Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи-ти для виконання норм виробітку

Роботодавець зобов'язаний забезпечити нормальні умови для виконання працівниками норм виробітку. До таких умов, в приватно-сти, відносяться:
справний стан приміщень, споруд, машин, технологічного оснащення та обладнання;
своєчасне забезпечення технічної та іншої необхідної для роботи документацією;
належну якість матеріалів, інструментів, інших засобів і предметів, необхідних для виконання роботи, їх своевремен-ве надання працівнику;
умови праці, що відповідають вимогам охорони праці і безпеки виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи-ти для виконання норм виробітку "
 1. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  1. Стаття, що закріплює обов'язок роботодавця щодо забезпечення нормальних умов для виконання працівниками норм виробітку і призводить приблизний перелік таких умов. Хоча загальна обов'язок щодо забезпечення нормальних умов роботи (а отже, і для виконання інших норм праці) випливає з основних обов'язків роботодавця, перерахованих у ч. 2 ст. 22 ТК (див. коментар. До
 2. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  Коментар до статті 1. Хоча в найменуванні ст. 163 говориться тільки про норми виробітку, її зміст дає підстави стверджувати, що вона стосується всіх норм праці. Перелічені в ст. 163 умови є загальними для виконання всіх норм праці в будь-якому виробництві, у зв'язку з чим роботодавці повинні забезпечити їх усім працівникам на всіх робочих місцях. 2 . Якщо роботодавець не забезпечив умов,
 3. Стаття 104. Підсумований облік робочого часу
  Коли за умовами виробництва (роботи) в індивідуального підприємця, в організації в цілому або при виконанні від-ділових видів робіт не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період
 4. Стаття 270 . Норми виробітку для працівників віком до вісімнадцяти років
  Коментар до статті 1. Всім неповнолітнім працівникам норми виробітку встановлюються виходячи з норм дорослих працівників з урахуванням скороченої тривалості робочого часу: для працівників молодше 16 років скорочена тривалість робочого часу встановлюється не більше 24 годин на тиждень; для працівників від 16 до 18 років - 35 годин на тиждень; для учнів загальноосвітніх закладів,
 5. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконан-ня робіт в умовах , що відхиляються від нормальних
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При виконанні робіт в умовах, що відхиляються від нормальних (при виконанні робіт різної кваліфікації, суміщення професій (посад), понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні і при виконанні робіт в інших умовах, що відхиляються від нормальних), працівникові виробляються відповідні виплати,
 6. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  1. Коментована стаття встановлює правила оплати праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків. Згадка в коментованій статті поряд з нормами праці трудових (посадових) обов'язків пов'язано з новим підходом до розуміння норм праці, який враховує не тільки загальноприйняті кількісні (норми часу, виробітку, чисельності та ін.), але і
 7. Стаття 270. Норми виробітку для працівників віком до вісімнадцяти років
  1. Для неповнолітніх працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу (ст. 92 ТК). При цьому максимальна тривалість щоденної роботи (зміни) закріплюється в ст. 94 ТК. Для неповнолітніх працівників норми виробітку встановлюються виходячи із загальних норм вироблення пропорційно встановленої для цих працівників скороченої тривалості робочого
 8. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  Стаття, що відображає підвищення рівня гарантій для працівників при виконанні роботи в умовах, що відхиляються від нормальних. У зазначених у коментованій статті випадках оплата праці повинна провадитися в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат, надбавок. Виплати за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, можуть бути встановлені трудовим законодавством і іншими
 9. Стаття 162. Запровадження, заміна і перегляд норм праці
  Коментар до статті 1. Процес нормування праці включає наступні етапи: а) обгрунтування і розробку норм праці (технічне нормування), б) встановлення норм праці, в) запровадження в дію встановлених норм праці; г) забезпечення нормальних умов для виконання норм праці; д) заміну і перегляд діючих норм. 2. Щоб норма відображала дійсну міру праці, вона повинна бути
 10. Стаття 60. Нагляд за відбуванням засудженими нака-зания у вигляді обмеження волі
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 1. Нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеження волі здійснюється кримінально-виконавчими ін-спекція і полягає в спостереженні за поведінкою засуджених, дотриманням ними встановлених судом обмежень та прийнятті у разі потреби встановлених законом заходів впливу. Для забезпечення нагляду, попередження
 11. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  Коментар до статті 1. У коментованій статті підкреслюється, що виплати, пов'язані з виконанням роботи в умовах, що відхиляються від нормальних, можуть передбачатися не лише колективним або трудовим договором, а й трудовим законодавством, іншими нормативними правовими актами. Це відповідає сформованим традиціям, оскільки обов'язок виробляти ці виплати та їх мінімальний
 12. Стаття 159. Загальні положення
  Коментар до статті 1. Нормування праці являє собою процес визначення необхідних витрат праці на виконання різних видів робіт для різних категорій працівників. Необхідними визнаються витрати, відповідні ефективному для конкретних умов виробництва використанню трудових і матеріальних ресурсів за умови дотримання обгрунтованих режимів праці та відпочинку. Встановлення
 13. Стаття 160. Норми праці
  Норми праці - норми виробітку, часу, нормативи чисельності та інші норми - встановлюються відповідно до досягну-тим рівнем техніки, технології, організації виробництва і праці. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Норми праці можуть бути переглянуті у міру вдосконалення або впровадження нової техніки, технології та проведення орга-ганізаційні або інших заходів,
 14. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  1. Стаття, що законодавчо закріпила норми, раніше передбачаються встановленими положеннями. Ця робота і нині оплачується за тими ж розцінками (тарифами, ставками, окладами), що й аналогічна основна, але в розмірі, відповідному виконуваній роботі за сумісництвом, за відпрацьований час. При цьому оплата праці залежить від виробітку або інших умов, які повинні бути
 15. Стаття 133. Встановлення мінімального розміру оплати праці
  Коментар до статті 1. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється федеральним законом. В даний час діє Федеральний закон від 19 червня 2000 р. N 82-ФЗ "Про мінімальний розмір оплати праці" (СЗ РФ. 2000. N 26. Ст. 2729), який встановив МРОТ з 1 січня 2009 р. у розмірі 4330 руб . Треба підкреслити, що мінімальна оплата праці забезпечується працівникові, повністю відпрацював норму
© 2014-2022  yport.inf.ua