Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника

Коментар до статті 1. На працівника покладається обов'язок відшкодувати роботодавцю витрати, понесені ним у зв'язку з його навчанням, за наявності певних умов: 1) навчання працівника проводилося за рахунок коштів роботодавця; 2) обов'язок працівника відпрацювати після закінчення навчання певний термін передбачена трудовим договором або угодою; 3) звільнення працівника за власним бажанням відбулося без поважних причин до закінчення терміну обов'язкового відпрацювання після закінчення навчання.
Роботодавець - юридична особа (організація) має право укласти з особою, що шукають роботу, учнівський договір на професійне навчання, а з працівником цієї організації - учнівський договір на перенавчання без відриву або з відривом від роботи.
Учнівський договір з працівником цієї організації є додатковим до трудового договору (див. ст. 198 ТК і коммент. До неї).
Умова про обов'язок відпрацювати після закінчення навчання передбачається в трудовому договорі або угоді про навчання. Згідно ст. 199 ТК така умова обов'язково включається у зміст учнівського договору.
Стаття 249 не містить перелік поважних причин, звільнення за якими звільняло б працівника від обов'язку відшкодування понесених роботодавцем витрат на його навчання. Тому при оцінці причин на предмет їх поважності можна керуватися правилами про дострокове розірвання трудового договору з ініціативи працівника, передбаченими ст. 80 ТК. Зазначена стаття відносить до поважних причин, що обумовлює неможливість продовження роботи, зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію, встановлене порушення роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору, угоди або трудового договору. Однак наведений в ній перелік обставин, що обумовлюють неможливість продовження роботи, не є вичерпним. В якості поважних можуть бути визнані й інші причини, передбачені трудовим договором або договором про навчання.
2. В силу ч. 2 ст. 207 ТК обов'язок відшкодувати вироблені роботодавцем витрати виникає на підставі учнівського договору в тому випадку, якщо учень після закінчення навчання без поважних причин не приступає до роботи. На вимогу роботодавця він повинен повернути йому отриману за час учнівства стипендію, а також відшкодувати інші витрати, понесені ним у зв'язку з учнівством.
Витрати, зроблені роботодавцем на навчання працівника, обчислюються пропорційно часу, не відпрацьованому ним після закінчення навчання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника "
 1. Стаття 1108. Відшкодування витрат на майно, що підлягає поверненню
  стаття 1104) або відшкодування його вартості (стаття 1105) набувач має право вимагати від потерпілого відшкодування понесених необхідних витрат на утримання та збереження майна з того часу, з якого він зобов'язаний повернути доходи (стаття 1106) із заліком отриманих ним вигод. Право на відшкодування витрат втрачається у разі, коли набувач умисно утримував майно, що підлягає
 2. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються роботодавцем для підвищення кваліфікації
  навчання він повернеться до місця основної роботи. Відповідно ст. 187 передбачає збереження (за час навчання) місця роботи (посади). При цьому не виключена можливість надання працівнику, за його згодою, після навчання більш відповідальною і вищеоплачувану роботи. 2. За працівниками організацій незалежно від форм власності, спрямованими на курси підвищення кваліфікації з
 3. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  навчання працівник вивчає теоретичний курс самостійно, консультуючись у викладачів, а виробниче навчання проходить під керівництвом не звільненого від основної роботи кваліфікованого працівника - інструктора виробничого навчання на робочому місці. При бригадній формі учнівства виробниче навчання проходить у складі бригади під керівництвом кваліфікованого
 4. Стаття 198. Учнівський договір
  пов'язані з трудовими відносинами та підпадають під дію трудового законодавства (ст. 1 ТК). 3. Згідно ст. 205 ТК на учнів поширюється трудове законодавство, включаючи законодавство про охорону праці безвідносно до виду професійного навчання (підготовка нових працівників або перепідготовка працівників за новими професіями,
 5. Відшкодування набувачеві витрат на майно, що підлягає поверненню
  відшкодування понесених необхідних витрат на утримання та збереження майна з того часу, з якого він зобов'язаний повернути доходи з заліком отриманих ним вигод. У другому реченні цієї статті говориться, що набувач втрачає право на відшкодування витрат, якщо він навмисне утримував майно , що підлягає поверненню. Необхідно, однак, мати на увазі, що добросовісного набувача,
 6. Стаття 203. Час учнівства
