Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 6. Співвідношення домагання з безпідставного збагачення з іншими домаганнями

Домагання з безпідставного збагачення і виндикационное домагання. Домагання з ст. 301 ГК і домагання з п. 1 ст. 1102 ЦК понятійно виключають один одного. Якщо належить А на праві власності індивідуально певна річ виявилася у незаконному володінні Б, то А може витребувати її лише за допомогою віндикаційного домагання * (106). І, навпаки, якщо А розпорядився своїм правом власності на індивідуально певну річ шляхом позбавленої правової підстави передачі речі у власність Б, то віндикація речі виключена, тому що Б придбав на неї право власності. У цьому випадку А може витребувати річ назад тільки за допомогою домагання з безпідставного збагачення.
Домагання з безпідставного збагачення і домагання на повернення виконаного за недійсним правочином. Співвідношення зазначених домагань, оскільки мова не йде про повернення безпідставно відступленого вимоги, рівноцінного замінника безпідставно переданої родової речі і про інші випадки, при яких віндикація отриманого за недійсною угоди у зв'язку з його характером нездійсненна * (107), залежить від того, чи страждає недійсністю лише зобов'язальні угода чи також і досконала в її виконання абстрактна розпорядча угода. Якщо А продає і передає у власність Б індивідуально певну річ і при цьому обидві угоди - Зобов'язальне угода (договір купівлі-продажу) і здійснює її речова угода (традиція) - є нікчемними або ефективно оскарженого, то виникло у А домагання на повернення виконаного за недійсним договором купівлі-продажу являє собою виндикационное домагання. Якщо ж у наведеному прикладі недійсністю буде уражена тільки Зобов'язальне угода, то належне А домагання на повернення виконаного за такою угодою буде кондікція: в разі нікчемності договору купівлі-продажу - кондиції із надання за неіснуючою боргу, при якій оману надає щодо існування свого боргу НЕ враховується, в разі ефективного заперечування цього договору - кондікція ob causam finitam. Що стосується належить Б домагання на повернення сплаченої ним купівельної ціни, то воно завжди являє собою домагання з безпідставного збагачення.
Домагання з безпідставного збагачення і домагання на відшкодування шкоди. Кондикционного домагання і деликтное домагання можуть конкурувати один з одним * (108). Якщо А, який викрав річ у Б, виробляє її відчуження і збагачується за рахунок Б, то в останнього виникають два домагання проти А: кондікція з вторгнення і домагання на відшкодування шкоди. Із здійсненням Б одного з цих домагань інше припиняється, оскільки воно не перевищує обсягу здійсненого домагання * (109). Якщо А повертає безпідставне збагачення Б, то Б може зажадати відшкодування шкоди, що перевищує збагачення А.
Домагання з безпідставного збагачення і домагання на повернення наданого у зв'язку із зобов'язанням. При повторному платіж, переплату ціни і т.д. має місце надання за неіснуючою боргу. Що виникає в момент вчинення такого надання домагання потерпілого проти набувача на повернення наданого у зв'язку із зобов'язанням є окремим випадком condictio indebiti. Тому протиставлення в ст. 1103 ГК "вимоги про повернення безпідставного збагачення" "вимогу однієї сторони у зобов'язанні до іншої про повернення виконаного у зв'язку з цим зобов'язанням" позбавлене підстав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Співвідношення домагання з безпідставного збагачення з іншими домаганнями "
 1. § 5. Зміна і розірвання договору
  співвідношення майнових інтересів сторін і спричинило для зацікавленої сторони така шкода, що вона в значній мірі втратила б того, на що мала право розраховувати при укладенні договору. По-четверте, із звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона. Тягар доказування суттєвості зміни
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  співвідношення з законодавством та договором (п. 2); крім того, в п. 2 ст . 5 ГК йдеться про обов'язкові положеннях законодавства, а також умовах договору, при цьому якщо положення імперативних норм та умови договору обов'язкові завжди (безумовно), то положення диспозитивних норм обов'язкові під умовою (якщо вони сприйняті договором). Навпаки, ст. 422 ЦК присвячена стосункам між
 3. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  співвідношення відповідних показників на момент укладення договору і на момент передачі товару (у тому числі якщо продавець в порушення умов договору допускає прострочення передачі товару - див. п. 3 ст. 485 ЦК). Плаваюча ціна у всякому разі в рамках конкретного договору забезпечує більш повну і послідовну реалізацію закону вартості і еквівалентності товарно-грошового обміну.
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  співвідношенні понять "охорона" (більш широка категорія) і "захист" (включається в охорону) необхідно зробити висновок про тому, що мова йде про правову охорону недієздатних і не повністю дієздатних громадян. * (410) Див: Міхєєва Л.Ю., Кузнєцова І.М. Сутність опіки (піклування) як форми влаштування фізичних осіб / / Проблеми цивільного, сімейного та житлового законодавства / відп. ред. В.Н.
 5. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  співвідношенні колективного та індивідуального воль. При цьому наголошувалося, що воля і дії юридичної особи складаються з волі і дій її органів. Однак воля і діяльність юридичної особи не можуть бути зведені до простої суми воль і дій осіб, які його складають, та осіб, їм керуючих. Діяльність юридичної особи хоча і складається з індивідуальних вольових дій, але не зводиться до них
 6. 6. Загальні положення про договір страхування
  співвідношення договорів особистого і майнового страхування в дореволюційній вітчизняній літературі. Про крайніх позиціях у цьому спорі можна судити з такого висновку, зробленого одним з учасників дискусії: "Між обома видами страхування в істоті справи немає нічого спільного, тому що страхування майна призначено до усунення важких економічних наслідків загибелі майна, між
 7. Глава 15. речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  співвідношення купівлі-продажу та відчуження речі без власності на стороні продавця. Насправді теоретично можливі і в різних системах права сконструйовані юридичні механізми, що дозволяють здійснити дійсний договір купівлі-продажу і в тому випадку, коли продавець не є власником речі, що продається. Йдеться про механізм, який полягає в тому, що продавець зобов'язується
 8. Глава 19. захисту володіння І РЕСТИТУЦІЯ
  співвідношення двох способів захисту - речового і зобов'язального - у власника в залежності від виду зв'язку з відповідачем. Час від часу виникає і питання про риси власницької захисту у позову, заявленого за ст. 305 ЦК. Дійсно, чи можна вважати власницької (посессорной) захист на підставі ст. 305 ЦК? Очевидно, що тут мова йде про законних власників - тих, хто має право на річ,
 9. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  співвідношення віндикації з реституцією придбала велику популярність і стала чи не найпоширенішим предметом наукових досліджень початківців цивілістів. З'явилося багато робіт, присвячених цим темам. прояснить та практичні аспекти застосування норм про реституцію. Це вже не дає підстав розцінювати проблематику реституції як гостро актуальну. Після затвердження Президією ВАС РФ
 10. § 2. Підстави виникнення зобов'язань
  домагання на відшкодування збитків (ст. 393
© 2014-2022  yport.inf.ua