Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 28.7. Адміністративне розслідування


1. У випадках, якщо після виявлення адміністративного правопорушення у сфері антимонопольного, патентного законодавства, законодавства про природні монополії, законодавства про рекламу, законодавства про акціонерні товариства, про ринок цінних паперів і про інвестиційні фонди, законодавства про вибори і референдуми, законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, законодавства про протидію корупції, законодавства про протидію неправомірному використанню інсайдерської інформації та маніпулювання ринком, законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і про їх прекурсори, законодавства про фізичну культуру і спорт в частині, що стосується запобігання допінгу в спорті та боротьби з ним, міграційного законодавства, валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання, законодавства про захист прав споживачів, про охорону здоров'я громадян, про авторське право і суміжні права, про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів , у сфері податків і зборів, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, митної справи, експортного контролю, державного регулювання цін (тарифів) на товари (послуги), про основи регулювання тарифів організацій комунального комплексу, в області охорони навколишнього середовища, виробництва і обігу етилового спирту , алкогольної і спиртовмісної продукції, пожежної безпеки, промислової безпеки, дорожнього руху та на транспорті, неспроможності (банкрутства), розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб здійснюються експертиза чи інші процесуальні дії, що вимагають значних тимчасових витрат , проводиться адміністративне розслідування.
(В ред. Федеральних законів від 30.10.2002 N 130-ФЗ, від 04.07.2003 N 94-ФЗ, від 20.08.2004 N 118-ФЗ, від 27.12.2005 N 193-ФЗ , від 31.12.2005 N 199-ФЗ, від 02.02.2006 N 19-ФЗ, від 08.05.2006 N 65-ФЗ, від 27.07.2006 N 139-ФЗ, від 22.07.2008 N 126-ФЗ, від 25.12.2008 N 281-ФЗ, від 09.02.2009 N 9-ФЗ, від 03.06.2009 N 112-ФЗ, від 28.12.2009 N 380-ФЗ, від 23.07.2010 N 171-ФЗ, від 27.07.2010 N 224-ФЗ, від 21.11.2011 N 329-ФЗ, від 06.12.2011 N 413-ФЗ)
2. Рішення про порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування приймається посадовою особою, уповноваженим відповідно до статті 28.3 цього Кодексу складати протокол про адміністративне правопорушення, у вигляді визначення, а прокурором у вигляді постанови негайно після виявлення факту вчинення адміністративного правопорушення.
3. У визначенні про порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування зазначаються дата і місце складання визначення, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала визначення, привід для порушення справи про адміністративне правопорушення, дані, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення, стаття цього Кодексу або закону суб'єкта Російської Федерації, що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення. При винесенні ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких її винесено, а також іншим учасникам провадження у справі про адміністративне правопорушення роз'яснюються їх права та обов'язки, передбачені цим Кодексом, про що робиться запис у визначенні.
(В ред. Федеральних законів від 05.01.2006 N 10-ФЗ, від 29.06.2009 N 133-ФЗ)
3.1. Копія ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення та проведенні адміністративного розслідування протягом доби вручається під розписку або висилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких її винесено, а також потерпілому.
(Частина третья.1 введена Федеральним законом від 05.01.2006 N 10-ФЗ, в ред. Федерального закону від 29.06.2009 N 133-ФЗ)
4 . Адміністративне розслідування проводиться за місцем вчинення або виявлення адміністративного правопорушення. Адміністративне розслідування по справі про адміністративне правопорушення, порушеній посадовою особою, уповноваженою складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводиться зазначеною посадовою особою, а за рішенням керівника органу, в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, або його заступника - іншою посадовою особою цього органу, уповноваженим складати протоколи про адміністративні правопорушення.
(В ред. Федеральних законів від 20.08.2004 N 118-ФЗ, від 29.06.2009 N 133-ФЗ)
5. Термін проведення адміністративного розслідування не може перевищувати один місяць з моменту порушення справи про адміністративне правопорушення. У виняткових випадках зазначений строк за письмовим клопотанням посадової особи, у провадженні якого перебуває справа, може бути продовжений:
1) рішенням керівника органу, в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, або його заступника - на термін не більше одного місяця;
2) рішенням керівника вищого митного органу або його заступника чи рішенням керівника федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі митної справи, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, або його заступника - на строк до шести місяців;
3) рішенням керівника вищого органу у справах про порушення Правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило заподіяння легкого чи середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого, - на строк до шести місяців.
