Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Стаття 27.2. Доставлення


1. Доставлення, тобто примусове перепровадження фізичної особи з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення адміністративного правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, здійснюється:
1) посадовими особами органів внутрішніх справ (міліції) при виявленні адміністративних правопорушень, справи про які відповідно до статті 23.3 цього Кодексу розглядають органи внутрішніх справ (міліція), або адміністративних правопорушень, у справах яких відповідно до пункту 1 частини 2 статті 28.3 цього Кодексу органи внутрішніх справ (міліція) складають протоколи про адміністративні правопорушення, а також при виявленні будь-яких адміністративних правопорушень у разі звернення до них посадових осіб, уповноважених складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення, - в службове приміщення органу внутрішніх справ (міліції) або в приміщення органу місцевого самоврядування сільського поселення;
2) військовослужбовцями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, посадовими особами відомчої охорони або позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ при виявленні адміністративних правопорушень, пов'язаних із заподіянням шкоди охоронюваним ними об'єкту або речам або з посяганням на такі об'єкт або речі, а рівно з проникненням в охоронювану ними зону, - в службове приміщення органу внутрішніх справ (міліції), службове приміщення охорони або в службове приміщення підрозділу військової частини або органу управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації;
3) військовослужбовцями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації при виявленні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 19.3, 20.1 - 20.3, 20.5, 20.8, 20.13, 20.17 - 20.22 цього Кодексу, - в службове приміщення органу внутрішніх справ (міліції) або в приміщення органу місцевого самоврядування сільського поселення;
4) посадовими особами органів, на які покладено нагляд або контроль за дотриманням правил користування транспортом, при виявленні адміністративних правопорушення на транспорті - в службове приміщення органу внутрішніх справ (міліції) або в інше службове приміщення;
5) посадовими особами військової автомобільної інспекції при виявленні порушень Правил дорожнього руху водієм транспортного засобу Збройних Сил Російської Федерації - у приміщення військової комендатури чи військової частини;
6) посадовими особами органів, на які покладено нагляд або контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього середовища, лісового фонду та лісів, що не входять в лісовий фонд, тваринного світу та рибних запасів, правил полювання та рибальства, при виявленні адміністративних правопорушень у відповідній сфері - у службове приміщення органу внутрішніх справ (міліції), приміщення органу місцевого самоврядування сільського поселення або в інше службове приміщення;
7) військовослужбовцями прикордонних органів і прикордонних військ, військовослужбовцями інших військ (сил), посадовими особами органів внутрішніх справ (міліції), а також іншими особами, що виконують обов'язки з охорони Державного кордону Російської Федерації, при виявленні адміністративних правопорушень у сфері захисту та охорони Державного кордону Російської Федерації - у службове приміщення підрозділу військової частини або органу управління прикордонних органів і прикордонних військ , інших військ (сил), службове приміщення органу внутрішніх справ (міліції) або в приміщення органу місцевого самоврядування сільського поселення;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2003 N 86-ФЗ)
8) військовослужбовцями прикордонних органів і прикордонних військ при виявленні адміністративних правопорушень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі, у виключній економічній зоні Російської Федерації - у службове приміщення підрозділу військової частини або органу управління прикордонних органів і прикордонних військ, інших військ (сил), службове приміщення органу внутрішніх справ (міліції), що знаходяться в порту Російської Федерації. Використовувані для здійснення незаконної діяльності у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі, у виключній економічній зоні Російської Федерації суду і знаряддя вчинення адміністративного правопорушення, приналежність яких не може бути встановлена при огляді, підлягають доставлению в порт Російської Федерації (іноземні судна - в один з портів Російської Федерації, відкритих для заходу іноземних судів);
(в ред. Федерального закону від 30.06.2003 N 86-ФЗ)
9) втратив силу. - Федеральний закон від 30.06.2003 N 86-ФЗ;
10) посадовими особами митних органів при виявленні порушень митних правил - у службове приміщення митного органу;
11) військовослужбовцями та співробітниками органів кримінально-виконавчої системи при виявленні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 19.3, 19.12 цього Кодексу, - в службове приміщення установи кримінально-виконавчої системи або органу внутрішніх справ (міліції);
(в ред . Федерального закону від 30.06.2003 N 86-ФЗ)
12) посадовими особами органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин при виявленні адміністративних правопорушень, справи про які відповідно до статті 23.63 справжнього Кодексу розглядають ці органи, або адміністративних правопорушень, у справах яких відповідно до пункту 83 частини 2 статті 28.3 цього Кодексу зазначені органи складають протоколи про адміністративні правопорушення, - в службове приміщення органу з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин або органу внутрішніх справ (міліції).
