Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально- процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Опір начальникові або примушування його до нару-шению обов'язків військової служби (ст. 333 КК).

Додаткових об'єктом злочину можуть бути життя, здоров'я і свобода командира (начальника) або іншої особи, виконую-ного покладені на нього обов'язки військової служби.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1
ст. 333 КК, полягає у вчиненні двох самостійних діянь:
1) в опорі начальникові, а одно іншій особі, виконую-щему покладені на нього обов'язки військової служби, опору-женном з насильством чи погрозою його застосування; 2) у примусу-ванні начальника, а так само іншого особи, яка виконує покладені на нього обов'язки військової служби, до порушення цих зобов'язаний-ностей, зв'язаному з насильством чи погрозою його застосування.
Під опором розуміється активну протидію начальнику (командиру) або іншій особі, виконуючому біля-женние на нього обов'язки військової служби, у виконанні цих обов'язків.
Примус начальника (командира) або іншого вказаного вище особи полягає в активних діях, спрямованих на те, щоб шляхом насильства чи загрози його застосування змусити їх порушити обов'язки військової служби. При цьому насильство може бути як фізичним, так і психічним. Наприклад, підпорядкований-ний загрожує начальнику заподіянням шкоди здоров'ю, якщо той

застосує до нього передбачений Дисциплінарним статутом Збройних Сил РФ арешт за вчинення грубого дисциплінарних-нарного проступку.
Склад злочину - формальний; воно вважається вікон-ченним з моменту вчинення опору начальнику або іно-го особі, виконуючому покладені на нього обов'язки військо-вої служби, чи примусу до порушення цих зобов'язане-стей, сполучених з насильством чи погрозою його застосування, незалежно від того, чи було реально порушено виконання цих обов'язків.
Обов'язки військової служби передбачені федеральними законами, іншим центральним Збройних Сил РФ, іни-ми нормативними правовими актами. Чи не буде складу розглядатися злочину, коли насильство чи загроза його застосований-ня по відношенню до начальника чи іншій особі мали місце не у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, а з інших мотивів (особисті неприязні стосунки і т.д.).
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Винний усвідомлює, що чинить опір начальникові або іншій особі, виконуючому покладені на нього обов'язки військової служби, або примушує їх до нару-шению цих обов'язків шляхом насильства чи загрози його примі-вати, і бажає вчинити ці дії.
Суб'єкт злочину - спеціальний: військовослужбовець Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань чи інших державних органів, де він несе військову служ-бу, що знаходиться в підпорядкуванні у начальника, щодо кото-рого здійснюється опір або примушування, а одно військовослужбовець, що не знаходиться у відношенні підпорядкованості до обличчя, виконує покладені на неї обов'язки військової служби, при опорі цій особі або примусі його до порушення зазначених обов'язків.
Кваліфікований склад злочину передбачений ч. 2 ст. 333 КК. Кваліфікуючими ознаками є вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 333 КК: 1) груп-співай осіб, групою осіб за попередньою змовою або органи-зовано групою; 2) із застосуванням зброї; 3) із заподіянням

тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю або інших тяж-
ких наслідків.
Поняття групи осіб, групи осіб за попередньою Сговіо-
ру, організованої групи визначається в ст. 35 КК.
При розкритті поняття зброї слід виходити із Закону про зброю. Під зброєю розуміються пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі, подачі сигналів.
Застосуванням зброї вважається його фактичне викорис-ня для фізичного або психічного впливу, тобто фарб-ня шкоди здоров'ю або демонстрації зброї потерпілому в якості реальної загрози, твори пострілів в повітря і т.п. з метою змусити його порушити обов'язки військової служби або перешкодити їх виконанню.
Поняття тяжкої шкоди здоров'ю визначено в ст. 111 КК, а шкоди середньої тяжкості - у ст. 112 КК. Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння з необережності смерті людині, зрив заходів щодо забезпечення постійної бойової готовності військової частини, невиконання бойового завдання, знищення або виведення з ладу військової техніки і т.п.
Між діями винного і заподіянням тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю або інших тяжких наслідків необхідно встановити причинний зв'язок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Опір начальникові або примушування його до нару-шению обов'язків військової служби (ст. 333 КК). "
 1. 11.3. Інші структурні підрозділи МВС Росії
  Слідчий комітет при МВС Росії виступає органом, який забезпечує в межах своїх повноважень організаційне і методичне керівництво діяльністю слідчих підрозділів системи внутрішніх справ, який здійснює процесуальний і відомчий контроль за розслідуванням кримінальних справ. Діяльність органів попереднього слідства здійснюється відповідно до принципів поваги
 2. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців відноситься до основних покарань. Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК РФ воно призначається військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом на посадах рядового та сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну
 3. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  У КК РФ наводяться обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, а не відповідальність, як це було в КК РРФСР. Це справедливо, оскільки зазначені обставини не можуть впливати на встановлення ознак злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього
 4. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
  У ст. 331 КК РФ наведено поняття злочинів проти військової служби. У КК РФ це єдине визначення поняття злочинів, виділених із сукупності інших злочинів по об'єкту посягання. Відповідно до зазначеної норми злочинами проти військової служби визнаються передбачені главою 33 КК РФ злочини проти встановленого порядку проходження військової служби, вчинені
 5. Стаття 333. Опір начальникові або примушування його до порушення обов'язків військової служби Коментар до статті 333
  Основним об'єктом злочину є встановлений порядок підпорядкованості та військових статутних взаємин. Додатковий об'єкт - здоров'я людини. Об'єктивна сторона полягає у вчиненні однієї з таких дій або їх сукупності: - опорі начальникові, а одно іншій особі, виконуючому покладені на нього обов'язки військової служби, зв'язаному з насильством або з погрозою
 6. Стаття 334. Насильницькі дії щодо начальника Коментар до статті 334
  Основним об'єктом злочину є встановлений порядок підпорядкованості та військових статутних взаємин. Додатковий об'єкт - здоров'я людини. Об'єктивна сторона злочину виражається в дії і полягає в нанесенні побоїв чи в застосуванні іншого насильства щодо начальника, скоєних під час виконання ним обов'язків військової служби або у зв'язку з виконанням цих
 7. Коментар до п. 3
  12. Коментований Федеральний закон та Положення про порядок проходження військової служби (п. 5 ст. 4) передбачають такі види умов контракту про проходження військової служби: а) обов'язок громадянина проходити військову службу у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях або органах протягом встановленого договором терміну, б) обов'язок громадянина
 8. Коментар до п. 1
  1. Наступ юридичних фактів, під якими розуміються обставини, що викликають відповідно до норм права настання певних правових наслідків (виникнення, зміна і припинення правових відносин), в період проходження військової служби і при виконанні обов'язків військової служби має різні правові наслідки. Так, наприклад, у разі загибелі (смерті) або пошкодження
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 10. Виноски
  --- --- * (1) Етимологічний словник. Т. IV. М., 1987. С. 146. * (2) Див: Даль В. Тлумачний словник живої мови. Т. IV. М., 1882. С. 467. * (3) Законодавство Стародавньої Русі. Т. I. М., 1984. * (4) Див докладніше: Прохоров В.С., Крапачев Н.М., тарбагана А.Н. Механізм кримінально-правового регулювання: норма, правовідносини, відповідальність. Красноярськ,
© 2014-2022  yport.inf.ua