(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
5.1. Рішення про продовження терміну проведення адміністративного розслідування приймається у вигляді визначення. У визначенні про продовження терміну проведення адміністративного розслідування зазначаються дата і місце складання визначення, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала визначення, підстави для продовження терміну проведення адміністративного розслідування, термін, до якого продовжено проведення адміністративного розслідування. Визначення про продовження терміну проведення адміністративного розслідування підписується виніс його відповідно до частини 5 цієї статті керівником або його заступником.
(Частина пятая.1 введена Федеральним законом від 29.06.2009 N 133-ФЗ)
5.2. Копія ухвали про продовження терміну проведення адміністративного розслідування протягом доби вручається під розписку або висилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких проводиться адміністративне розслідування, а також потерпілому.
(Частина пятая.2 введена Федеральним законом від 29.06.2009 N 133-ФЗ)
6. По закінченні адміністративного розслідування складається протокол про адміністративне правопорушення або виноситься постанова про припинення справи про адміністративне правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 28.7. Адміністративне розслідування "
 1. Стаття 28.7. Адміністративне розслідування
  1. У випадках, якщо після виявлення адміністративного правопорушення у сфері антимонопольного законодавства, законодавства про рекламу, про вибори і референдуми, законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, валютного законодавства, законодавства про захист прав споживачів, в області податків і зборів,
 2. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 3. 9. Права та обов'язки сторін
  Права і обов'язки за договором страхування покладаються поряд зі страховиком і на страхувальника. При призначенні вигодонабувача, на що вже зверталася увага, страхувальник навіть тоді, коли їм є застрахована особа, все одно продовжує нести свої обов'язки за договором, якщо тільки інше не передбачено договором або відповідно певні обов'язки були вже належним
 4. Стаття 29. Закінчений та незакінчена злочину Коментар до статті 29
  Злочин, яке визначається законодавцем як діяння, являє собою усвідомлене і вольове поводження людини. Поведінка - це процес, що триває в часі. Незалежно від тривалості поведінкового акта його можна розділити на певні етапи . У злочинному поведінці також виділяють різні періоди: виявлення наміру, готування до злочину, замах на злочин, закінчений
 5. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  У КК РФ наводяться обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, а не відповідальність, як це було в КК РРФСР. Це справедливо, оскільки зазначені обставини не можуть впливати на встановлення ознак злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього
 6. Стаття 79. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Коментар до статті 79
  Звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання мають спільні риси і істотні відмінності. Загальне полягає в тому, що в обох випадках винний перестає піддаватися заходам державного примусу, передбаченим КК РФ. Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання можуть бути застосовані тільки до винної особи, тобто за наявності в його діях складу злочину,
 7. Стаття 222. Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 222
  Об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Предмет злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК РФ, - вогнепальна зброя (за винятком цивільного гладкоствольної, його основних частин та боєприпасів до нього), його основні частини , боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Ознаки предмета
 8. Стаття 294. Перешкоджання здійсненню правосуддя і виробництву попереднього розслідування Коментар до статті 2
  Основним об'єктом злочину, передбаченого ст. 294 КК РФ, є нормальна діяльність суду і правоохоронних органів, і в першу чергу незалежність суддів. В якості додаткового об'єкта можуть виступати майнові, трудові, житлові та інші права та інтереси осіб, перерахованих у ч. ч. 1 і 2 даної статті. Громадська небезпека злочину полягає в тому, що воно
 9. Стаття 295. Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування Коментар до статті 295
  Основним об'єктом злочину є нормальна діяльність суду та правоохоронних органів. Додатковим об'єктом є життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування. Стаття 295 КК РФ передбачає кримінально-правовий захист від посягання на життя судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, прокурора,
 10. Стаття 301. Незаконні затримання, взяття під варту або утримання під вартою Коментар до статті 30
  Основним об'єктом цього злочину є інтереси правосуддя. Додатковий об'єкт - інтереси особистості (конституційні свобода і недоторканність особистості). Суспільна небезпека розглядуваного злочину полягає в посяганні на найважливіші конституційні права і свободи громадян. Той факт, що особа позбавляється свободи та особистої недоторканності на підставі незаконних
© 2014-2022  yport.inf.ua