(П. 12 введений Федеральним законом від 30.06.2003 N 86-ФЗ)
2. Доставлення повинно бути здійснено в можливо короткий термін.
3. Про доставлянні складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. Копія протоколу про доставлених вручається доставленому особі на її прохання.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 27.2. Доставлення"
 1. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  Поняття та ознаки договору перевезення вантажів. Згідно п. 1 ст. 784 ГК перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється на підставі договору перевезення. При цьому договір перевезення вантажу знайшов своє загальне врегулювання в ст. 785 ГК, а договір перевезення пасажирів - в ст. 786 ГК. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і
 2. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 3. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  Поняття і правова природа дарування До революції 1917 р. правовідносини, пов'язані з даруванням, були предметом жвавих теоретичних дискусій. Цивільне законодавство і цивільно - правова доктрина того часу не давали чітких однозначних відповідей на питання про поняття дарування, його правовою природою, місці цього інституту в системі цивільного права. Досить сказати, що в
 4. 2. Виділення в ГК договору ренти та його різновидів
  Ще в ГК РРФСР 1964 р. в розділі про купівлю - продажу з'явилися статті , що представляли різновид того, що стало згодом довічної рентою. Йдеться про ст. 253 "Купівля - продаж житлового будинку з умовою довічного утримання продавця" та ст. 254 "Припинення договору купівлі - продажу житлового будинку, проданого з умовою довічного утримання". І тільки в чинному Кодексі придбав
 5. 1. Поняття договору підряду
  Підряд і договір підряду. Договір підряду в даний час має саме широке застосування. Він використовується скрізь, де мова йде про роботи, мають певний, окремий від них результат, при цьому сторона, яка виконує роботи, сама ж їх і організовує. Результатом роботи зазвичай служить створення нової речі - від пошитого костюма і до вибудуваного будівлі або споруди. Але поспіль має місце і
 6. 7. Права та обов'язки сторін
  Велика частина статей ЦК про підряд, в тому числі і включених в "Загальні положення про підряд", регулює вміст договору шляхом вказівки на обов'язки його сторін. При цьому, природно, мається на увазі, що обов'язкам боку відповідають права її контрагента. Разом з тим у ряді випадків, з міркувань головним чином юридичної техніки, законодавець використовує і інший варіант, вказуючи не «******* > 4. Ризик і страхування в договорі будівельного підряду
 7. У період дії ДК 1922 р. до підрядних відносин в галузі будівництва застосовувалися загальні норми про підряд, що регулювали наслідки загибелі предмета договору або неможливість продовження робіт. Передбачене ст . 220 ГК 1922 вказівку на виконання роботи за ризиком підрядника розумілося таким чином, що підрядник "відповідає не тільки за що сталися з його вини загибель або псування предмета
  1. Поняття зобов'язання з дій в чужому інтересі без доручення
 8. Поняття інституту. У попередніх розділах зверталася увага на існування трьох видів договорів, пов'язаних з діями однієї особи замість іншого. Об'єднуючим ознакою, виділеним в легальному визначенні кожного з них, як було показано, служить те, що одна особа діє за дорученням іншої. Саме наявність доручення в кінцевому рахунку є основою для здійснення вираженого в цих
  1. Поняття договору
 9. Доручення без повноважень. З тріади, що має ключове значення для формування договору доручення, - представництва, доручення, довіреності, - стосовно договору комісії зберігає своє значення доручення. Мається на увазі, що, подібно договором доручення, і при комісії відбувається заступництво. Воно виражається в тому, що одна особа діє за дорученням іншої, притому в результаті
  5. Сторони у договорі
 10. У вигляді загального правила суб'єктний склад договору зберігання не обмежений. Однак це правило знає і певні винятки. Перш за все мова йде про консенсуального договору зберігання. Він являє собою різновид договорів, розрахованих на участь у них підприємців, що знайшло пряме відображення у встановленому в ГК для зазначеного договору правовий режим. Відповідно п. 2 ст. 886 ГК
  В виде общего правила субъектный состав договора хранения не ограничен. Однако это правило знает и определенные исключения. Прежде всего речь идет о консенсуальном договоре хранения. Он представляет собой разновидность договоров, рассчитанных на участие в них предпринимателей, что нашло прямое отражение в установленном в ГК для указанного договора правовом режиме. Соответственно п. 2 ст. 886 ГК
© 2014-2022  yport.inf.ua