Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Сотников. Земельний податок. Економіко-правовий бюлетень № 11., 2010 - перейти до змісту підручника

4.3. Розгляд спорів про результати визначення кадастрової вартості


Раніше суперечки, що виникають при проведенні державної кадастрової оцінки земель, розглядалися тільки в судовому порядку (постанова N 316).
Тепер результати визначення кадастрової вартості можуть бути оскаржені в суді або комісії з розгляду спорів про результати визначення кадастрової вартості. Це можуть зробити фізичні та юридичні особи у разі, якщо результати визначення кадастрової вартості зачіпають їх права та обов'язки. Право оскаржити кадастрову вартість мають також органи державної влади, місцевого самоврядування - щодо земельних ділянок, що перебувають відповідно у державній або муніципальній власності.
Порядок розгляду таких спорів прописаний в ст. 24.19 Закону N 135-ФЗ.
Комісії створюються органом, що здійснює функції з державної кадастрової оцінки, на території відповідного суб'єкта Російської Федерації. До складу комісії входять по одному представнику органу виконавчої влади суб'єкта РФ, органу, що здійснює функції з державної кадастрової оцінки, органу кадастрового обліку, саморегулівної організації оцінювачів, членами якої є оцінювачі, які здійснили визначення кадастрової вартості, Національної ради з оціночної діяльності.
Рішення комісії можуть бути оскаржені в суді.
Результати визначення кадастрової вартості можуть бути оскаржені в комісії протягом шести місяців з дати їх внесення до державного кадастр нерухомості.
Для оскарження результатів визначення кадастрової вартості заявник звертається до комісії із заявою про перегляд результатів визначення кадастрової вартості (далі - заява про перегляд кадастрової вартості).
Підставами для перегляду результатів визначення кадастрової вартості є:
- недостовірність відомостей про об'єкт нерухомості, використаних при визначенні його кадастрової вартості;
- встановлення щодо об'єкта нерухомості його ринкової вартості на дату, станом на яку була встановлена його кадастрова вартість.
З метою виявлення підстав для перегляду результатів визначення кадастрової вартості об'єкта нерухомості заявник має право звернутися до замовника робіт з визначення кадастрової вартості та до органу кадастрового обліку із запитом про надання відомостей про об'єкт нерухомості, використаних при визначенні його кадастрової вартості.
Протягом семи робочих днів з дати надходження зазначеного запиту замовник робіт з визначення кадастрової вартості та орган кадастрового обліку зобов'язані надати заявнику відповідні відомості.
До заяви про перегляд кадастрової вартості додаються:
- кадастровий паспорт об'єкта нерухомості;
- нотаріально завірена копія правовстановлюючого документа на об'єкт нерухомості у разі, якщо заява про перегляд кадастрової вартості подається особою, що володіє правом на об'єкт нерухомості;
- документи, що підтверджують недостовірність відомостей про об'єкт нерухомості, використаних при визначенні його державної кадастрової оцінки, у випадку, якщо заява про перегляд кадастрової вартості подається на підставі недостовірності зазначених відомостей;
- звіт у разі, якщо заява про перегляд кадастрової вартості подається на підставі встановлення щодо об'єкта нерухомості його ринкової вартості.
Заява про перегляд кадастрової вартості без докладання зазначених документів до розгляду не приймається.
До заяви про перегляд кадастрової вартості також можуть додаватися інші документи.
Зазначена заява розглядається комісією протягом одного місяця з дати його надходження.
У семиденний строк з дати надходження заяви про перегляд кадастрової вартості комісія направляє повідомлення про надходження даної заяви і прийняття його до розгляду із зазначенням дати її розгляду до органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться об'єкт нерухомості, результати визначення кадастрової вартості якого оскаржуються, і особі, що володіє правом на такий об'єкт нерухомості.
Якщо заява про перегляд кадастрової вартості було подано на підставі недостовірності відомостей про об'єкт нерухомості, за результатами розгляду цієї заяви комісія має право прийняти одне з таких рішень:
- про відхилення заяви про перегляд кадастрової вартості у разі використання достовірних відомостей про об'єкт нерухомості при визначенні кадастрової вартості;
- про перегляд кадастрової вартості у разі використання недостовірних відомостей про об'єкт нерухомості при визначенні кадастрової вартості.
У разі прийняття рішення про перегляд результатів визначення кадастрової вартості замовник робіт з визначення кадастрової вартості забезпечує визначення кадастрової вартості об'єкта нерухомості, щодо якої було прийнято таке рішення, у порядку, встановленому уповноваженим федеральним органом, що здійснює функції по нормативно-правовому регулюванню оціночної діяльності.
Якщо заява про перегляд кадастрової вартості було подано на підставі встановлення в звіті ринкової вартості об'єкта нерухомості, комісія приймає рішення про визначення кадастрової вартості об'єкта нерухомості в розмірі його ринкової вартості.