  навчання при підготовці (перепідготовці) робітників безпосередньо на виробництві проводиться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, стану здоров'я, професій і виробництв. Навчальний розклад слід складати таким чином, щоб тривалість занять не перевищувала межі робочого часу, встановлені ст. 92 ТК
 7. Стаття 196. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів
  навчання кадрів в професійних освітніх установах відповідні федеральні органи виконавчої влади визначають базові професії за обмеженому переліку без відносної галузевої спеціалізації і розробляють професійно-кваліфікаційні вимоги до якості підготовки (державний стандарт освіти). При цьому мається на увазі, що конкретна спеціалізація
 8. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  відшкодування шкоди, заподіяної працівником третім особам. Пряма дійсна шкода можуть скласти нестача цінностей (майнових чи грошових), псування інструменту, оргтехніки, засобів пересування, матеріалів, витрати на ремонт пошкодженого майна, суми, виплачені в рахунок грошового штрафу, виплати за час вимушеного прогулу або простою. Недоотримані доходи (упущена вигода)
 9. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  відшкодування витрат, понесених працівником у зв'язку з виконанням трудової функції. Витрати, зроблені працівником при виконанні трудових обов'язків , повинні бути відшкодовані йому у вигляді грошових виплат. Законодавством в ряді випадків передбачено надання працівнику одночасно гарантій і компенсацій, наприклад у випадку здачі крові та її компонентів. Крім відшкодування витрат,
 10. § 4. Розрахунки при поверненні безпідставного збагачення та відшкодування його вартості
  відшкодування понесених необхідних витрат на утримання та збереження майна з того часу, з якого він зобов'язаний повернути доходи з заліком отриманих ним вигод. У другому реченні цієї статті говориться, що набувач втрачає право на відшкодування витрат, якщо він навмисне утримував майно, що підлягає поверненню. Необхідно, однак, мати на увазі, що добросовісного набувача,
 11. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  пов'язані з учнівством (ст. ст. 201, 203 ТК). Необхідною умовою учнівського договору є передбачена в ньому обов'язок учня пройти професійне навчання в обсязі затвердженої навчальної програми і відповідно до отриманої професією, спеціальністю, кваліфікацією пропрацювати за трудовим договором з роботодавцем протягом строку, встановленого в учнівському договорі
 12. Стаття 159. Загальні положення
  витрат праці на виконання різних видів робіт для різних категорій працівників. Необхідними визнаються витрати, відповідні ефективному для конкретних умов виробництва використанню трудових і матеріальних ресурсів за умови дотримання обгрунтованих режимів праці та відпочинку. Встановлення необхідних витрат праці проводиться в ході проектування, обгрунтування та юридичного
 13. Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  навчанням, ст. 177 покладає на роботодавців обов'язок надавати таким працівникам встановлені ст. ст. 173 - 176 ТК гарантії і компенсації, якщо вони отримують освіту певного рівня (загальне або професійне - початкова, середня, вища) вперше. 2. Основні освітні програми вищої професійної освіти можуть бути реалізовані безперервно і по щаблях. В
 14. Стаття 6.7. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до умов виховання і навчання
  навчання, до технічних, у тому числі аудіовізуальним, і іншим засобам виховання і навчання, навчальних меблів, а також до підручників та іншої видавничої продукції - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів. (в ред. Федеральних законів від 22.06.2007
 15. Стаття 303. Розрахунки при поверненні майна з незаконного володіння
  відшкодування всіх доходів, які ця особа здобула або повинна була здобути за весь час володіння; від добросовісного власника повернення або відшкодування всіх доходів, які він здобув і повинен був здобути з часу, коли він дізнався або повинен був дізнатися про неправомірність володіння або одержав повістку за позовом власника про повернення майна. Власник, як сумлінний, так і
 16. Стаття 6.7. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до умов виховання і навчання
  навчання, до технічних, у тому числі аудіовізуальним, і іншим засобам виховання і навчання, навчальних меблів, а також до підручників та іншої видавничої продукції - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати
 17. Контрольні питання до § 7.8
  відшкодування матеріального збитку, заподіяного
 18. § 65. Викладання римського права
  навчання тривало п'ять років. Учні повинні були завершити навчання до досягнення двадцяти п'яти років. Інакше їм було заборонено займати місце
© 2014-2022  yport.inf.ua