Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зміст правоздатності громадян і її межі

Зміст правоздатності громадян утворюють ті майнові та особисті немайнові права та обов'язки, якими громадянин відповідно до закону може володіти. Іншими словами, зміст цивільної правоздатності становлять не самі права, а можливість їх мати.
Примірний перелік майнових та особистих немайнових прав, якими можуть володіти російські громадяни, дається в ст. 18 ГК, де передбачається, що громадянин може:
- мати майно на праві власності;
- успадковувати і заповідати майно;
- займатися підприємницькою і будь іншої не забороненої законом діяльністю;
- створювати юридичні особи самостійно або спільно з іншими громадянами та юридичними особами;
- здійснювати будь-які не суперечать закону угоди і брати участь у зобов'язаннях;
- обирати місце проживання;
- мати права авторів творів науки, літератури і мистецтва, винаходів та інших охоронюваних законом результатів інтелектуальної діяльності;
- мати інші майнові та особисті немайнові права.
Як видно, закон, визначаючи зміст правоздатності громадян, говорить тільки про права, але прямо не згадує про обов'язки. Тим часом у п. 1 ст. 17 ГК вказується і на здатність громадян "нести обов'язки". У даному випадку законодавець приділяє увагу головного в змісті правоздатності - правам. Але непряме вказівку на обов'язки в законі присутнє. Наприклад, йдеться про право громадян "брати участь у зобов'язаннях". Зобов'язання трактується законом як правове відношення, в силу якого одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (п. 1 ст. 307 ГК). Як видно, право брати участь у зобов'язаннях означає і придбання обов'язків. З несенням обов'язків пов'язано і право мати майно у власності. Наприклад, ст. 210 ЦК передбачає, що власник несе тягар утримання належного йому майна, тобто певні обов'язки. Таким чином, у зміст правоздатності, безумовно, входить і згадана в п. 1 ст. 17 ГК здатність нести обов'язки (виконати зобов'язання, відшкодувати заподіяну шкоду і т.п.).
У ст. 18 ГК перераховані найбільш важливі (з точки зору законодавця) права, які можуть бути у громадянина. Такий підхід продиктований бажанням законодавця зробити дану норму найбільш ясній і доступною. Тим часом в принципі було б цілком достатньо записати в ГК, що громадянин може мати будь-які цивільні права та обов'язки, не заборонені законом і не суперечать загальним засадам і змісту цивільного законодавства.
Разом з тим неправильно було б стверджувати, що за змістом правоздатність громадян безмежна. Для неї, як і для будь-якого суб'єктивного права, характерні деякі межі.
"Будь-яке суб'єктивне право, будучи мірою можливої поведінки уповноваженої особи, має певні межі як за своїм змістом, так і за характером його здійснення" (1). Ці межі відображені в положенні про те, що громадянин може займатися будь-який "не забороненої законом діяльністю" і що володіння деякими правами може бути прямо заборонено.
---
(1) Грибанов В.П. Межі здійснення і захисту цивільних прав / / Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2000. С. 22.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Зміст правоздатності громадян і її межі "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 2. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  зміст діяльності установи і мати право дорадчого голосу при засновниках, але не має права розпоряджатися майном громадської установи, якщо такого права не надано йому засновниками. Для вирішення різних питань соціального спрямування за місцем проживання чи навчання можуть створюватися такі громадські організації, як орган громадської самодіяльності. Вони не мають
 3. § 2. Правовий режим речей
  утримання підприємства як єдиного майнового комплексу і включає в цей зміст не тільки те майно, яке саме по собі, поза комплексом, може бути віднесено до речей, наприклад, будівлі, споруди, обладнання, сировину і матеріали, але також і права вимоги і борги, тобто майнові права та обов'язки, які поза єдиного майнового комплексу - підприємства зовсім не є
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  утримання та збереження заставленого майна (ст. 343 ЦК). Вона покладається на заставодавця або заставодержателя залежно від того, у кого з них знаходиться закладене майно. Зміст цього обов'язку, якщо інше не передбачено законом або договором, полягає в наступному: 1) страхувати за рахунок заставника закладене майно у повній його вартості від ризиків втрати і пошкодження, а
 5. § 4. Страхування
  вмісті його, яке може не відповідати закону, а також правилами, затвердженими страховиком, і конкретним обставинам - насамперед ризику, який приймає на себе страховик. При обов'язковому особистому страхуванні, поза всяким сумнівом, договір страхування носить публічний характер, так як закон покладає на страхувальника цей обов'язок, як правило, пов'язану із захистом
 6. § 7. Агентування
  правоздатності принципала. Наприклад, в силу прямої вказівки закону банкам і страховим організаціям заборонено займатися торгово-посередницькою діяльністю. Якщо ж вони доручать агенту ведення подібної діяльності за їх рахунок, то агентський договір, як і ув'язнені на виконання його угоди, будуть недійсними. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 7. § 8. Довірче управління майном
  правоздатність унітарного підприємства. Таким чином, створення унітарного підприємства - це лише інший спосіб, ніж довірче управління, вирішення одного завдання: професійного управління майном в інтересах власника. Отже, неприпустимо з'єднувати в одній юридичній особі настільки різні правові способи. У випадках, коли довірче управління майном здійснюється
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  змісту їх діяльності: залучення грошових коштів населення і розміщення їх у цілях отримання прибутку, за рахунок якої повинні виплачуватися додаткові пенсії вкладникам [15]. У цих же цілях створюються пайові інвестиційні фонди, які не є юридичними особами, майно яких і залучені грошові кошти знаходяться у віданні керуючих компаній [16]. Як критерій
 9. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  зміст, приурочуються до моменту народження * (146). Цивільна правоздатність громадян. У громадян цивільна правоздатність (далі - правоздатність) виникає в момент народження і припиняється смертю (п. 2 ст. 17 ЦК). Що стосується народження, то мова йде про народження живої дитини: відповідний акт і критерії живонародження, мертвонародження, перинатального періоду визначаються згідно
 10. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  змісту правоздатності громадянина (ст. 18 ГК) * (190). Громадяни, які працюють за трудовим договором, не є підприємцями, оскільки їх діяльність не містить необхідних ознак. Набагато більше підстав вважатися підприємцями і передумов для державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності у тих громадян, чия діяльність грунтується на
© 2014-2022  yport.inf.ua