлові приміщення набувають особливого правовий режим: вони не підлягають відчуженню та здачі ні в оренду, ні в піднайом; мають строго цільове призначення і можуть використовуватися лише для тимчасового проживання громадян за спеціальними договорами найму, що представляє собою самостійну різновид договорів житлового найму поряд з договорами соціального та комерційного найму житла. Так, службові житлові приміщення призначені для проживання громадян у зв'язку з характером їх трудових відносин (наприклад, вимагають постійної присутності на робочому місці), проходженням служби (зокрема, військової), призначенням на державну посаду або обранням на виборну посаду (в тому числі в відриві від постійного місця проживання) (ст. 93 ЖК). Житлові приміщення в гуртожитках призначені для тимчасового проживання громадян у період їх роботи, служби або навчання (ч. 1 ст. 94 ЖК). Житлові приміщення маневреного фонду призначені для тимчасового проживання громадян у зв'язку з капітальним ремонтом або реконструкцією житлового будинку, в приміщеннях якого вони проживали за договорами соціального найму, або громадян, у яких єдині житлові приміщення стали непридатними для проживання в результаті надзвичайних обставин (пожежа, стихійне лихо і т.п.), а також втратили єдині житлові приміщення в результаті звернення на них стягнення за забезпеченими їх іпотекою кредитним і позиковим угодам таких громадян (ст. 95 ЖК).
Підставою надання спеціалізованих житлових приміщень за договорами їх найму громадянам є адміністративно-правові рішення власників таких приміщень (або уповноважених ними органів публічної влади). Лише за наявності рішення власника про надання громадянину спеціалізованого житлового приміщення може бути укладено договір найму такого приміщення (ч. 2 ст. 100 ЖК). При цьому житлові приміщення за даним договором надаються громадянам, які не забезпеченим житлом у відповідному населеному пункті, що також становить передумову цього договору (ч. 2 ст. 99 ЖК). Не потрібно, однак, щоб такі громадяни перебували на обліку в якості потребують надання житла за договорами соціального найму, бо для постійного, а не тимчасового проживання вони забезпечуються житлом за місцем свого постійного проживання.
У ряді випадків в інтересах громадян-наймачів закон визначає зміст деяких істотних умов майбутнього договору, що насамперед стосуються його предмета. Так, службові житлові приміщення надаються громадянам тільки у вигляді окремої квартири; житлові приміщення у гуртожитках та в будинках маневреного фонду надаються з розрахунку не менше 6 квадратних метрів житлової (а не загальної, як в соціальному наймі) площі на одну людину; житлові приміщення у гуртожитках повинні бути укомплектовані меблями та іншими необхідними для проживання громадян предметами, а при наданні громадянам жилих приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення проживають одночасно надаються медичні та соціально-побутові послуги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Публічно-правові передумови укладення договору найму спеціалізованих житлових приміщень "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 4. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  Глава 35 ЦК об'єднує договори, предметом яких служать житлові приміщення, а метою - їх надання контрагентам для проживання. Йдеться, таким чином, про договори, пов'язаних з однією з основних потреб громадян - у житло. Особливу значимість задоволення саме цієї потреби громадян підкреслила Конституція Російської Федерації. Її гл. 2 ("Права і свободи людини і громадянина")
 5. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 6. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  Загальні положення. Суб'єктами цивільного права є особи (див. підрозділ 2 ГК), які можуть бути двох видів - громадяни, або фізичні особи (гл. 3 ЦК), та юридичні особи (гл. 4 ЦК). Таким чином, термін "особа" є об'єднуючим для двох видів суб'єктів цивільного права. Крім осіб фізичних (громадян) та юридичних, в регульованих цивільним законодавством відносинах можуть
 7. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
 8. § 2. Житловий фонд в Російській Федерації
  Поняття та ознаки житлового приміщення. Розуміння сутності правових норм, закріплених у різних актах житлового законодавства, а також їх правильне застосування неможливі без з'ясування поняття житлового фонду як однієї з базових категорій житлового права. Єдиний житловий фонд, у свою чергу, підрозділяється на окремі різновиди, правовий режим яких істотно відрізняється один від
 9. § 7. Припинення житлових правовідносин
  Припинення житлових правовідносин власника і членів його сім'ї. Припинення житлових правовідносин у зв'язку з різноманітністю останніх охоплює широке коло питань, які стосуються самих власників житлових приміщень, членів їх сімей, наймачів за договорами комерційного та соціального найму і т.д. При цьому якщо стосовно до власникам житлових приміщень йдеться про припинення права
 10. 3. Житлове законодавство
  Житлове законодавство в узагальненому вигляді являє собою певну сукупність законів та інших правових актів, нормами яких регулюються житлові відносини, складові його предмет. Оскільки самі житлові відносини, як уже зазначалося, носять комплексний характер, то аналогічну комплексну природу отримує і опрацьовує їх житлове законодавство, яке не можна, отже,
© 2014-2022  yport.inf.ua