Протягом п'яти робочих днів з дати прийняття за результатами розгляду заяви про перегляд кадастрової вартості відповідного рішення комісія повідомляє про це особу, що володіє правом на об'єкт нерухомості, результати визначення кадастрової вартості якого оскаржуються, та орган місцевого самоврядування , на території якого знаходиться об'єкт нерухомості.
Протягом десяти робочих днів з дати завершення розгляду спорів про результати визначення кадастрової вартості орган, який здійснює функції з державної кадастрової оцінки, направляє відомості про кадастрової вартості в орган кадастрового обліку.
Протягом десяти робочих днів з дати отримання відомостей про кадастрової вартості орган кадастрового обліку здійснює їх внесення до державного кадастр нерухомості, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.
Відомості про кадастрової вартості використовуються для цілей, передбачених законодавством РФ, з моменту їх внесення до державного кадастр нерухомості (ст. 24.20 Закону N 135-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Розгляд спорів про результати визначення кадастрової вартості "
 1. 4.1. Нормативна база
  розгляду спорів про результати визначення кадастрової вартості; - порядок формування фонду даних державної кадастрової оцінки. До змісту деяких перелічених напрямів нормативного регулювання є ряд питань. По-перше, з даного в новій главі визначення кадастрової вартості - "вартість, встановлена в результаті проведення державної кадастрової оцінки
 2. § 4. Акціонерні товариства
  розглянутих видів комерційних організацій являють собою майже виключно об'єднання капіталу, цим вони відрізняються від товариств, які об'єднують в першу чергу осіб, і від інших господарських товариств, які, хоча і ставлять головною метою об'єднання капіталу учасників, але проте припускають можливість їх безпосереднього особистої участі в господарській діяльності
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  розгляд суду, незалежно від згоди на це комерційної організації [1]. По-друге, обов'язок укласти договір передбачена попереднім договором (ст. 429 ЦК). Якщо сторона, яка уклала попередній договір, ухиляється від укладення основного договору, то інша сторона має право вимагати спонукання до укладення основного договору на умовах, визначених попередніми
 4. § 1. Підряд
  розгляді спорів, пов'язаних з якістю будівельних робіт. Обов'язок підрядної будівельної організації слідувати вимогам стандартів випливає з п. 2 ст. 721 ГК, яка встановила, що якщо підрядником є підприємець, то він зобов'язаний дотримуватися встановлених обов'язкові вимоги до роботі. Обмежена відповідальність підрядника за недоліки може бути кілька урівноважена
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  розгляді справ у суді першої інстанції »підкреслено, що при розгляді заяви особи, бере участь у справі, про вжиття заходів щодо забезпечення позову у вигляді накладення арешту на грошові кошти, що належать відповідачу, необхідно мати на увазі, що арешт накладається не так на його рахунки в кредитних установах, а на наявні на рахунках кошти в межах заявленої суми позову »[ 8]. Згідно ст. 858 ГК
 6. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  розгляд спорів арбітражними судами відноситься до цивільного судочинства. Водночас особливості розгляду економічних суперечок зумовили необхідність не тільки установи особливої судової системи, а й прийняття спеціального законодавства, що регламентує самий порядок розгляду справ в арбітражних судах. Нині арбітражні суди формуються та здійснюють
 7. § 2. Товарні біржі
  розгляду спорів, пов'язаних з укладанням біржових угод, і є по суті третейським судом (ст. 30 Закону про товарні біржі) [7]. Учасники біржової торгівлі. Учасниками біржової торгівлі, поряд з членами біржі, є відвідувачі біржі . Отже, товарна біржа не є закритою. Біржові угоди укладаються учасниками біржової торгівлі, як правило, через біржових
 8. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  розглянутих в Англії, суд визнав офертою газетну рекламу лікарського засобу проти грипу, що супроводжується обіцянкою фірми-виробника виплатити 100 фунтів стерлінгів кожному, хто захворіє на грип, незважаючи на вживання ліки відповідно з інструкцією в продовженні двох тижнів; при цьому був вказаний банк, в якому фірма депонувати 1000 фунтів стерлінгів на випадок можливих
 9. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  розгляді заявки на переклад капіталу з Російської Федерації має також право запитувати та інші документи, що підтверджують фінансовий стан заявника, відповідність його діяльності статутним документам, характером передбачуваних інвестицій, законодавству Російської Федерації і країни, куди направляються інвестиції ». 2) Портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів. Закон про
 10. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  розгляду справи і, більше того, породжують впевненість, що виклик до суду може бути безкарно проігноровано. Застосування ж більш суворих заходів адміністративного законодавства за неповагу до суду настільки громіздко, що не прискорює процедуру, а лише ускладнює її. По-друге, необхідне вдосконалення діяльності служби судових приставів. Як і раніше їм не вистачає штатів, немає належного
© 2014-2022  yport.inf.ua